Zadaci i ciljevi

Kao kulturna institucija Savezne Republike Nemačke zalažemo se za razumevanje između Nemačke, Evrope i sveta. Osnovu za to čini okvirni ugovor sa Ministarstvom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke. Širom sveta prenosimo informacije o kulturnoj i društvenoj raznolikosti Nemačke i Evrope. Našu globalnu mrežu zajedno sa brojnim partnerskim institucijama čini 151 Goethe-Instituta u 98 zemalja. Naš rad institucionalno podržava Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke. Kao registrovano udruženje obavljamo svoju delatnost na sopstvenu odgovornost, nezavisno od političkih partija i pravno samostalno. Oko trećinu budžeta kojim raspolažemo privređujemo samostalno, prihodima od kurseva jezika i ispita. Povrh toga, dobijamo podršku Evropske Unije, drugih ministarstava Savezne Republike Nemačke, kao i fondacija i preduzeća u zemlji i inostranstvu.

Doprinosimo učvršćivanju pozicije nemačkog jezika u obrazovnim sistemima zemalja u kojima smo aktivni. Podržavamo više od 100.000 škola širom sveta tako što sprovodimo visokokvalitetnu nastavu nemačkog jezika i podstičemo obrazovanje i usavršavanje nastavnica i nastavnika nemačkog jezika. Povrh toga, imamo široku ponudu kurseva nemačkog jezika koji ne obuhvataju samo opšte, već i specijalizovane poslovne kurseve, ali i seminare o društvenoj i kulturnoj senzibilizaciji. U našu ponudu ubrajaju se onlajn-kursevi i programi za samostalno učenje. Svake godine pola miliona ljudi širom sveta polaže ispit nemačkog jezika na nekom od Goethe-Instituta ili u nekoj od naših partnerskih institucija. Bogatom ponudom za učenje i informisanje naročito podržavamo stručne kadrove, studentkinje i studente iz inostranstva koji žele da nastave svoj put u Nemačkoj.

Verujemo u potencijal međunarodne kulturne razmene. Oko 20.000 kulturnih događaja koje organizujemo godišnje deo su partnerske saradnje sa državnim i nevladinim institucijama i inicijativama civilnog društva u zemljama u kojima smo aktivni. Pružamo mogućnost obrazovanja, savetovanja i umrežavanja kreativnih pojedinaca i podstičemo izgradnju održivih struktura u kulturi i kreativnoj industriji. To činimo usavršavanjem preduzetnica i preduzetnika u kulturi ili internacionalizacijom kreativnih preduzeća. Kroz rezidencijalne programe, kooperacije i koprodukcije unapređujemo globalno umrežavanje kulturnih stvaralaca. Pripadnicama i pripadnicima organizacija civilnog društva nudimo prostore zaštite i slobode kako bismo omogućili otvorenu razmenu mišljenja. Ni u teškim vremenima ne dozvoljavamo da se uruši demokratski dijalog. U svom radu se orijentišemo na vrednosti demokratskog i slobodarskog društvenog poretka koji se zasniva na vladavini prava.

Pored digitalnih ponuda za informisanje i učenje, na više od 60 jezika i kroz mrežu 87 biblioteka nudimo mesta za učenje, susrete i participaciju. Koristimo inovativne tehnologije, digitalizaciju vidimo kao šansu, ali podjednako promišljamo njen uticaj na čoveka i društvo. Susrete širom sveta omogućujemo kroz raznovrsne formate poput informacionih putovanja za multiplikatore, stručnih razmena između ekspertkinja i eksperata, programa razmene za mlade i međunarodnih festivala.
Zadaci i ciljevi © Foto: Goethe-Institut/Marija Piroški Zadaci i ciljevi Foto: Goethe-Institut/Marija Piroški

Goethe-Institut u Beogradu

Beogradski Goethe-Institut osnovan je 1970. godine. Od 1983. godine sedište mu je u jednoj staroj zgradi u pešačkoj zoni, koja ne samo da je glavna trgovačka ulica u gradu, nego se u njoj odigravaju i najvažniji kulturni događaji. Beogradski Goethe-Institut zadužen je za kulturnu razmenu između Nemačke, s jedne strane, i Srbije i Crne Gore, s druge strane.

