Studieadvies

Wist u dat honderd jaar geleden de helft van alle studenten die aan een buitenlandse universiteit waren ingeschreven, in Duitsland studeerden? Sindsdien oefent Duitsland een grote aantrekkingkracht uit op iedereen die belang hecht aan een uitstekende opleiding. 

Er zijn goede redenen om in Duitsland te studeren:
  • de eerste Duitse universiteit wird in 1386 in Heidelberg gesticht. Tegenwoordig bieden meer dan 300 Duitse instellingen van hoger onderwijs een uitstekende opleiding aan. 
  • Duits is de moedertaal van 100 miljoen mensen en dus de meest gesproken taal in Europa. De kracht van de Duitse economie en haar toenemend wereldwijd engagement zorgen ervoor dat de Duitse taal op de wereldmarkt voortdurend aan belang wint. 
  • de kosten voor het levensonderhoud van de studenten kunnen door talrijke beurzen gereduceerd worden. 
  • de universiteiten bieden tal van mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Dit aanbod wordt aangevuld door mogelijkheden buiten de campus: de studenten hebben de keuze uit talrijke sport-, culturele of andere activiteiten.

Internationale studierichtingen

Veel universiteiten en hogescholen in Duitsland bieden studierichtingen aan die leiden tot een internationaal diploma. Daartoe behoren: undergraduate, graduate und postgraduate courses (Bachelor’s, Master’s, PhD-diploma’s). Alle cursussen voldoen aan hoge academische normen, zijn uitstekend georganiseerd en worden in het Engels gegeven, terwijl er daarnaast ook cursussen Duits aangeboden worden
 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

In België kunt u met uw vragen terecht bij de docente van de DAAD in Gent.  Hoofddoel is het verstrekken van studiebeurzen voor hogeschoolstudenten uit België. Zij geeft u tevens uitgebreid informatie over studeren en wetenschappelijk onderzoek in Duitsland en publiceert brochures over deze thema’s.


DAAD wereldwijd - informatie voor België
Top