Publicaties

Een aantal publicaties die het Goethe-Institut Brüssel mee heeft ondersteund.

Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe – crisis effects and policy recommendations

Samen met IDEA Consult, Inforelais en Values of Culture&Creativitity heeft het Goethe-Institut de studie "Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe - Crisis effects and policy recommendations" gepubliceerd in opdracht van de Commissie Cultuur en Onderwijs van het Europees Parlement.
De studie analyseert het effect tot dusver op de in het bijzonder door de pandemie getroffen culturele en creatieve sectoren, alsook de ondersteunende maatregelen die door de beleidsmakers zijn genomen. Op basis van de analyse formuleren wij aanbevelingen voor toekomstige programmalijnen en maatregelen om de veerkracht van de sector te ondersteunen en veel meer gebruik te maken van zijn potentieel.

An artist who happens to be from Syria

De publicatie An artist who happens to be from Syria reflecteert over de hedendaagse kunstscène in Europa die voortdurend gevoed en beïnvloed wordt door nieuwkomers. De lezer wordt uitgenodigd om weerspiegelingen te ontdekken over de diverse artistieke uitingen van een dynamische kunstscène met wortels in Syrië.

EBOOK: European Angst

Cover eBook European Angst © © Goethe-Institut | Frohmann Cover eBook European Angst © Goethe-Institut | Frohmann
Wat is ‘European Angst’? Is het de uitbreiding van de ‘German Angst’ over het hele continent? De term ‘German Angst’ verwijst vaak nogal minachtend naar de Duitse neiging om zaken snel als problematisch voor te stellen, te wikken en te wegen of te aarzelen, vooral wanneer daar amper of geen reden toe lijkt te zijn. ‘European Angst’ heeft echter niets te maken met die typische overdreven bedachtzaamheid. De term verwijst veeleer naar een geheel van sterke gevoelens die over de landsgrenzen heen worden ervaren en leek bijgevolg een passende titel voor een conferentie die verontrustende ontwikkelingen als populisme, extremisme of euroscepticisme zal belichten.

U kunt het boek in epub- en mobi-formaat op de website van Orbanism dowloaden.

Hier kunt u het ebook als pdf-versie (Duits/Engels) downloaden:
 

STREAMING EGOS – DIGITAL IDENTITIES

Streaming Egos - digital identities © Streaming Egos © Goethe-Institut Paris Streaming Egos - digital identities Streaming Egos © Goethe-Institut Paris
Kunstenaars, webexperts en internetgebruikers in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje houden zich in het project Streaming Egos bezig met vragen over digitale identiteit. Samen maakten ze werken, gaande van installaties, videokunst, digitale kunst en performances tot een digitaal salon. Die werken zijn terug te vinden in het e-book over dit project dat in 2016 werd uitgegeven, en dat ook essays bevat waarin dieper op de oorspronkelijke vragen wordt ingegaan. In samenwerking met het NRW-forum en het Slow Media Institut, Bonn.

Meer informatie over het project: blog.goethe.de/streamingegos

Hier kunt u het e-book downloaden:

eBook: „What do we lose when we lose a library?“

Leuven 1914: der ausgebrannte Saal der Alten Universitätsbibliothek © Universitätsarchiv KU Leuven, Buchdesign: Friedemann Vervoort Leuven 1914: der ausgebrannte Saal der Alten Universitätsbibliothek Universitätsarchiv KU Leuven, Buchdesign: Friedemann Vervoort
Een e-book met de bijdragen aan de internationale conferentie What do we lose when we lose a library, die op initiatief van het Goethe-Institut Brüssel, de British Council en de KU Leuven van 9 tot 11 september 2015 in Leuven werd georganiseerd. In het licht van de historische vernieling van de Leuvense universiteitsbibliotheek door het Duitse leger in 1914 ging deze conferentie over het belang van bibliotheken vroeger en nu, over maatschappelijk-culturele functies, over het behoud van de inventaris en over digitale bibliotheken. Het e-book bevat de bijdragen van de sprekers en wordt uitgegeven door de KU Leuven in samenwerking met de Duitse Unesco-commissie en met steun van het Goethe-Institut.

We-Traders

We Traders © © Goethe-Institut We Traders © Goethe-Institut
We-Traders
- TRuil crisis voor stad is een tentoonstellingsproject van het Goethe-Institut, met Rose Epple en Angelika Fitz als curators. Van 2012 tot 2015 verzamelde het project 30 leidende figuren op het vlak van stadsverandering in Madrid, Lissabon, Turijn, Toulouse, Berlijn en Brussel. In 2015 verscheen een e-book waarin de link wordt gelegd tussen de theorie en de praktijk van deze eigentijdse cultuur van gezamenlijke stadsvormgeving, en waarin wordt stilgestaan bij het potentieel daarvan voor de toekomst.
 

COMIC TRANSFER

Comic Transfer © © Goethe-Institut Comic Transfer © Goethe-Institut
Op uitnodiging van het Goethe-Institut bezochten zowel mannelijke als vrouwelijke tekenaars in totaal 12 steden in Italië, Spanje, Frankrijk, België, Portugal, Libanon, Marokko en Duitsland. Aisha Franz, Gabriella Giandelli, Reinhard Kleist, Nicolas Wild, Zeina Abirached en vele anderen zetten hun reiservaringen op papier in de vorm van strips en tekeningen en postten ze op een blog, die op zijn beurt aanleiding gaf tot een tentoonstelling. In 2015 verscheen een e-book met een selectie uit de werken die tijdens het project zijn ontstaan en een korte beschrijving van de deelnemende kunstenaars en kunstenaressen.

U vindt het e-book hier: http://www.goethe.de/ins/fr/pro/2016/Ebook_Comic_Transfer/catalog_5264547/html5.html#/1


 

Harald Welzer: „Zelf Denken. Een leidraad voor verzet“

„Zelf Denken. Een leidraad voor verzet“ © © Uitgeverij Jan Van Arkel „Zelf Denken. Een leidraad voor verzet“ © Uitgeverij Jan Van Arkel
Vroeger leek de toekomst een belofte, nu een bedreiging. Harald Welzer toont in zijn nieuwste boek hoe we zelf en nu direct aan een toekomstvaardige samenleving kunnen werken.

De Nederlandse vertaling kwam in samenwerking met Oikos en het Goethe-Institut Brüssel tot stand.

Uitgeverij Jan Van Arkel: Harald Welzer: Zelf Denken. Een leidraad voor verzet

Hartmut Rosa: „Snelle samenleving, trage democratie?“

„Snelle samenleving, trage democratie?“ © © Oikos „Snelle samenleving, trage democratie?“ © Oikos
Alles gaat steeds vlugger, maar de versnelling lijkt geen vooruitgang, maar een doelloze beweging, die leidt tot een permanente rusteloosheid en een nieuwe vorm van machteloosheid. Is het project van de moderniteit zelf in gevaar? Hartmut Rosa pleit voor een nieuwe, "dragende" relatie tot de wereld. Niet het aantal levensopties, maar de rijkdom en diepte van "resonantie-ervaringen" kan ons een nieuwe vorm van levenskwaliteit geven.

Het Goethe-Institut heeft de vertaling van twee sleutelteksten van Hartmut Rosa ondersteund, zodat de auteur voor het eerst ook in het Nederlands toegankelijk is. In samenwerking met de Belgische partner Oikos werden deze teksten onder de titel Snelle samenleving, trage democratie? uitgegeven.

Deze publikatie is via www.oikos.be verkrijgbaar.
Top