Creative FLIP

Creative Flip ©   Creative Flip
De culturele en creatieve sectoren spelen een doorslaggevende rol voor economie en samenleving. Ze stuiten echter nog steeds op structurele problemen, waardoor zij hun volledige groeipotentieel niet kunnen verwezenlijken. Het Creative FLIP-project – meegefinancierd door de Europese Unie – wil deze situatie verhelpen. De belangrijkste doelstelling is het scheppen van constructieve en duurzame randvoorwaarden op het gebied van financiën, leren, innovatie en intellectuele-eigendomsrechten voor de culturele en creatieve sectoren in Europa.
 
Tijdens een proeffase van februari 2019 tot juli 2021 hebben de projectpartners verschillende onderzoeks- en proefmaatregelen ontwikkeld om het gebruik van het financierings- en octrooistelsel te verbeteren en te zorgen voor een betere integratie van de culturele en creatieve sectoren in de Europese classificatie van vaardigheden/competenties, kwalificaties en beroepen (ESCO). Het project tracht ook de relatie tussen spelers uit de sector en die van het formele/informele onderwijs te versterken door middel van peer-to-peer uitwisselingen en vernieuwende Learning Labs.

Alle publicaties van Creative FLIP kunnen hier worden bekeken en gedownload.

Video Conferentie Creative FLIP


In de tweede helft van 2021 is een tweede projectfase van start gegaan, die voortbouwt op de resultaten van het proefproject. In de daaropvolgende 28 maanden organiseert Creative FLIP focusgroepen van deskundigen, internationale conferenties en streeft het naar het bouwen van onlinetools voor vertegenwoordigers van de sector die op zoek zijn naar financieringsbronnen en een betere bescherming van hun intellectuele eigendom. Het met succes beproefde peer-to-peerconcept zal opnieuw worden gelanceerd als TWIN Hubs Program, waarbij creatieve hubs worden uitgenodigd voor kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw. Creative FLIP stimuleert ook de ontwikkeling en integratie van creatieve vaardigheden in alle vormen van formeel en informeel onderwijs. In de loop van een volledig schooljaar werken creatieve professionals, hubs en andere organisaties uit de sector samen en cocreëren zij met scholen en studenten in heel Europa.
 
Het Creative FLIP-project wordt gecoördineerd door het Goethe-Institut Brussel als leidende partner en wordt uitgevoerd in samenwerking met het European Creative Hubs Network (ECHN), IDEA Consult, 3s Unternehmensberatung en het Intellectual Property Institute Luxembourg (IPIL).

Andere activiteiten

Creatives Unite: Na een virtuele vergadering van de EU-ministers van Cultuur op 8 april 2020 over de COVID-19-pandemie stelde Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugdzaken, voor om een platform op te richten waar de culturele en creatieve sectoren onderling informatie en goede praktijken kunnen uitwisselen. Zo is Creatives Unite ontstaan. Het projectteam van Creative FLIP is belast met de exploitatie van het platform sinds de lancering ervan op 5 mei 2020. Op Creatives Unite worden initiatieven, evenementen en andere activiteiten uit de sector onder de aandacht gebracht en wordt doorverwezen naar de desbetreffende websites.

Met de heropening van de sector blijven culturele en creatieve professionals trouw aan hun naam. De sector is veelzijdig, creatief en in staat om zich aan te passen aan het ‘nieuwe normaal’. Creatives Unite blijft een relevante bron van informatie en zal een nuttig platform voor de sector blijven bieden.
© Creatives Unite

 

© Mariya Gabriel

 

Logos von FLIP Partnern ©   Partners FLIP
Top