Taken en doelen

Goethe-Institut Aufgaben und Ziele © Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca Goethe-Institut Aufgaben und Ziele Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Als de wereldwijd actieve culturele instelling van de Bondsrepubliek Duitsland zetten wij ons in voor begrip tussen Duitsland, Europa en de wereld. De basis daarvoor is de raamovereenkomst met het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij verstrekken wereldwijd informatie over de culturele en maatschappelijke diversiteit van Duitsland en Europa. 151 Goethe-Instituten in 98 landen vormen samen met talrijke partnerinstellingen ons wereldwijde netwerk. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken steunt ons werk institutioneel. Als geregistreerde vereniging werken we autonoom, zijn we niet partijpolitiek gebonden en juridisch zelfstandig. Ongeveer een derde van ons budget genereren we zelf uit opbrengsten van taalcursussen en examens. Daarnaast worden wij ondersteund door de Europese Unie, andere ministeries van de Bondsrepubliek Duitsland en stichtingen en bedrijven in binnen- en buitenland.

Wij dragen bij aan de verankering van de Duitse taal in de onderwijssystemen van de gastlanden. We ondersteunen wereldwijd meer dan 100.000 scholen bij het geven van Duitse lessen van hoge kwaliteit en bevorderen de bijscholing en kwalificatie van leraren Duits. Daarnaast bieden we taalcursussen aan, variërend van algemene cursussen Duits tot beroepsgerichte taalcursussen en seminars om het maatschappelijk en cultureel bewustzijn te vergroten. Onlinecursussen en zelfstudieprogramma’s maken deel uit van ons aanbod. Elk jaar doen wereldwijd meer dan een half miljoen mensen een examen Duits bij een Goethe-Institut of een van onze samenwerkingspartners. Met een breed aanbod aan leer- en informatiemogelijkheden ondersteunen we met name studenten en professionals uit het buitenland op hun weg naar Duitsland.

Wij vertrouwen op het potentieel van internationale culturele uitwisseling. Onze circa 20.000 culturele evenementen per jaar komen tot stand in samenwerking en partnerschap met gouvernementele en niet-gouvernementele instellingen en initiatieven uit het maatschappelijk middenveld in onze gastlanden. We zorgen voor opleiding, advisering en netwerken van creatieve professionals en ondersteunen de ontwikkeling van duurzame structuren in de culturele en creatieve sector, bijvoorbeeld door bijscholing van culturele ondernemers of de internationalisering van creatieve ondernemingen. Met onze residentieprogramma’s, samenwerkingsverbanden en coproducties bevorderen wij het wereldwijde netwerk van culturele professionals. We bieden actoren uit het maatschappelijk middenveld de bescherming en vrijheid om een open gedachtewisseling mogelijk te maken. Ook in moeilijke tijden blijven wij de democratische dialoog voeren. We laten ons in ons werk leiden door de waarden van een democratische en vrije rechtsstaat.

Via ons digitale informatie- en onderwijsaanbod in meer dan 60 talen en een netwerk van 95 bibliotheken bieden wij plekken om te leren, te ontmoeten en te participeren. We gebruiken innovatieve technologieën en grijpen de kansen die de digitalisering biedt, maar denken ook na over de gevolgen ervan voor mens en maatschappij. Via verschillende formules, zoals informatiereizen voor multiplicatoren, professionele uitwisseling tussen deskundigen, uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en internationale festivals maken wij wereldwijde ontmoetingen mogelijk.

Het Goethe-Institut in België

Wij zijn …

... Duitsland in België:
België en Duitsland zijn eng met elkaar verbonden: beide zijn vanaf het begin actief betrokken bij de uitbouw van de Europese Unie. D e beide landen zijn nu politiek vriendschappelijk verbonden en economisch sterk vervlochten. Het Goethe-Institut Brüssel wil ook de culturele banden tussen beide landen versterken door een intense uitwisseling en de interesse voor het Duits, de derde taal in België, bevorderen.

... meer taal:
Het taalcursusaanbod omvat cursussen voor groepen en individuele personen en bieden een intensieve en afwisselende taaltraining. Naast het standaardaanbod voor volwassenen zijn er speciale cursussen, zoals een literatuurcursus, een schrijfworkshop en een aanbod voor kinderen. De docenten zijn hooggekwalificeerde moedertaalsprekers. De tests van het Goethe-Institut zijn voor alle taalniveaus van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader wereldwijd erkend.
"Service en advies voor het Duitsonderricht": Het Goethe-Institut ondersteunt de docenten Duits in hun opdracht, ondermeer met onderwijs- en promotiemateriaal en een opleidingsaanbod. Daarbij werkt het Goethe-Institut samen met scholen, hogescholen, de Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband (BGDV) en de onderwijsinstanties in België.

... meer cultuur:
Het Goethe-Institut wil de hedendaagse Duitse kunst- en cultuurscène laten ervaren: door films, literatuur, muziek, dans of theater. Zo wordt een ontmoeting mogelijk tussen kunst en kunstenaars, tussen cultuur en denken uit Duitsland en België in een Europees kader. Het Goethe-Institut streeft er naar de thema’s van het actuele debat op te nemen en voor te stellen.

... meer informatie:
Het Goethe-Institut biedt een ruim informatieaanbod voor een veelzijdig beeld van Duitsland en met bijzondere aandacht voor interculturele aspecten. In specifieke webdossiers worden actuele thema’s belicht vanuit het standpunt van Duitsland én van België. Zowel op de website, op facebook en in nieuwsbrieven staat uitgebreide informatie over het taal- en cultuurprogramma, over Duitstalige instanties ter plaatse, over het cultuuraanbod in Duitsland en over de pers.

... Duitsland in Europa:
Het Goethe-Institut Brüssel bevindt zich in het centrum van de Brusselse Europese wijk. Op Europees niveau zijn wij drievoudig actief:
  • Het Goethe-Institut Brüssel is lid van EUNIC, het Netwerk van Europese cultuurinstituten en neemt in dat kader deel aan gemeenschappelijke culturele projecten
  • Het Goethe-Institut Brüssel ondersteunt als Verbindingsbureau bij de Europese instellingen het wereldwijde netwerk van Goethe-Instituten
  • Het Goethe-Institut Brüssel stuurt als regionaal Instituut de werking aan van 18 Instituten in Frankrijk, Italië, Luxemburg, Portugal en Spanje.
Top