Goethe-Zertifikat B2

Vi želite ...

  • da se pripremite za studije u Nemačkoj
  • da dokažete napredno poznavanje nemačkog jezika prilikom konkurisanja za neki posao
  • da se pripremite za neku delatnost iz oblasti medicine u Nemačkoj
  • da dokažete svoj uspeh u učenju na nivou B2
  • zvanični i međunarodno priznati sertifikat

Goethe-Zertifikat B2 je ispit nemačkog jezika za mlade i odrasle. On potvrđuje napredno poznavanje nemačkog jezika i odgovara četvrtom nivou (B2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Polaganjem ispita pokazujete da umete …

  • da razumete glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama kao i stručne diskusije u svojoj oblasti.
  • da se sporazumevate spontano i tečno, tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornicima bez većeg napora obeju strana.
  • da se jasno i detaljno izražavate o širokom spektru tema, da objasnite svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i da navedete prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.

Prikazana povoljnija cena važi ako ste već pohađali neki kurs nemačkog jezika na Goethe-Institutu, a da to nije bilo pre više od šest meseci. Šest meseci se pri tome odnosi na vreme između završetka kursa jezika i datuma polaganja ispita. U tom slučaju će cena automatski biti promenjena prilikom procesa prijave. Ako se to ne desi automatski, molimo Vas da se obratite Odeljenju za kurseve i ispite u Vašem Goethe-Institutu.

Prüfungstermine

*) Prikazana povoljnija cena važi ako ste već pohađali neki kurs nemačkog jezika na Goethe-Institutu, a da to nije bilo pre više od šest meseci. Šest meseci se pri tome odnosi na vreme između završetka kursa jezika i datuma polaganja ispita. U tom slučaju će cena automatski biti promenjena prilikom procesa prijave. Ako se to ne desi automatski, molimo Vas da se obratite Odeljenju za kurseve i ispite u Vašem Goethe-Institutu.


PRIPREMNI KURSEVI ZA ISPITE GOETHE-INSTITUTA

Goethe-Zertifikat B2
Cena kursa: 9.500,- RSD *)
3 dana / 15 časova
TERMIN KURSA: PRIJAVA JE OD: MESTO ODRŽAVANJA:
16/17/18.03.2020.
12.00-16.30
02.03.2020. Beograd
18/19/20.05.2020.
16.30-20.30
04.05.2020. Novi Sad
03/04/05.06.2020.
12.00-16.30
12.05.2020. Beograd
02/03/04.09.2020.
12.00-16.30
18.08.2020. Beograd
28/29/30.10.2020.
12.00-16.30
05.10.2020. Beograd
*) Pohađanjem pripremnog kursa ostvarujete pravo na gore navedenu povoljniju cenu ispita.

Priprema za ispit

Materijali za vežbanje

Ovde možete naći modele ispita i materijale za vežbanje onlajn, za osobe sa posebnim potrebama i interaktivno.

Ostale informacije

O preduslovima, sadržajima i drugim informacijama o ispitu Goethe-Zertifikat B2 saznaćete ovde:

Goethe-Zertifikat B2 digitalno

Od oktobra 2019. Goethe-Institut Beograd Vam po prvi put nudi ispit i u digitalnom formatu.