Alîkarî dîtin

Pirsên we li ser jîyana li Almanya hene an jî alîkarî dixwazin? Hûn dikarin li vir têkîlîyan bibînin: nediyarkirî li ser înternetê yan jî rasterast li bajarê we.

Alîkarî dîtin

Pirsên we li ser jîyana li Almanya hene an jî alîkarî dixwazin? Hûn dikarin li vir têkîlîyan bibînin: nediyarkirî li ser înternetê yan jî rasterast li bajarê we.

You see the face of a young woman sitting in front of a building and looking serious. © Goethe-Institut