Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © PASCH-net

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Keller

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © PASCH-net

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Jens Sauerbrey

Inicijativa „Škole: Partneri budućnosti” (PASCH) predstavlja mrežu od preko 2.000 škola širom sveta sa posebnom vezom sa Nemačkom. „Goethe-Institut“ podržava oko 600 PASCH-škola u nacionalnim obrazovnim sistemima preko 100 zemalja.

Ministarstvo inostranih poslova Nemačke pokrenulo je februara 2008. inicijativu „Škole: Partneri budućnosti” (PASCH). Koordinator inicijative je Ministarstvo inostranih poslova Nemačke, a realizuje se zajedno sa Nemačkom upravom za školstvo u inostranstvu, Goethe-Institutom, Nemačkom akademskom službom za razmenu i Pedagoškom službom za razmenu Konferencije ministara obrazovanja i kulture Nemačke.

Osnovne ideje i ciljevi

Četiri osnovne ideje određuju smer inicijative PASCH:
 • perspektive kroz obrazovanje,
 • širenje horizonta kroz višejezičnost,
 • pristup jeziku i obrazovanju i
 • zajednički pristup budućim problemima kroz međunarodnu zajednicu na polju učenja

Ministarstvo inostranih poslova Nemačke pokrenulo je februara 2008. inicijativu „Škole: Partneri budućnosti” (PASCH). PASCH jača i povezuje mrežu od preko 2.000 škola širom sveta sa posebnom vezom sa Nemačkom. „Goethe-Institut“ podržava oko 600 PASCH-škola u nacionalnim obrazovnim sistemima preko 100 zemalja.

Inicijativu koordinira Ministarstvo inostranih poslova Nemačke, a realizuje se zajedno sa Nemačkom upravom za školstvo u inostranstvu, Goethe-Institutom, Nemačkom akademskom službom za razmenu i Pedagoškom službom za razmenu Konferencije ministara obrazovanja i kulture Nemačke.

Jača se mreža nemačkih škola u inostranstvu i škola u kojima se može polagati ispit za Nemačku jezičku diplomu i poboljšava saradnja na području školstva, kako bi se u nacionalnim obrazovnim sistemima dalje učvrstio nemački kao strani jezik. Uz to se nude stipendije za studiranje u Nemačkoj i mogućnosti za razmenu učenika i partnerstvo među školama.

Ciljevi inicijative PASCH

Kod mladih ljudi ovom inicijativom treba probuditi trajno interesovanje i oduševljenje za savremenu Nemačku, njeno društvo i nemački jezik. Tako nastaje mreža partnerskih škola Savezne Republike Nemačke širom sveta; kroz zajedničke aktivnosti i razmenu škole postaju međunarodna zajednica na polju učenja.
 
PASCH svojim atraktivnim obrazovnim ponudama doprinosi kontinuiranom kvalifikovanju kako učenika tako i nastavnika i time proširuje kompetencije mladih ljudi za studiranje u Nemačkoj i kasniji profesionalni život. Ciljevi su osim toga i izgradnja živih i dugoročnih veza sa Nemačkom kao i podsticanje škola, njihovih nastavnika i učenika na otvorenu razmenu mišljenja i saradnju. PASCH je povezan i sa drugim inicijativama inostrane kulturne i obrazovne politike, na primer sa službom volontera „Kulturweit“.

Zadaci i mere Goethe-Instituta

Goethe-Institut stara se o preko 550 PASCH škola i podržava uvođenje i širenje nemačkog jezika kao školskog predmeta. Nastavnicima se nudi metodičko-didaktičko usavršavanje i kursevi nemačkog jezika, a škole opremaju savremenim, multimedijalnim materijalima za podučavanje i učenje kao i materijalima za upoznavanje kulture i društva. Osim toga, Goethe-Institut u okviru ove inicijative širom sveta šalje eksperte za nastavu koji se staraju o partnerskim školama. Kursevi za mlade u Nemačkoj, za učenice i učenike škola u projektu, doprinose poboljšanju znanja jezika, jačanju interkulturne kompetencije i direktnom doživljaju nemačke kulture i svakodnevice.

DInternet stranicawww.pasch-net.depodeljena je u tri oblasti:
 • Opšti deo
 • Deo za nastavnike
 • Deo za učenike
Opšti deo

Opšti deo informiše o institucijama u projektu i njihovim aktivnostima. Tu spadaju projekti u okviru inicijative PASCH, blogovi saradnica i saradnika iz različitih delova sveta, PASCH-kursevi za mlade u Nemačkoj kao i berza partnera za međunarodna partnerstva među školama. Interaktivna karta sveta pruža uvid u mrežu partnerskih škola, a škole iz projekta prezentuju se kroz kratke portrete.

Deo za nastavnike

U ovom delu nastavnici nalaze inspiraciju za primenu stranice PASCH-net u nastavi nemačkog jezika, nastavne materijale koje mogu preuzeti s interneta i informacije o metodičko-didaktičkim temama. Na PASCH-platformi za učenje nastavnici mogu da otvore sopstvene virtuelne učionice ili da koriste postojeće kurseve.

Zajednica pruža mogućnost za razmenjivanje materijala ili traženje partnera za projekte. U zajednici, na platformi za učenje ili preko blogova nastavnici mogu realizovati prekogranične projekte, kao što su regionalne onlajn đačke novine ili podkasti.

