Vertaalsubsidies

Boeken op een plank Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca
Het ondersteuningsprogramma van het Goethe-Institut “Übersetzungen deutscher Bücher in eine Fremdsprache” (Vertalingen van Duitse boeken in een vreemde taal) steunt buitenlandse uitgeverijen bij de publicatie van Duitse literatuur. Op die manier moeten hedendaagse literatuur, kinder- en jeugdboeken, belangrijke wetenschappelijke titels en non-fictieboeken toegankelijk worden voor een niet-Duitstalig lezerspubliek.

Het programma bevordert het cultuurbeleid en is een belangrijk richtinggevend instrument van het buitenlandse cultuur- en onderwijsbeleid.

Indien de steun wordt goedgekeurd, betaalt het Goethe-Institut een deel van de vertaalkosten terug na de publicatie van het werk door een buitenlandse uitgeverij. Een volledige overname van de vertaalkosten en een financiering van de druk- of redactiekosten zijn niet voorzien.

In zijn bijna 40-jarige bestaan heeft dit programma al financiële steun geboden voor de publicatie van ongeveer 6.000 boeken in 45 talen.

Het Goethe-Institut van uw land geeft een commentaar op uw aanvraag. Als het Goethe-Institut van uw land de subsidiëring van uw project ondersteunt, dan stuurt het een aanbeveling naar het hoofdkantoor van het Goethe-Institut in München.
De vertalingen die voor steun in aanmerking komen, worden geselecteerd door een zeskoppige jury, bestaande uit twee literaire critici, een uitgeverij medewerker (jaarlijks wisselende persoon) van de afdeling Rechten & Licenties, alsmede drie medewerkers van de afdeling Literatuur en Vertaalsubsidies van het Goethe-Institut.

Het comité komt viermaal per jaar op de volgende data bijeen:

Begin februari: Uiterlijke aanvraagdatum 1 december
Eind april: Uiterlijke aanvraagdatum 1 maart
Eind juli: Uiterlijke aanvraagdatum: 1 juni
Begin november: Uiterlijke aanvraagdatum: 15 september
 

1. Uitgevers als aanvragers: Alleen de buitenlandse uitgevers zijn gerechtigd tot een aanvraag.

2. Gepubliceerde werken: Gesubsidieerd worden vertalingen van werken van Duitse auteurs die in gedrukte vorm bij een uitgever in het Duitstalige gebied gepubliceerd zijn.

3. Vertalingen uit het origineel: De vertaling moet op basis van de originele Duitse tekst gemaakt worden.

4. Verschijningsdatum van de vertaling: Er kunnen alleen projecten in overweging genomen worden, die op het moment van het afsluiten van de subsidieovereenkomst nog niet in het drukstadium zijn.

5. Subsidie voor de vertaalkosten: In het geval van een subsidiëring vergoedt het Goethe-Institut voor de buitenlandse uitgever na het verschijnen van de uitgave in de vreemde taal een deel van de vertaalkosten. Een volledige overname van de vertaalkosten en het financieren van de licentie-, druk- of redactiekosten zijn niet voorzien.

6. Vermelding van het Goethe-Institut en het afdrukken van het logo: De buitenlandse uitgever is verplicht om in de colofon het Goethe-Institut als sponsor te vermelden en het logo van het Goethe-Institut af te drukken. Als de uitgever dit verzuimt, dan wordt het subsidiebedrag niet uitbetaald.

7. Vertalershonorarium: In het geval van een subsidiëring kunnen voor het vastleggen van het subsidiebedrag alleen honoraria toegepast worden, die de vertaler uiterlijk bij het verschijnen van de vertaling uitbetaald krijgt.

8. Vertaling als e-book in de Onleihe: Vertalingen die ook als e-book verschijnen wil het Goethe-Institut in zijn Onleihe voor geregistreerde gebruikers voor uitleen ter beschikking stellen. De buitenlandse uitgever verplicht zich om het Goethe-Institut de vertaling in epub-formaat ter beschikking te stellen.

Hier vindt u het logo van het Goethe-Institut om af te drukken in gesubsidieerde vertalingen:

 

 

Top