Naghahanap ka ba ng tagabigay ng integration course, immigration office, migration advice service sa iyong bayan sa Alemanya? Mahahanap mo ang mag address sa seksyong ito.

Paano makahanap ng mag address:
  1. Mag-click sa  ⛶ menu sa itaas ng mapa. Pagkatapos ay makikita mo ang mapa ng buong sukat sa isang bagong tab.
  2. Mag-click sa magnifying glass doon.
  3. Isulat ang pangalan ng iyong lungsod o ang zip code at pindutin ang ENTER. Pagkatapos ay makikita mo ang lahat ng mahahalagang address sab ago at naka-zoom na seksyon ng mapa. Sa kaliwa ng mapa, maaari mo ring i-click sa “Alle… Ergebnisse” at pumii ng organisasyon.
Ang opisinang nagbibigay payo sa mga nakatatandang imigrante (MBE)
Serbisyo ng Paglilipat ng Kabataan (JMD)
Tanggapan ng imigrasyon
Tagabigay ng kurso ng pagsasama
Welcome Center
 

 Tandaan: Ang mapa na ito ay hindi barrier-free