Potreban Vam je kurs integracije, ured za strance, savjetodavni centri za doseljenike (Jugendmigrationsdienst – JMD ili druga savjetovališta) ili Welcome Center u Vašem gradu u Njemačkoj?
 
Pronađite adrese na sljedeći način:

  1. U meniju karte kliknite na simbol ⛶. Nakon toga će Vam se u novom prozoru otvoriti velika karta.
  2. Kliknite na lupu
  3. Upišite ime grada ili poštanski broj i pritisnite ENTER. Učitat će Vam se sve važne adrese u dijelu karte za odabrani grad. Lijevo od karte možete kliknuti na „Učitaj … rezultate“ kako biste odabrali određenu organizaciju. 
Savjetovalište za odrasle (MBE)
Savjetovalište za mlade (JMD)
Uredi za strance
Kursevi integracije
Welcome Center


Prikazati uvećanu kartu

Napomena: Ova karta nije prilagođena osobama sa poteškoćama