Kontakt i upis

Hand bearbeitet Test mit Mehrfachauswahl Foto (Ausschnitt): Getty Images

U Odeljenju za kurseve i ispite možete dobiti savet i pomoć u slučaju da želite da upišete kurs u Beogradu ili u Nemačkoj ili ako želite da polažete neki od naših ispita.

Radno vreme Odeljenja za kurseve i ispite:
ponedeljak i sreda: 09.00 – 13.30
utorak i četvrtak: 13.00 – 16.00

Kontakt
Odeljenje za kurseve i ispite
Knez Mihailova 50
11000 Beograd
Tel. +381 11 4427 112
Tel. +381 11 4427 115
sprache-belgrad@goethe.de


Upis
Upis na kurseve nemačkog se vrši
  • lično u Odeljenju za kurseve i ispite i plaća u gotovini.
  • onlajn na našoj veb stranici i plaća karticom (Visa ili MasterCard) ili po računu.
Molimo Vas da imate na umu da će Vaša prijava važiti tek nakon izvršene uplate i da pre toga, nažalost, nemate pravo na mesto na izabranom kursu.

Upis bez utvrđivanja nivoa znanja
Na kurs nemačkog jezika možete da se upišete direktno, bez utvrđivanja nivoa znanja
  • ukoliko nemate nikakvo predznanje.
  • ukoliko ste kod nas pohađali kurs nemačkog jezika, pa već imamo podatke o Vašem nivou znanja.
Upis nakon utvrđivanja nivoa znanja
Na osnovu pismenog testa i razgovora sa nastavnikom utvrdićemo kakvo predznanje imate i pomoći ćemo Vam da odaberete odgovarajući kurs.

Naš test za utvrđivanje nivoa znanja je besplatan i održava se
  • u Odeljenju za kurseve i ispite uz prethodno zakazivanje, od ponedeljka do četvrtka.
  • onlajn na našoj veb stranici (pismeni test) i telefonski (razgovor sa nastavnikom).
Ukoliko Vam je potrebna potvrda sa testiranja za poslodavca ili neku drugu ustanovu, troškovi iste iznose 2.000,- RSD.

Nastavni materijali
Udžbenike koji se koriste na kursevima Goethe-Instituta možete kupiti
  • u Odeljenju za kurseve i ispite u Knez Mihailovoj 50, ponedeljkom i sredom 09.00–13.30, a utorkom i četvrkom 13.00–16.00.
  • u knjižari Educational Centre u Kneza Miloša 17 ili preko njihove veb stranice.

Vrsta kursa Cena kursa
Kursevi za odrasle (od 16 godina)
8-12 polaznika

60 NJ
33.000,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Kursevi za mlade (13-18 godina)
8-12 polaznika
60 NJ
35.500,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Kursevi za decu (9-12 godina)
8-12 polaznika

45 NJ
27.500,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Kursevi za decu (7-8 godina)
4-8 polaznika

30 NJ
25.000,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Kursevi za decu (predškolski uzrast)
4-8 polaznika

20 NJ
18.500,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Kombinovani onlajn kursevi (od 16 godina)
8-14 polaznika
10 nedelja
33.000,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Grupni onlajn kursevi (od 16 godina)
8-16 polaznika

8 nedelja
29.500,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Pripremni kurs za ispit sa
probnim ispitom A1, A2

10 NJ
7.500,- RSD
(u cenu je uključen materijal)
Pripremni kurs za ispit sa
probnim ispitom B1, B2

15 NJ
9.500,- RSD
(u cenu je uključen materijal)
Pripremni kurs za ispit sa
probnim ispitom C1, C2
15 NJ
11.500,- RSD
(u cenu je uključen materijal)
Kompakt kursevi (od 16 godina)
8-14 polaznika

75 NJ
41.000,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Male grupe
5-7 polaznika

40 NJ
33.000,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Nemački za medicinare
40 NJ
27.700,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Nemački za negovatelje
20 NJ
15.000,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Poslovni nemački
30 NJ
30.500,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Nemački za pravnike 
30 NJ
30.500,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
 
*U ovu cenu nije uključena cena udžbenika.

