Ein Fahrrad mit zwei Körben ist gefüllt mit Einkäufen. © Goethe-Institut

ហាងលក់របស់ត្រូវការប្រចាំថ្ងៃ

ស៊ូពើម៉ាគីតមាននៅគ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់ ហើយនៅតាមភូមិខ្លះនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏មានដែរ។ នៅទីនោះគេអាចទិញរបស់សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនបានដូចជា នំប៉័ង និងសាច់ យ៉ាអួ និងសូកូឡា សាប៊ូ និងក្រដាស បង្គន់។ ស៊ូពើម៉ាគីតបើកទ្វារពីម៉ោង ៧ ឬ ៨ ព្រឹក ទៅរហូតដល់ម៉ោង ៨ យប់ យ៉ាងតិច ហើយជួនកាលបើកដល់ម៉ោង ១០យប់ ក៏មានដែរ។ តើអ្នកចង់ទិញម្ហូបអាហារស្រស់ៗឬ? នៅកន្លែងជាច្រើនគេបើកផ្សារប្រចាំអាទិត្យ (Wochenmarkt)មួយដង ឬក៏ពីរដងក្នុងមួយអាទិត្យ។ គេច្រើនបើកផ្សារប្រចាំអាទិត្យនេះនៅថ្ងៃ សៅរ៍។ នៅផ្សារប្រចាំអាទិត្យគេមានលក់ផ្លែឈើ បន្លែ និងគ្រឿងបរិភោគពិសេសមាននៅក្នុងតំបន់នោះ។ សាច់ស្រស់ៗ និងសាច់ក្រកថ្មីៗមាននៅកន្លែងលក់សាច់ “Fleischerei” (នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេស អាល្លឺម៉ង់គេហៅថា “Metzgerei” )។ នំប៉័ងថ្មីៗគេអាចទិញបាននៅហាងនំប៉័ង (Bäckerei)។

ហាងនំប៉័ង កន្លែងលក់សាច់ និងហាងតូចៗមួយចំនួនបិទទ្វារពេលថ្ងៃត្រង់។ ពេលល្ងាចភាគច្រើនគេបើកទ្វារដល់ត្រឹមម៉ោង ៦ ឬ ៦កន្លះតែប៉ុណ្ណោះ។ ផ្សារប្រចាំអាទិត្យបើកពីព្រលឹមរហូតដល់ថ្ងៃរសៀល។ នៅថ្ងៃអាទិត្យហាងទាំងអស់បិទទ្វារ។

Auf einem Tisch liegen in einem Beutel verschiedene Gemüsesorten, Obst und andere Einkäufe © Goethe-Institut

សេវាយកអោយ

បើអ្នកមិនចង់ចេញពីផ្ទះ ដើម្បីទៅរកទិញឥវ៉ាន់ទេ អ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាយកអោយ (Lieferservice)បាន គឺអ្នកទូរស័ព្ទហៅសេវាយកអោយមួយ ឬក៏បំពេញបែបបទមួយតាមអ៊ីនធើណេត។ បន្ទាប់មកមាននរណាម្នាក់យកឧទាហរណ៍ដូចជា ភីហ្សា ឬក៏ទឹកសុទ្ធមកអោយអ្នកដល់ផ្ទះ។ ក៏ប៉ុន្តែការប្រើសេវានេះវាថ្លៃជាងអ្នកទៅទិញឥវ៉ាន់នៅហាងដោយខ្លួនឯង។ នៅភូមិជាច្រើនពុំមានហាងទេ តែមានពាណិជ្ជករចល័តដឹកទំនិញយកទៅលក់នៅទីនោះដោយទៀងទាត់។ គេលក់គ្រឿងបរិភោគ និងរបស់សម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។

ហាងឯកទេស និងអ៊ីនធើណេត

បើអ្នកចង់ទិញឧទាហរណ៍ដូចជា ទូ កុំព្យូទ័រ ឬក៏ស្បែកជើងមួយគូ អ្នកអាចទៅទិញរបស់ទាំងនេះនៅហាងលក់ឥវ៉ាន់ធំមួយ ឬក៏នៅហាងឯកទេសមួយបាន។ ហាងធំមានលក់ទំនិញផ្សេងៗជាច្រើន។ ហាងលក់ឥវ៉ាន់ធំៗច្រើនមាននៅទីក្រុង។ ហាងឯកទេសលក់តែទំនិញ ដែលមានកំណត់លក្ខណៈពិសេសណាមួយតែប៉ុណ្ណោះ ឧទាហរណ៍ដូចជាហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹម ហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ឬក៏ហាងលក់ស្បែក ជើង។ គេច្រើនបើកទ្វារពីម៉ោង ៩ និង ៣០ នាទី ដល់ម៉ោង ៨ យប់ ហើយជួនកាលបើកដល់ត្រឹមម៉ោង ៦ កន្លះល្ងាចតែប៉ុណ្ណោះ។ 