Na PASCH-platformi za učenje nastavnicima se nude onlajn stručna usavršavanja uz pratnju tutora. Na onlajn kursu PASCH-neta „Vozačka dozvola“ nastavnici upoznaju ponude za nastavu nemačkog jezika, na primer različite zajednice korisnika, platformu za učenje i đačke novine PASCH-Global. Na onlajn kursu „Vozačka dozvola“ za mudl oni saznaju kako da koriste PASCH-platformu za učenje, koja se zasniva na softveru mudl, primene je u nastavi ili u okviru nekog stručnog usavršavanja.

Kontakt: lernplattform@pasch-net.de

Deo za učenike

Učenici PASCH-škola mogu u da komuniciraju sa ostalim učenicima preko zajednice. Tamo mogu da postave tekstove, fotografije i video snimke, da osnuju grupe i diskutuju na forumima.

Konkursi i projekti podstiču na učešće. Tekstovi na različitim jezičkim nivoima informišu o Nemačkoj, između ostalog i o mogućnostima studiranja.

Redovne ponude za diskusiju, aktivnosti za učestvovanje i igre za učenje pozivaju na učenje nemačkog jezika.

Ko želi da učestvuje u zajednicama korisnika ili na platformi za učenje stranice PASCH-net, najpre mora da se registruje i zatim prijavi sa imejl adresom i lozinkom. Kontakt: service@pasch-net.de

Mreža PASCH-škola obuhvata više od 2.000 škola širom sveta. „Goethe-Institut“ stara se o preko 600 škola u nacionalnim obrazovnim sistemima preko 100 zemalja. U okviru inicijative "Škole: Partneri budućnosti" ove škole su uvele ili proširile nastavu nemačkog jezika. U školama se nemački jezik nudi pretežno kao drugi strani jezik.

PASCH-mreži pripadaju osim toga i okvirno 140 nemačkih škola u inostranstvu i 27 nemačkih stručnih škola o kojima se stara Nemačka uprava za školstvo u inostranstvu i oko 1.100 nacionalnih škola koje nude Nemačku jezičku diplomu Konferencije ministara obrazovanja i kulture Nemačke.

Portreti škola

PASCH u Srbiji i Crnoj Gori

Crna Gora


Ul. Vaka Đurovića 26
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel. +382 20 664 044
Fax +382 20 667 546
skola@gim-pg.deu.me
gimnazijapg@t-com.me

 www.gimnazijapg.com

Kontakt osoba:
Marijana Mugoš
mugosa_marijana@yahoo.com

Srbija


Njegoševa 15
11000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 3640942
Fax +381 11 3640160
trecabggim@gmail.com

www.trecagimnazija.edu.rs

Kontakt osoba:
Vesna Nikolovski
vesna_jkb@yahoo.com

Zlatne Grede 4
21000 Novi Sad, Srbija
Tel. +381 21 529977; +381 21 529185
Fax +381 21 423881
jjzmaj@eunet.rs

www.jjzmaj.edu.rs

Kontakt osoba:
Ljiljana Dangubić
lilianadang@yahoo.com

Vožda Karađorđa 27
18000 Niš, Srbija
Tel. +381 18 522044; +381 18 527621
gimnazija@borastankovic.edu.rs

www.borastankovic.edu.rs

Kontakt osoba:
Tanja Stojanović
tanjas.bs@gmail.com

Ul. Vuka Karadžića 3
14 000 Valjevo, Srbija
Tel. +381 14 221622
Fax +381 14 221-622
gimvaljevo@gmail.com

www.valjevskagimnazija.edu.rs

Kontakt osoba:
Ivana Veselinović
ivana13_v@yahoo.de

Ul. Đure Pucara Starog 2
34 000 Kragujevac, Srbija
Tel. +381 34 341398
drugagimnazijakg@gmail.com

www.drugagimnazija.edu.rs

Kontakt osoba:
Sonja Stojanović
sonjabor@yahoo.com

Ignjata Barajevca 5
26 000 Pančevo, Srbija
Tel. +381 13 301120
Fax +381 13 344483
direktor@gimnazijaurospredic.edu.rs

www.gimnazijaurospredic.edu.rs

Kontakt osoba:
Vesna Milivojević
vesnafm67@gmail.com

Omladinskih Brigada 29-31
24414 Hajdukovo, Srbija
Tel. +381 24 4758030
oshajd@mts.rs

www.petefisuli.edu.rs

Kontakt osoba:
Gizella Kohajda
kohajdagizella@gmail.com

 

Karađorđev put 94
24 000 Subotica, Srbija
Tel. +381 24 525799
Fax: +381 24 555839
office@secenji.edu.rs

 www.secenji.edu.rs
 
Kontakt osoba:
Maria Urban Margit
mariaurbanmargit@outlook.de

Zmaj Jovina 3
26 000 Pančevo, Srbija
Tel. +381 13 346023
osjjzmajpa@mts.rs

www.zmajpancevo.edu.rs


Kontakt osoba:
Dragana Tepić
tepicdragana@yahoo.com

Narodnog Fronta 3
23 000 Zrenjanin, Srbija
Tel. +381 23 581160; +381 23 581161
Fax: +381 23 561754
osvuk@vuk.edu.rs

www.vuk.edu.rs
 
Kontakt osoba:
Dijana Zubnar
dijana.zubnar@sbb.rs