Барате ли носител на курс за интеграција, орган за странци, советувалишта за миграција (услуги за миграција на млади или почетни советувалишта за миграција) или центри за пречек во вашиот град во Германија?

На следниов начин ќе ги најдете адресите:
  1. Кликнете во горниот десен агол ⛶ на лентата за мапа. Потоа ќе ја видите големата карта во ново јазиче.
  2. Кликнете таму на лупата.
  3. Напишете го името на вашиот град или поштенскиот број и притиснете ENTER. Потоа ќе ги видите сите важни адреси во новата, зумирана карта. Лево од мапата, можете исто така да кликнете „Прикажи ги сите...резултати„ и да изберете некоја организација.
Migrationsberatung (MBE)
Jugendmigrationsdienste (JMD)
Ausländerbehörde
Integrationskursträger
Welcome Center


Белешка: Оваа карта не е без бариери.