Česta pitanja

Ovde možete naći informacije o opštim i često postavljanim pitanjima o ispitima Goethe-Instituta.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o sertifikatima Goethe-Instituta od A1 do C2, možete se na individualnim konsultacijama besplatno i bez obaveze informisati direktno u nekom od naših ispitnih centara (Goethe-Instituti, Goethe-centri i ispitni partneri).

Ispiti Goethe-Instituta stoje na raspolaganju svim zainteresovanim osobama i mogu se polagati bez obzira na posedovanje nemačkog državljanstva. Oni su koncipirani radi dokazivanja znanja nemačkog kao stranog i kao drugog jezika.
Za polaganje svakog ispita preporučuje se minimalno starosno doba.


Prostoriju možete da napustite na kratko (npr. radi odlaska u toalet). Izlazak iz prostorije se beleži u „Zapisniku o sprovođenju ispita“.

Nivoe sertifikata Goethe-Instituta A1 do C2 u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za žive jezike možete naći ovde:
Nivoi ispita i kurseva jezika Goethe-Instituta
Zajednički evropski okvir za žive jezike

Potvrde o pohađanju kursa jezika, ulaznom testiranju, ispitu ili slično, nisu dovoljne kao dokaz.

Samo diploma o položenom ispitu Goethe-Zertifikat A1 do C2 odnosno Kleines Deutsches Sprachdiplom ili Großes Deutsches Sprachdiplom širom sveta važi kao priznati dokaz poznavanja nemačkog kao stranog jezika.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom i Großes Deutsches Sprachdiplom priznati su kao dokaz o poznavanju jezika radi studija na fakultetima u Nemačkoj i oslobađaju kandidata od dokazivanja položenog ispita TestDaF ili nekog sličnog visokoškolskog ispita (DSH).

Molimo Vas da informacije o zahtevima za poznavanje jezika na odabranom fakultetu, katedri ili predmetu potražite na fakultetu na kojem biste studirali, odnosno da se ciljano informišete na adresi www.sprachnachweis.de.

Na svim ispitima Goethe-Instituta prilikom ocenjivanja pismenog ispita obavezan je važeći pravopis od avgusta 2006. godine. Osnove za to su „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (od 24. izdanja 2006. godine) i „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (od 2006. godine).

Trenutno važeća pravila možete naći na internetu:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung

Učenje je individualan proces. Koliko će Vama lično trebati vremena da postignete neki nivo zavisi od različitih individualnih faktora: od Vašeg angažovanja, uloženog vremena i korišćenja dodatnih ponuda za vežbanje.

Ako ste prethodno već učili jedan ili više stranih jezika, nemački ćete po pravilu brže učiti. Važnu ulogu imaju i okolnosti u kojima učite jezik, tj. da li ga učite u svojoj zemlji ili u Nemačkoj gde nemački jezik čujete i govorite i van nastave.

Još jedan važan faktor u procesu učenja je intenzitet nastave (intenzivni ili večernji kurs i sl.). Molimo Vas da se u vezi s tim obratite odabranom ispitnom centru i zatražite individualne konsultacije.

Uz informacije o svakom pojedinačnom ispitu možete naći materijale za vežbanje i informisanje:
  • Materijale za vežbanje onlajn
  • Materijale za preuzimanje
  • Materijale za poručivanje
  • Pravilnik o polaganju ispita i Odredbe o sprovođenju ispita
Neke materijale možete dobiti u Odeljenju za kurseve i ispite u Vašem Goethe-Institutu.

Za neke ispite postoje materijali za učenje na daljinu, kao i onlajn kursevi.
Učiti nemački na daljinu

Ispit kao celinu moguće je polagati neograničen broj puta. Detalji o mogućnostima ponavljanja pojedinih ispitnih delova regulisani su Pravilnikom o sprovođenju ispita.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 30 points (50% of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
The exam is deemed to have been passed when at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been complet-ed. Of these points, at least 45 points must have been earned in the written exam and at least 15 points in the oral exam. Otherwise, the entire exam will be deemed to have been failed.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
A module is deemed to have been passed if at least 60 points or 60% are attained.

You can know more about the Goethe certificates by clicking on the examination title.


 

Sertifikati Goethe-Instituta za ispite od A1 do C2 važe neograničeno.

Međutim, mnoge institucije i poslodavci zahtevaju da sertifikat ne bude stariji od dve godine.

Diplome ispita Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) i Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) važe i dalje posle uvođenja novog sertifikata Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom i time nakon prilagođavanja ispita nivou C2 od 01.01.2012.

Duplikat se u principu ne izdaje.

Ukoliko datum ispita nije stariji od 10 godina, ispitni centar u kome ste položili ispit može da izda potvrdu o položenom ispitu, koja se dodatno naplaćuje.

U slučaju promene prezimena (na primer zbog venčanja, usvajanja, razvoda i sl.) ne izdaje se nova diploma niti potvrda o položenom ispitu.

Promena prezimena dokazuje se odgovarajućim službenim dokumentom (izvod iz matične knjige rođenih, venčani list i sl.), odnosno njegovom overenom kopijom.

Prezime ili ime, odnosno njihov način pisanja unosi se u ispitnom centru prilikom prijave na ispit prema podacima s nekog ličnog dokumenta sa fotografijom. Diploma o položenom ispitu izrađuje se na osnovu tih podataka.

Diplomu možete, recimo radi studija, overiti u svakoj javnoj ustanovi (sud, ministarstvo, škola, banka i sl). Poslodavci najčešće traže overu izdatu od strane ovlašćene advokatske kancelarije.

Zvanični prevod možete uraditi kod sudskog tumača ili u nekoj prevodilačkoj agenciji.

Pohađanje određenog kursa jezika, pripremnog kursa ili posedovanje sertifikata nižeg nivoa nisu preduslovi za polaganje ispita.

Ipak preporučujemo pohađanje pripremnog kursa u ispitnom centru. Tu ćete steći potrebne jezičke veštine kao i veštine specifične za ispit koje će vam u velikoj meri olakšati polaganje ispita.

Molimo Vas da se u vezi s tim obratite odabranom ispitnom centru i zatražite individualne konsultacije.

If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.