Ovi kursevi namenjeni su osobama od 16 godina naviše.

Broj nastavnih jedinica po kursu se odnosi na standardne grupe 8-14 polaznika. Za male grupe 5-7 polaznika, broj nastavnih jedinica po kursu je 40.
Nivo Kursevi NJ* po kursu NJ* po nivou

A1

 A1.1 60 120
A1.2 60

A2

 A2.1 60 120
A2.2 60 

B1

 B1.1 60  180
B1.2 60 
B1.3 60 

B2

 B2.1 60 180
B2.2 60 
B2.3 60

C1

 C1.1 60 180
C1.2 60
C1.3 60

C2

 C2.1 60 180
C2.2 60
C2.3 60
 
*NJ = nastavna jedinica od 45 minuta

Ovi kursevi namenjeni su mladima 13-18 godina.
Nivo Kursevi NJ* po kursu NJ* po nivou

A1

 A1.1 60 120
A1.2 60

A2

 A2.1 60 120
A2.2 60 

B1

 B1.1 60  180
B1.2 60
B1.3 60

B2

 B2.1 60 180
B2.2 60 
B2.3 60

C1

 C1.1 60 180
C1.2 60
C1.3 60
 
*NJ = nastavna jedinica od 45 minuta

Ovi kursevi namenjeni su deci uzrasta 9-12 godina.
Nivo Kursevi NJ* po kursu NJ* po nivou

A1

 A1.1 45 135
A1.2 45
A1.3 45

A2

 A2.1 45 135
A2.2 45
A2.3 45
 
*NJ = nastavna jedinica od 45 minuta

Kursevi za odrasle
 
Kurs Udžbenik i radna sveska Cena
A1.1 Schritte international Neu 1 1.500,- RSD
A1.2 Schritte international Neu 2 1.500,- RSD
A2.1 Schritte international Neu 3 1.500,- RSD
A2.2 Schritte international Neu 4 1.500,- RSD
B1.1 Schritte international Neu 5 1.500,- RSD
B1.2 Schritte international Neu 5+6 1.500,- RSD
B1.3 Schritte international Neu 6
B2.1 Sicher! aktuell B2 2.800,- RSD
B2.2
B2.3
C1.1 Sicher! C1.1

Sicher! C1.2
1.500,- RSD

1.500,- RSD
C1.2
C1.3

*Na C2 nivou se kombinuju različiti nastavni materijali i radni listovi, koji su uključeni u cenu kursa.

Kursevi za mlade
 
Kurs Udžbenik i radna sveska Cena
A1.1 Beste Freunde A1.1 1.800,- RSD
A1.2 Beste Freunde A1.2 1.800,- RSD
A2.1 Beste Freunde A2.1 1.800,- RSD
A2.2 Beste Freunde A2.2 1.800,- RSD
B1.1 Beste Freunde B1.1 1.800,- RSD
B1.2 Beste Freunde B1.2 1.800,- RSD
B1.3 Mit uns B1+ 2.700,- RSD
B2.1 Prima B2 3.300,- RSD
B2.2
B2.3
C1.1 AusBlick 3 3.000,- RSD
C1.2
C1.3

Kursevi za decu
 
Kurs Udžbenik i radna sveska Cena
A1.1 Prima Los geht's 1 2.500,- RSD
A1.2 Prima Los geht's 2 2.500,- RSD
A1.3 Prima Los geht's 3 2.500,- RSD
A2.1 Prima Plus A2.1

Prima Plus A2.2
3.000,- RSD

3.000,- RSD
A2.2
A2.3


1. Opšti uslovi učešća

Goethe-Institut Beograd nudi kurseve za odrasle koji imaju najmanje 16 godina, za mlade 13-18 godina i decu 6-12 godina.

