ኣብ'ቲ እትነብርሉ ዘለኹም ከተማ ናይ ጀርመን፡ መወሃሃዲ ትምህርቲ ዝህባ ትካላት (Integrationskursträger) ወይ ጕዳያት ወጻእተኛታት ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት (Ausländerbehörde) ወይ ኣገልግሎት ምኽሪ ዝህባ ኽፍልታት (Migrationsberatungsstellen) (ንመንእሰያት ዘማኽራ Jugendmigrationsdienste ወይ ንዓበይቲ ዘማኽራ Migrationserstberatungsstellen) ትደልዩ ኣለኹም ዲኹም? እትደልይዎም ኣድራሻታት እምበኣር ኣብ'ዚ ክትረኽብዎም ኢኹም።

Migration Advice for Adult Immigrants (MBE)
Youth Migration Services (JMD)
Immigration office
Integration course provider
Welcome Center