Advies en informatie

A hand with a green pen filling out a form. © Photo: Goethe-Institut/Bettina Siegwart Goethe-Institut German exams registration Photo: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Onze examens

Duits is de meest gesproken moedertaal in de Europese Unie. Naast Engels speelt Duits een belangrijke rol als cultuur- en handelstaal. Duits biedt betere kansen op de arbeidsmarkt – ook in België!

Een certificaat Duits van het Goethe-Institut verzekert wereldwijd taalkennis op alle niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK).

Voorwaarden

Alle examens van het Goethe-Institut kunnen ook door externe kandidaten worden afgelegd, mits zij over het juiste taalniveau beschikken. Het volgen van een voorbereidende cursus wordt niettemin aanbevolen. Wij geven u graag advies!

 

Top