Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © PASCH-net

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Keller

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © PASCH-net

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Jens Sauerbrey

Inicijativa „Škole: Partneri budućnosti” (PASCH) predstavlja mrežu od preko 2.000 škola širom sveta sa posebnom vezom sa Nemačkom. „Goethe-Institut“ podržava oko 600 PASCH-škola u nacionalnim obrazovnim sistemima preko 100 zemalja.

Ministarstvo inostranih poslova Nemačke pokrenulo je februara 2008. inicijativu „Škole: Partneri budućnosti” (PASCH). Koordinator inicijative je Ministarstvo inostranih poslova Nemačke, a realizuje se zajedno sa Nemačkom upravom za školstvo u inostranstvu, Goethe-Institutom, Nemačkom akademskom službom za razmenu i Pedagoškom službom za razmenu Konferencije ministara obrazovanja i kulture Nemačke.

Osnovne ideje i ciljevi

Četiri osnovne ideje određuju smer inicijative PASCH:
 • perspektive kroz obrazovanje
 • širenje horizonta kroz višejezičnost
 • pristup jeziku i obrazovanju i
 • zajednički pristup budućim problemima kroz međunarodnu zajednicu na polju učenja

PASCH u Srbiji i Crnoj Gori

Crna Gora

Srbija