Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © PASCH-net

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Keller

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © PASCH-net

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Jens Sauerbrey

Inicijativa „Škole: Partneri budućnosti” (PASCH) predstavlja mrežu od preko 2.000 škola širom sveta sa posebnom vezom sa Nemačkom. „Goethe-Institut“ podržava oko 600 PASCH-škola u nacionalnim obrazovnim sistemima preko 100 zemalja.

Ministarstvo inostranih poslova Nemačke pokrenulo je februara 2008. inicijativu „Škole: Partneri budućnosti” (PASCH). Koordinator inicijative je Ministarstvo inostranih poslova Nemačke, a realizuje se zajedno sa Nemačkom upravom za školstvo u inostranstvu, Goethe-Institutom, Nemačkom akademskom službom za razmenu i Pedagoškom službom za razmenu Konferencije ministara obrazovanja i kulture Nemačke.

Osnovne ideje i ciljevi

Četiri osnovne ideje određuju smer inicijative PASCH:
 • perspektive kroz obrazovanje,
 • širenje horizonta kroz višejezičnost,
 • pristup jeziku i obrazovanju i
 • zajednički pristup budućim problemima kroz međunarodnu zajednicu na polju učenja

Ministarstvo inostranih poslova Nemačke pokrenulo je februara 2008. inicijativu „Škole: Partneri budućnosti” (PASCH). PASCH jača i povezuje mrežu od preko 2.000 škola širom sveta sa posebnom vezom sa Nemačkom. „Goethe-Institut“ podržava oko 600 PASCH-škola u nacionalnim obrazovnim sistemima preko 100 zemalja.

Inicijativu koordinira Ministarstvo inostranih poslova Nemačke, a realizuje se zajedno sa Nemačkom upravom za školstvo u inostranstvu, Goethe-Institutom, Nemačkom akademskom službom za razmenu i Pedagoškom službom za razmenu Konferencije ministara obrazovanja i kulture Nemačke.

Jača se mreža nemačkih škola u inostranstvu i škola u kojima se može polagati ispit za Nemačku jezičku diplomu i poboljšava saradnja na području školstva, kako bi se u nacionalnim obrazovnim sistemima dalje učvrstio nemački kao strani jezik. Uz to se nude stipendije za studiranje u Nemačkoj i mogućnosti za razmenu učenika i partnerstvo među školama.

Ciljevi inicijative PASCH

Kod mladih ljudi ovom inicijativom treba probuditi trajno interesovanje i oduševljenje za savremenu Nemačku, njeno društvo i nemački jezik. Tako nastaje mreža partnerskih škola Savezne Republike Nemačke širom sveta; kroz zajedničke aktivnosti i razmenu škole postaju međunarodna zajednica na polju učenja.
 
PASCH svojim atraktivnim obrazovnim ponudama doprinosi kontinuiranom kvalifikovanju kako učenika tako i nastavnika i time proširuje kompetencije mladih ljudi za studiranje u Nemačkoj i kasniji profesionalni život. Ciljevi su osim toga i izgradnja živih i dugoročnih veza sa Nemačkom kao i podsticanje škola, njihovih nastavnika i učenika na otvorenu razmenu mišljenja i saradnju. PASCH je povezan i sa drugim inicijativama inostrane kulturne i obrazovne politike, na primer sa službom volontera „Kulturweit“.

Zadaci i mere Goethe-Instituta

Goethe-Institut stara se o preko 550 PASCH škola i podržava uvođenje i širenje nemačkog jezika kao školskog predmeta. Nastavnicima se nudi metodičko-didaktičko usavršavanje i kursevi nemačkog jezika, a škole opremaju savremenim, multimedijalnim materijalima za podučavanje i učenje kao i materijalima za upoznavanje kulture i društva. Osim toga, Goethe-Institut u okviru ove inicijative širom sveta šalje eksperte za nastavu koji se staraju o partnerskim školama. Kursevi za mlade u Nemačkoj, za učenice i učenike škola u projektu, doprinose poboljšanju znanja jezika, jačanju interkulturne kompetencije i direktnom doživljaju nemačke kulture i svakodnevice.

Kao mesto na kome se okupljaju članovi PASCH-ove zajednice iz različitih zemalja, PASCH-net povezuje 2.000 škola i 600.000 učenica i učenika širom sveta.

