Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Vi želite ...

  • za Vašu karijeru:  da realno procenite svoj nivo poznavanja jezika / dobijete ideje za dalje usavršavanje i odgovarajuće kurseve
  • kao firma:  da proverite poznavanje jezika Vaših kandidata i saradnika / ocenite uspešnost stručnog usavršavanja / stvorite valjanu osnovu za dalje usavršavanje

Goethe-Test PRO – Jasno za samo 60 minuta!

Lična profesionalna karijera ili konkurentnost čitave firme: uspeh ne dolazi tek tako. Uspeh se temelji na poverenju. A poverenje nastaje kada se govori istim jezikom. Pitanje dakle glasi: Koliko je dobar Vaš nemački? Kakvo poznavanje jezika imaju Vaši sadašnji ili budući saradnici?

Goethe-Test PRO: Nemački za profesiju daje odgovor na to. Naš kompjuterski test nemačkog jezika brzo i pouzdano utvrđuje sposobnost slušanja i čitanja na radnom mestu. 

Prüfungstermine

*) Prikazana povoljnija cena važi ako ste već pohađali neki kurs nemačkog jezika na Goethe-Institutu, a da to nije bilo pre više od šest meseci. Šest meseci se pri tome odnosi na vreme između završetka kursa jezika i datuma polaganja ispita. U tom slučaju će cena automatski biti promenjena prilikom procesa prijave. Ako se to ne desi automatski, molimo Vas da se obratite Odeljenju za kurseve i ispite u Vašem Goethe-Institutu.

Individualno i sadržajno

Uz pomoć savremene tehnologije  Goethe-Test PRO za 60 do 90 minuta utvrđuje individualni nivo poznavanja jezika. Svi polaznici kreću od istog nivoa. Tokom testa program bira svaki zadatak na osnovu prethodnog odgovora,  prilagođavajući se optimalno konkretnom nivou jezika, tako da nema padanja na ispitu: odmah po završetku testa dobijate rezultat zajedno sa potvrdom i sadržajnim opisom nivoa jezika – i nudi Vam se, već prema potrebi, idealan osnov za donošenje odluke, na primer o daljem usavršavanju.

Goethe-Test PRO se može fleksibilno primenjivati: širom sveta u nekom od naših ispitnih centara ili direktno u Vašoj firmi. Test koristi metode renomiranog Business Language Testing Service (BULATS) i temelji se na Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike.

Vaš put do nas

Želite jasnu sliku umesto nejasnih pretpostavki o sopstvenoj ili jezičkoj kompetenciji Vaših saradnika? Onda stupite u kontakt sa nama! Mi ćemo Vam napraviti neobaveznu ponudu i pratiti Vas tokom pripreme i sprovođenja testa.

Rado ćemo Vas posavetovati oko planiranja odgovarajućih usavršavanja i kurseva jezika za firme. 

Demo-verzija

Ovde možete besplatno steći uvid:

Kontakt

Za više informacija i ponude obratite se ovde:
sprache-belgrad@goethe.de