Советувалиште за миграција (MBE)
Услуги за миграција на младинци (JMD)
Управа за странци
Носител на курс за интеграција
Welcome Center

Барате ли носител на курс за интеграција, орган за странци, советувалишта за миграција (услуги за миграција на млади или почетни советувалишта за миграција) или центри за пречек во вашиот град во Германија?

На овој начин ќе ги најдете адресите:

  1. Во лентата со менито на картата, кликнете на ⛶. во горниот десен агол. Потоа, ќе ја видите големата мапа во новo јазиче.
  2. Кликнете на лупата таму.
  3. Напишете го името на Вашиот град или поштенскиот код и притиснете ENTER. Потоа, сите важни адреси ќе ги видите во новиот дел од зумирана мапа. Лево од картата, можете да кликнете на „Прикажи ги сите ... резултати“ и да одберете организација.


Приказ на поголема карта

Белешка: Оваа карта не е без бариери.