ሓገዝ ምርካብ

ምስ ጉዳይ ናብራ ኣብ ጀርመን: ዝተሓሓዝ ሕቶ ወይ ሓገዝ የድልየካ ኣሎ? ኣብዚ ንመወከሲ ዘገልግል ሓበሬታ ትረክብ: ብስመ-ስውር (መንነት ብምሕባእ) ኣብ ኢንተርነት ወይ ኸኣ ብቀጥታ ኣብ ትነብረሉ ከተማ።

ሓገዝ ምርካብ

ምስ ጉዳይ ናብራ ኣብ ጀርመን: ዝተሓሓዝ ሕቶ ወይ ሓገዝ የድልየካ ኣሎ? ኣብዚ ንመወከሲ ዘገልግል ሓበሬታ ትረክብ: ብስመ-ስውር (መንነት ብምሕባእ) ኣብ ኢንተርነት ወይ ኸኣ ብቀጥታ ኣብ ትነብረሉ ከተማ።
 

You see the face of a young woman sitting in front of a building and looking serious. © Goethe-Institut