Bạn tìm các cơ sở tổ chức khóa hòa nhập, các sở ngoại kiều, các cơ sở tư vấn nhập cư (Cơ quan hỗ trợ thanh thiếu niên có nguồn gốc nhập cư hoặc cơ sở đầu tiên tư vấn nhập cư) hoặc Welcome Center (Trung tâm chào đón) tại thành phố của bạn ở Đức?
 
Bạn tìm các địa chỉ đó như sau:

  1. Bạn nhấn vào ký hiệu ⛶. bên phải trong thanh menu trên bản đồ, sẽ thấy bản đồ cỡ lớn trong Tab mới.
  2. Tại đó bạn nhấn vào kính lúp
  3. Bạn viết tên thành phố của bạn và nhấn vào ENTER. Bạn sẽ thấy tất cả các địa chỉ quan trọng trong trích đoạn của bản đồ đã được zoom. Bên trái bản đồ bạn cũng có thể nhấn „Alle .... Ergebnisse“ và chọn một cơ sở, tổ chức.
 
Tư vấn nhập cư (MBE)
Tư vấn nhập cư (JMD)
Sở Ngoại kiều
Cơ sở tổ chức khóa hòa nhập
Trung tâm chào đón

 Lưu ý: Bản đồ này không dùng cho người khuyết tật