Materijali za vežbanje

Za pripremu ispita Goethe-Zertifikat A2 ovde možete naći materijale za vežbanje slušanja, čitanja, pisanja i govora.

Materijali za vežbanje onlajn

A2-Model ispita za osobe sa posebnim potrebama

Materijali za preuzimanje

A2-Model ispita za odrasle A2-Model ispita za odrasle modul Slušanje direktno (22:35 min.)
Audio wird geladen


A2-Model ispita za odrasle modul Govor direktno (11:19 min.)
© Goethe-Institut