Naročitu pažnju Institut posvećuje sledećim aktivnostima: informisanje javnosti o Nemačkoj i o tamošnjim aktuelnim kretanjima, negovanje međunarodnih i međukulturnih kontakata, podrška višejezičnosti na tlu Evrope, podsticaj inovacijama i razmeni znanja i iskustava u oblasti nauke i umetnosti, kao i jačanju evropske ideje.Goethe-Institut u Beogradu deo je regionalne mreže Goethe-Instituta u Jugoistočnoj Evropi, i u tom se smislu snažno zalaže za ostvarenje regionalnih projekata, tema i programskih težišta. Rad Goethe-Instituta u Jugoistočnoj Evropi koordiniše institut u Atini, a pored beogradskog Goethe-Instituta u ovom regionu deluju još i instituti ili mreže u Ankari, Bukureštu, Istanbulu, Izmiru, Nikoziji, Sarajevu, Skoplju, Sofiji, Solunu, Tirani i Zagrebu.

Na teritoriji Srbije, Crne Gore i Kosova u oblasti kulture aktivne su, pored Goethe-Instituta, i druge nemačke institucije i organizacije, kao što su Ambasada SR Nemačke, Nemačka škola u Beogradu, Nemačka agencija za akademsku razmenu DAAD, Humboltovo društvo za unapređenje crnogorsko-njemačke kulturne saradnje, ali i različite nemačke političke, privredne i kulturne fondacije.

Aktivnosti Goethe-Instituta u Beogradu obuhvataju sledeća polja rada:
  • kulturni programi: U saradnji s partnerskim institucijama i organizacijama Institut nudi raznovrsne projekte i programe iz oblasti arhitekture i urbanizma, likovne umetnosti, filma, muzike, plesa i pozorišta, književnosti, podrške prevodilačkom radu i nauke. U okviru regionalnih projekata i projekata od posebne važnosti pokreću se inicijative u vezi s bitnim temama u Srbiji i u čitavoj Jugoistočnoj Evropi, čiji značaj nadilazi lokalne i regionalne okvire.
  • informisanje i bibliotečka ponuda: U sastavu beogradskog Goethe-Instituta nalazi se i biblioteka s 12 000 raznovrsnih bibliotečkih jedinica. Pomoću tog materijala i putem interneta Goethe-Institut sve zainteresovane informiše o aktuelnim temama, događajima i publikacijama u Nemačkoj. Bibliotekama zemalja za koje je zadužen Institutut pruža podršku putem projekata za razvoj individualnih stručnih kvalifikacija i za unapređenje ponude namenjene korisnicima. Pored toga, Goethe-Institut u Beogradu organizuje manifestacije i realizuje projekte kojima podržava izdavače, ali i prevođenje s nemačkog jezika.
  • kursevi jezika i odgovarajući ispiti: Goethe-Institut može se pohvaliti raznovrsnom ponudom kurseva nemačkog jezika, koji se održavaju u Beogradu, ali i u Nemačkoj. Osim toga, Institut organizuje i ispite iz nemačkog jezika, i to na svim nivoima prema Evropskom referentnom okviru za žive jezike, od A1 do C2.
  • kooperacija u nastavi nemačkog jezika: Goethe-Institut nudi informacije, nastavna sredstva i seminare za usavršavanje nastavnika nemačkog jezika i za unapređenje njihovih stručnih kompetencija. Institut pruža podršku školama jezika koje organizuju nastavu nemačkog i odgovarajuće ispite, kao i centrima za nastavna sredstva. Pored toga, Goethe-Institut u Beogradu doprinosi sprovođenju programa „Partnerstvo s nemačkim školama“ u Srbiji i Crnoj Gori.
Kao posrednici i partneri u zajedničkim projektima u zemljama za koje smo nadležni i u regionu radimo na sledećim ciljevima i težištima:
  • intenziviranje kulturne saradnje i programa povezivanja zemalja za koje smo nadležni i Nemačke, a posebno u cilju uklanjanja stereotipa na obe strane
  • učešće u inovativnim procesima i njihova prezentacija u umetničkim, naučnim i medijskim projektima
  • podrška unutarevropskom dijalogu
  • tematizacija problema manjina, etničkih razlika i multikulturalnosti
  • unapređenje nastave nemačkog jezika od osnovnih škola do fakulteta