2. Uslovi plaćanja

Uplata se vrši u gotovini i u celosti prilikom upisa.

3. Cene

3.1. Važi ona cena kursa koja je bila važeća u trenutku upisa na kurs.

3.2. Bankarske takse pri uplati kursa snosi sam polaznik.

4. Odustajanje

Ukoliko je polaznik sprečen da pohađa kurs, važe sledeći uslovi o odustajanju: 

4.1. Odustajanje se mora dostaviti u pismenoj formi Odeljenju za kurseve i ispite Goethe-Instituta Beograd. Uplaćeni iznos umanjen za 20% na ime administrativnih troškova može biti vraćen isključivo uz priloženu originalnu potvrdu o uplati, a najkasnije do poslednjeg radnog dana pre početka kursa.


Posle početka kursa nije moguć povraćaj novca, osim u slučaju ozbiljnog razloga, npr. bolesti koja je potvrđena lekarskom dokumentacijom. U tom slučaju će biti vraćen novac za preostali fond časova umanjen za 20% od ukupne cene kursa na ime administrativnih troškova, a sve to isključivo uz priloženu originalnu potvrdu o uplati.

4.2. U slučaju otkazivanja kursa od strane Goethe-Instituta, vraća se puni iznos cene kursa.

5. Raspodela/broj učesnika

5.1. Raspoređivanje na određeni nivo kursa sledi na osnovu rezultata pismenog i usmenog testa. 

5.2. Naši kursevi imaju najmanje 8, a po pravilu najviše 14 polaznika. Ukoliko se do početka kursa upiše premali broj polaznika, zadržavamo pravo da ga otkažemo, da pomerimo početak kursa ili da smanjimo broj nastavnih jedinica.

Ukoliko se upiše između 5 i 7 polaznika, može se formirati mala grupa sa fondom od 40 časova.

6. Dužnosti polaznika

Polaznik/polaznica kursa je dužan/dužna da poštuje važeći kursni i kućni red. U slučaju kršenja kursnog ili kućnog reda moguće je odstranjivanje polaznika sa kursa. U tom slučaju ne postoji mogućnost povraćaja novca.

7. Odgovornost Goethe-Instituta / Viša sila

Odgovornost Goethe-Instituta i njegovih saradnika ograničena je na štete prouzrokovane krajnje nemarnim ili namernim ponašanjem službenika ili saradnika Goethe-Instituta. Goethe-Institut takođe ne odgovara za nemogućnost pružanja svojih usluga usled više sile (npr. prirodne katastrofe, požara, službene naredbe kao i drugih okolnosti koji su van kontrole ugovornih stranaka).

8. Zaštita podataka

Polaznik/polaznica kursa saglasan/saglasna je da Goethe-Institut dobije i elektronski obradi njegove podatke radi pravilnog sprovođenja procedura prijave, obračuna i dokaza o uspehu na kursu.

Prilikom odustajanja od kursa, uplaćeni iznos umanjen za 20% na ime administrativnih troškova može biti vraćen isključivo uz priloženu originalnu potvrdu o uplati, a najkasnije do poslednjeg radnog dana pre početka kursa.

U slučaju otežavajućih, vanrednih okolnosti ili dešavanja, odnosno u slučaju promene postojećih okolnosti ili dešavanja ove vrste na koje Goethe-Institut ne može da utiče (kao što su npr. nemiri, ratni ili teroristički sukobi, prirodne katastrofe, epidemije, itd.), zadržavamo pravo da Vam izmenimo našu ponudu (npr. u pogledu vremena ili mesta održavanja). U ovom slučaju ćemo Vam dostaviti novu ponudu i zamoliti Vas da nam u određenom roku javite da li Vam izmenjena ponuda odgovara ili želite da odustanete. Kod odustajanja vraćaju se uplaćena novčana sredstva srazmerno sa stanjem pruženih usluga.