Initiatief “Scholen: partners voor de toekomst”

 • Initiatief “Scholen: partners voor de toekomst” © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Initiatief “Scholen: partners voor de toekomst” © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Initiatief “Scholen: partners voor de toekomst” © PASCH-net

 • Initiatief “Scholen: partners voor de toekomst” © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Initiatief “Scholen: partners voor de toekomst” © Keller

 • Initiatief “Scholen: partners voor de toekomst” © PASCH-net

 • Initiatief “Scholen: partners voor de toekomst” © Jens Sauerbrey

Het initiatief “Scholen: partners voor de toekomst“ (PASCH) omvat een wereldwijd netwerk van meer dan 2.000 PASCH-scholen die een bijzondere band hebben met Duitsland. Het Goethe-Institut begeleidt ongeveer 600 PASCH-scholen in de nationale onderwijssystemen van ruim 100 landen.

In februari 2008 riep het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken het initiatief “Scholen: partners voor de toekomst“ (PASCH) in het leven. PASCH wordt gecoördineerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd samen met het centrale orgaan voor het buitenlandse schoolwezen, het Goethe-Institut, de Duitse dienst voor academische uitwisselingen en de pedagogische uitwisselingsdienst van de conferentie van de ministers van Cultuur. 
 

Filosofie en doelstellingen

PASCH gaat uit van de volgende vier principes:
 • perspectieven door opleiding,
 • horizon verbreden door meertaligheid,
 • toegang tot taal en opleiding en
 • de problemen van de toekomst als internationale leergemeenschap gezamenlijk aanpakken


In februari 2008 riep het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken het initiatief “Scholen: partners voor de toekomst“ (PASCH) in het leven. PASCH omvat en versterkt een wereldwijd netwerk van meer dan 2.000 PASCH-scholen die een bijzondere band hebben met Duitsland. Het Goethe-Institut begeleidt ongeveer 600 PASCH-scholen in de nationale onderwijssystemen van ruim 100 landen.

Het initiatief wordt gecoördineerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd samen met het centrale orgaan voor het buitenlandse schoolwezen, het Goethe-Institut, de Duitse dienst voor academische uitwisselingen en de pedagogische uitwisselingsdienst van de conferentie van de ministers van Cultuur uitgewerkt.

Het netwerk van Duitse scholen in het buitenland en scholen die het Deutsches Sprachdiplom aanbieden, wordt versterkt. Bovendien wordt de samenwerking tussen scholen uitgebouwd om Duits als vreemde taal verder in de nationale opleidingssystemen te verankeren. Verder worden beurzen uitgereikt om in Duitsland te studeren en zijn er mogelijkheden voor de uitwisseling van leerlingen en om partnerschappen tussen scholen aan te gaan.

Doelstellingen van PASCH

Dit initiatief moet op termijn bij jongeren interesse en enthousiasme voor het moderne Duitsland, de Duitse maatschappij en de Duitse taal opwekken. Er ontstaat een wereldwijd netwerk van partnerscholen met de Duitse Bondsrepubliek; aan de hand van gemeenschappelijke activiteiten en uitwisseling vormen deze scholen een internationale leergemeenschap. 

PASCH zal door een aantrekkelijk onderwijsaanbod op termijn bijdragen tot de kwalificatie van zowel leerlingen als leerkrachten en geeft jongeren zo meer competenties mee voor een studie in Duitsland en in hun latere beroepsleven. Daarnaast is het ook de bedoeling om een actieve en blijvende band met Duitsland te smeden, en scholen, leerkrachten en leerlingen aan te zetten om van gedachten te wisselen en met elkaar samen te werken. PASCH zit ook in een netwerk van andere initiatieven rond cultuur- en onderwijsbeleid in het buitenland, zoals de vrijwilligersdienst “Kulturweit”.

Verantwoordelijkheden en acties van het Goethe-Institut

Het Goethe-Institut ondersteunt de ruim 550 PASCH-scholen die het begeleidt bij het invoeren of uitbouwen van Duits als schoolvak. Het biedt leerkrachten methodisch-didactische bijscholingen en taalcursussen en rust scholen uit met modern, multimediaal inzetbaar leer-, en lesmateriaal over de Duitse taal en cultuur. Daarnaast zet het Goethe-Institut in het kader van het initiatief wereldwijd onderwijsdeskundigen ter plaatse in om de partnerscholen te begeleiden. Jongerencursussen in Duitsland voor leerlingen van de deelnemende scholen leiden tot een betere talenkennis, versterken de interculturele competentie en brengen kennis over land en cultuur tot leven.

Als schakel van de internationale PASCH-gemeenschap vormt PASCH-net de verbinding tussen zo’n 2.000 scholen en 600.000 PASCH-leerlingen wereldwijd.