សព្វថ្ងៃនេះអ្នកក៏អាចទិញរបស់ជាច្រើនតាមអ៊ីនធើណេតបានដែរ។ ភាគច្រើនគឺ អ្នកត្រូវចាំតែប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ហើយគេនឹងយករបស់ទាំងនោះមកអោយអ្នកដល់ផ្ទះ។

In einem Möbelhaus sieht man ein eingerichtetes Wohnzimmer mit verschiedenen Möbeln zum Verkauf. © Goethe-Institut

ការបង់ប្រាក់

នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេអាចប្រើមធ្យោបាយបង់ប្រាក់ផ្សេងៗបាន។ អ្នកអាចប្រើសាច់ប្រាក់ ដើម្បីបង់ថ្លៃទំនិញនៅទីណាក៏បាន។ បើអ្នកមានគណនេយ្យនៅធនាគារមួយ អ្នកនឹងបានកាតឥណទាន EC-Karte​ មួយ និងក្នុងករណីភាគច្រើនក៏បានកាតឥណទាន(MasterCard ឬ Visa)។ នៅតាមហាងភាគច្រើនអ្នកអាចបង់ថ្លៃទំនិញបាន ដោយប្រើកាតឥណទាន EC-Karte ឬ កាតឥណទានរបស់អ្នកបាន។ 

បើគេទិញឥវ៉ាន់តាមអ៊ីនធើណេត គេអាចបង់ថ្លៃឥវ៉ាន់បាន ដោយប្រើកាតឥណទាន ឬក៏តាមការកាត់យកប្រាក់ពីគណនេយ្យធនាគារ (Bankeinzug) ឬក៏តាមវិក្កយបត្រ (Rechnung)។ បើអ្នកចង់អោយគេកាត់យកប្រាក់ពីគណនេយ្យធនាគារ អ្នកត្រូវសរសេរប្រាប់តួលេខគណនេយ្យអ្នកអនឡាញ។ គេនឹងកាត់យកប្រាក់នោះពីគណនេយ្យរបស់អ្នក។ បើបង់តាមវិក្កយបត្រគឺអ្នកត្រូវផ្ទេរប្រាក់ចេញពីគណនេយ្យរបស់អ្នកទៅអោយគេ។

Eine Person zieht eine Kreditkarte aus einem Geldbeutel. © Goethe-Institut
តម្លៃ ការធានា និងការប្តូរ

ហាងភាគច្រើននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លក់ទំនិញមានតម្លៃថេរ។ នៅផ្សារ ឬក៏ពេលទិញឥវ៉ាន់ថ្លៃៗនៅតាមហាងឯកទេសជួនកាលអ្នកអាចតថ្លៃបាន។ ប៉ុន្តែរឿងតថ្លៃវាពុំមែនមានជាទូទៅទេ។ 

អ្នកបានទិញរបស់មួយ ហើយរបស់នោះវាខូចឬ? អ្នកបានទទួលការធានា (Gewährleistung)ពីរឆ្នាំលើរបស់នោះ មានន័យថា គេត្រូវអោយរបស់ថ្មីមួយទៀតមកអ្នក។ ឬក៏អ្នកប្រគល់របស់ខូចនោះទៅគេ ហើយយកប្រាក់អ្នកមកវិញ។ ឬក៏ងក្នុងរយៈពេលធានាគឺ គេត្រូវជួសជុលវាដោយឥតគិតថ្លៃ។ ឬមួយក៏អ្នកបានទូរទស្សន៍ថ្មីមួយទៀត។

ហាងខ្លះផ្តល់លទ្ធភាពអោយដូរវិញបាន ដូចជាថា បើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងរបស់នោះទេ អ្នកអាចយករ​បស់នោះមកអោយគេវិញបាន ហើយគេនឹងជូនប្រាក់អ្នកវិញ។ បើទិញរបស់តាមអ៊ីនធើណេត ឬក៏តាមហាងធំៗគេអាចយករបស់មកដូរវិញបាននៅក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ។ នៅពេលដូរនោះ គេត្រូវយកវិក្កយបត្រទៅបង្ហាញអ្នកលក់។ ចំពោះឥវ៉ាន់លក់ជូនតាមតម្លៃពិសេស (Sonderangebote) វិញគឺ ភាគច្រើនគេពុំអាចដូរវាវិញបានទេ។

Video International Sign

សំណួរគេចោទសួរជាញឹកញាប់

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form