Materijali za vežbanje

Za pripremu ispita Goethe-Zertifikat A2 ovde možete naći materijale za vežbanje slušanja, čitanja, pisanja i govora.

Materijali za vežbanje onlajn

A2-Model ispita za osobe sa posebnim potrebama

Materijali za preuzimanje

A2-Model ispita za odrasle A2-Model ispita za odrasle modul Slušanje direktno (22:35 min.)

A2-Model ispita za odrasle modul Govor direktno (11:19 min.) ERROR (Expression): Complex object types cannot be converted to simple values.

/var/www.cms.goethe.de/html/contens5/goethe/_outputtypesextern/goethe_mobil/video/inline.cfm (15 CF_CAST)
/var/www.cms.goethe.de/html/contens5/contens/util/properties/exec.cfm (24 CFINCLUDE)
/var/www.cms.goethe.de/html/contens5/contens/util/properties/execinclude.cfc (30 CFMODULE) ... [15]

A2-Materijal za vežbanje za odrasle A2-Materijal za vežbanje za odrasle, ispitni deo Slušanje direktno (24:10 Min.)