Informatie over PASCH

De website informeert over de deelnemende instellingen en hun wereldwijde activiteiten. Een interactieve wereldkaart biedt een overzicht van het schoolnetwerk. De deelnemende scholen kunnen zich in een kort portret presenteren. Geëngageerde deelnemers stellen hun projecten voor en delen waardevolle tips uit de praktijk. PASCH-net biedt tevens informatie over de internationale PASCH-jongerencursussen in Duitsland en de bevordering van schoolpartnerschappen.

Informatie over het PASCH-initiatief (in meerdere talen)
Wereldkaart
Schoolportretten
Projecten wereldwijd
PASCH-jongerencursussen
Schoolpartnerschappen

Leermateriaal en een interactief aanbod

Op PASCH-net vinden docenten en leerlingen vrij toegankelijke video's, teksten en audio's over actuele onderwerpen. Er worden tevens ideeën voor het onderwijs van Duits als vreemde taal en werkbladen als download aangeboden. Het lesmateriaal voor de leerlingen kan worden gefilterd op onderwerp, taalniveau, formaat en examenvoorbereiding. Een interactief aanbod, zoals de bij alle lesmaterialen geïntegreerde commentaarfunctie, nodigt uit om actief mee te doen. PASCH-leerlingen kunnen bovendien deelnemen aan wereldwijd uitgeschreven PASCH-net prijsvragen met aantrekkelijke prijzen. In het kader van een take-over nemen docenten en leerlingen het PASCH-net-Instagram-kanaal over en posten zelf content.

Leermateriaal
Wedstrijden
PASCH-net op Instagram

Online-leerlingenkrant PASCH-Global

Op PASCH-Global bloggen jongeren van over de hele wereld samen in het Duits. Met teksten, foto’s, video’s en audio’s bieden ze een kijkje in hun leven en laten ze hun visie op Duitsland zien. Jongeren kunnen ook een bijdrage leveren aan de online-leerlingenkrant.

Informatie over PASCH-Global en deelname

PASCH-leerplatform

Het op Moodle gebaseerde PASCH-leerplatform biedt docenten Duits de mogelijkheid om virtuele werkruimtes te creëren voor hun lessen en/of aan online-cursussen deel te nemen. De online-cursus ‘Moodle-tools voor het onderwijs’ laat zien hoe het PASCH-leerplatform voor het onderwijs of voor bijscholing aan leraren kan worden ingezet.

Informatie over het PASCH-leerplatform

Informatie over studeren in Duitsland en voor PASCH-alumni

Toekomstige geslaagden van PASCH-scholen ontvangen algemene themagerelateerde informatie en interessante links, bijvoorbeeld naar het PASCH-Alumni-Platform. Ze leren verschillende beurzen en PASCH-programma’s kennen. Oud-deelnemers van PASCH, die nu in Duitsland studeren, vertellen over hun ervaringen.

Informatie over studeren in Duitsland
PASCH-Alumni-Plattform

Registratie en inloggen bij PASCH-net

Het meeste aanbod op de website is vrij toegankelijk. Wie echter de mogelijkheden van PASCH-net zoals de commentaarfunctie, prijsvragen en communities wil benutten of actief wil zijn op het leerplatform, moet zich eenmalig registreren en vervolgens inloggen met zijn e-mailadres en wachtwoord. Geregistreerde PASCH-docenten kunnen codes aanmaken voor collega’s en leerlingen op hun PASCH-school.

FAQ over het PASCH-initiatief en de registratie

Nieuwsbrief en social media

Geregistreerde gebruikers kunnen zich na het inloggen onder ‘Mijn PASCH’ aanmelden voor de maandelijkse algemene PASCH-nieuwsbrief en/of de nieuwsbrief voor leerlingen. Wie PASCH-net volgt op Facebook, Twitter en/of Instagram, ontvangt daarnaast regelmatig informatie over het PASCH-net-aanbod.

Mijn PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de

Het PASCH-netwerk bestaat wereldwijd uit meer dan 2.000 scholen. Het Goethe-Institut begeleidt ruim 600 scholen in de nationale onderwijssystemen van ruim 100 landen. In het kader van het initiatief “Scholen: partners voor de toekomst” zijn deze scholen met lessen Duits gestart of hebben ze deze uitgebreid. Duits wordt er voornamelijk als tweede vreemde taal aangeboden.

Tot het PASCH-netwerk behoren verder de 140 Duitse scholen in het buitenland die onder het centrale orgaan voor het buitenlandse schoolwezen (ZfA) vallen, 27 Duits-profiel-scholen en ongeveer 1.100 nationale scholen die het Deutsches Sprachdiplom van de conferentie van de ministers van Cultuur aanbieden.

SchoolportrettenPASCH

Meer informatie
Top