Informacije o PASCH-u

Sajt nudi informacije o institucijama koje učestvuju u PASCH-u i o njihovim aktivnostima širom sveta. Interaktivna karta sveta nudi pregled PASCH-ove mreže škola, pri čemu svaka od tih škola ima i mogućnost da se predstavi u vidu kratkog portreta. Aktivni učesnici predstavljaju svoje projekte i dele savete iz prakse. PASCH-net nudi i obaveštenjao o PASCH-ovim kursevima u Nemačkoj namenjenim mladim ljudima iz različitih zemalja, kao i informacije o mogućnostima za podršku školskim partnerstavima.
 
Informacije o PASCH-u (na više jezika)
Karta sveta
Portreti škola
Projekti širom sveta
PASCH-ovi kursevi za mlade
Školska partnerstva

Nastavni materijal i interaktivni sadržaji

PASCH-net nastavnicima i učenicima nudi – i to u otvorenom pristupu – tekstove, audio i video materijal o aktuelnim temama, ideje za upotrebu tog materijala u nastavi nemačkog kao stranog jezika, kao i radne listiće koji se mogu preuzeti sa interneta. Nastavni materijal za mlade koji uče nemački jezik pritom se može razvrstati prema temi, jezičkom nivou, formatu i tipu ispita. Interaktivni sadržaji – poput mogućnosti za komentarisanje, koju nude svi nastavni materijali –oblikovani su tako da prosto pozivaju na aktivno uključivanje korisnika. Učenice i učenici koji koji su uključeni u PASCH mogu da učestvuju na takmičenjima u organizaciji PASCH-neta i da na njima osvoje veoma privlačne nagrade. PASCH-ov profil na Instagramu učenicima i nastavnicima nudi mogućnost tzv. take-overa, što znači da i sami mogu da objavljuju sadržaje na njemu.
 
Nastavni materijal
Takmičenja
PASCH-net na Instagramu

Učeničke online novine PASCH-Global

PASCH-Global omogućava mladim ljudima iz čitavog sveta da zajednički bloguju na nemačkom jeziku. Objavljujući tekstove, fotografije, audio i video materijal, oni pratiocima pružaju uvid u to kako žive i kakvu sliku imaju o Nemačkoj. I PASCH-Global nudi mogućnost aktivnog učešća.
 
Informacije o novinama PASCH-Global i o mogućnostima za aktivno učešće

PASCH-ova nastavna platforma

PASCH-ova nastavna platforma zasniva se na Moodlu, a nastavnicima nemačkog nudi mogućnost da oblikuju virtuelni radni prostor za nastavu, kao i da učestvuju u tutorisanim online programima za usavršavanje. Online kurs „Nastavne alatke na Moodlu“ informiše o tome kako se PASCH-ova nastavna platforma može iskoristiti u školskoj nastavi ili u programima za usavršavanje nastavnika nemačkog jezika.
 
Informacije o PASCH-ovoj natavnoj platformi

Informacije o studiranju u Nemačkoj i informacije za PASCH-ove alumniste

Učenicima PASCH-ovih škola na raspolaganju su opšte informacije i zanimljivi linkovi, npr. oni koji vode na PASCH-ovu platformu za alumniste. Pored toga, tu su i obaveštenja o različitim stipendijama i o PASCH-ovim programima, kao i uvid u iskustva učenica i učenika koji su završili neku od PASCH-ovih škola a sada studiraju u Nemačkoj.
 
Informacije o studiranju u Nemačkoj
PASCH-ova platforma za alumniste

Registracija i logovanje na PASCH-net

Većini sadržaja na sajtu korisnici mogu pristupiti neposredno. Samo oni korisnici koji žele da upotrebljavaju mogućnosti poput komentarisanja, učećša na takmičenja ili priključivanja zajednicama, kao i oni koji žele da budu aktivni na platformi, moraju jednom da se registruju i nakon toga svaki put da se prijavljuju navodeći e-mail adresu i lozinku. Registrovani PASCH-ovi nastavnici pritom mogu da naprave kodove za đake i za kolege iz svoje škole.
 
FAQ o PASCH-u i o registraciji

Informativni bilten i društvene mreže

Nakon što se uloguju i odaberu opciju Moj PASCH, registrovani korisnici i korisnice mogu da se pretplate na PASCH-ov informativni bilten, koji izlazi jednom mesečno, ili na informativni bilten za učenike. Svi koji PASCH-net prate na Facebooku, Twitteru ili Instagramu i tamo će redovno dobijati informacije o svemu što nudi PASCH-net.
 
