Potreban Vam je kurs integracije, ured za strance, savjetodavni centri za doseljenike (Jugendmigrationsdienst – JMD ili druga savjetovališta) ili Welcome Center u Vašem gradu u Njemačkoj?

Kako pronaći adrese:

  1. Kliknite na ⛶ u gornjem desnom uglu izbornika karte. To će otvoriti veliku kartu u novom prozoru.
  2. Kliknite na ikonu lupe na karti.
  3. Upišite ime vašeg grada ili poštanski broj i pritisnite ENTER. Tada ćete vidjeti sve važne adrese u novom, zumiranom dijelu karte. S lijeve strane karte također možete kliknuti na "svi rezultati ..." i odabrati organizaciju.
Savjetovalište za odrasle (MBE)
Savjetovalište za mlade (JMD)
Uredi za strance
Kursevi integracije
Welcome Center


Napomena: Ova karta nije prilagođena osobama sa poteškoćama