Ein Mann sitzt auf einer Steintreppe im Freien. Er hat den Kopf nach unten gesenkt und wirkt betrübt. © Goethe-Institut

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi (ADS) resmi bir Alman kurumudur ve  ayrımcılıktan korunma hakkıyla ilgili mağdur edilen kişileri destekler. Bu mağduriyete kişiler ırk, etnik köken, toplumsal cinsiyet, din, dünya görüşü, bedensel engel, yaş ve cinsel  kimliği nedeniyle maruz kalmış olabilir.
 
ADS haksızlıklardan korunma konusundaki yasal düzenlemelerle belirlenen yasal olanakları gösterir.
 
Irkçılık ve etnik köken yüzünden sıkça ayrımcılık yaşanmaktadır.  Genel eşitliğin korunması, oturum statüsünden bağımsız olarak, yani sığınmacılar ve yeni göçmenler dahil herkes için geçerlidir ve iş, ikamet ve genel hizmetleri kapsar.

Sığınmacılar ve yeni göçmenler için on ayrı dilde bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Vize sürecinde ayrımcılık deneyimleri

VisaWie?, vize konusunda bilgi veren  farklı örgütlerin oluşturduğu bir çatı kuruluştur, adil ve şeffaf bir vize süreci için çalışır ve faydalı bilgiler, blog’lar ve yardım sunar.