Moj PASCH
Facebook
Twitter
Instagram
info@pasch-net.de
www.pasch-net.de
 

Mreža PASCH-škola obuhvata više od 2.000 škola širom sveta. „Goethe-Institut“ stara se o preko 600 škola u nacionalnim obrazovnim sistemima preko 100 zemalja. U okviru inicijative "Škole: Partneri budućnosti" ove škole su uvele ili proširile nastavu nemačkog jezika. U školama se nemački jezik nudi pretežno kao drugi strani jezik.

PASCH-mreži pripadaju osim toga i okvirno 140 nemačkih škola u inostranstvu i 27 nemačkih stručnih škola o kojima se stara Nemačka uprava za školstvo u inostranstvu i oko 1.100 nacionalnih škola koje nude Nemačku jezičku diplomu Konferencije ministara obrazovanja i kulture Nemačke.

Portreti škola

PASCH u Srbiji i Crnoj Gori

Crna Gora


Ul. Vaka Đurovića 26
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel. +382 20 664 044
Fax +382 20 667 546
skola@gim-pg.deu.me
gimnazijapg@t-com.me

 www.gimnazijapg.com

Kontakt osoba:
Marijana Mugoš
mugosa_marijana@yahoo.com

Sami Frasheri bb
85 360 Ulcinj, Crna Gora
Tel. +382 30 401 488
Fax +382 30 401 487
skola@os-mtito.edu.me

Kontakt osoba:
Artan Kurti
art_attack_22@yahoo.de

Srbija


Zlatne Grede 4
21000 Novi Sad, Srbija
Tel. +381 21 529977; +381 21 529185
Fax +381 21 423881
jjzmaj@eunet.rs

www.jjzmaj.edu.rs

Kontakt osoba:
Ljiljana Dangubić
lilianadang@yahoo.com

Vožda Karađorđa 27
18000 Niš, Srbija
Tel. +381 18 522044; +381 18 527621
gimnazija@borastankovic.edu.rs

www.borastankovic.edu.rs

Kontakt osoba:
Tanja Stojanović
tanjas.bs@gmail.com

Ul. Vuka Karadžića 3
14 000 Valjevo, Srbija
Tel. +381 14 221622
Fax +381 14 221-622
gimvaljevo@gmail.com

www.valjevskagimnazija.edu.rs

Kontakt osoba:
Ivana Veselinović
ivana13_v@yahoo.de

Ul. Đure Pucara Starog 2
34 000 Kragujevac, Srbija
Tel. +381 34 341398
drugagimnazijakg@gmail.com

www.drugagimnazija.edu.rs

Kontakt osoba:
Sonja Stojanović
sonjabor@yahoo.com

Ignjata Barajevca 5
26 000 Pančevo, Srbija
Tel. +381 13 301120
Fax +381 13 344483
direktor@gimnazijaurospredic.edu.rs

www.gimnazijaurospredic.edu.rs

Kontakt osoba:
Vesna Milivojević
vesnafm67@gmail.com

Omladinskih Brigada 29-31
24414 Hajdukovo, Srbija
Tel. +381 24 4758030
oshajd@mts.rs

www.petefisuli.edu.rs

Kontakt osoba:
Gizella Kohajda
kohajdagizella@gmail.com

 

Karađorđev put 94
24 000 Subotica, Srbija
Tel. +381 24 525799
Fax: +381 24 555839
office@secenji.edu.rs

 www.secenji.edu.rs
 
Kontakt osoba:
Maria Urban Margit
mariaurbanmargit@outlook.de

Zmaj Jovina 3
26 000 Pančevo, Srbija
Tel. +381 13 346023
osjjzmajpa@mts.rs

www.zmajpancevo.edu.rs


Kontakt osoba:
Dragana Tepić
tepicdragana@yahoo.com

Narodnog Fronta 3
23 000 Zrenjanin, Srbija
Tel. +381 23 581160; +381 23 581161
Fax: +381 23 561754
osvuk@vuk.edu.rs

www.vuk.edu.rs
 
Kontakt osoba:
Dijana Zubnar
dijana.zubnar@sbb.rs

Kralja Petra 7
11 000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 26 37 882
sekretarijat@oskraljpetarprvi.edu.rs

oskraljpetarprvi.wordpress.com

Kontakt osoba:
Larisa Stambolija
larisastambolija@gmail.com