Ilija Trojanow: Isbrud

Tiderne skifter, 2012
Übersetzt von Jacob Jonia nach
Eistau
(Carl Hanser Verlag, 2011)
Oversættelsen er støttet af Goethe-Instituttet.

Ilija Trojanow er født 1965 i Bulgarien, hvorfra hans familie flygtede til Vesttyskland. Voksede op i Kenya. Trojanow har udgivet fl ere romaner og modtaget adskillige litterære priser, bl.a. Preis der Leipziger Buchmesse (2006) og Berliner Literaturpreis (2007). I Tyskland udgav han (sammen med Juli Zeh) den stærkt omdiskuterede bog om overvågningsstaten, Angriff auf die Freiheit.

Om bogen
Undervejs fra Ildlandet til den antarktiske kyst opstår en række kedelige episoder, der gør Zeno mere og mere forbitret. Passagerernes dumhed, deres uforsvarlige skødesløshed og respektløse trampen rundt i den antarktiske biotop gør ham fortvivlet – en fortvivlelse der bliver til raseri, da en populær land art-kunstner ankommer for at iscenesætte en gigantisk klimaevent: Krydstogtets passagerer skal anbringes på isen, så de set fra luften danner et gigantisk SOS.

Konfronteret med dette letkøbte og komplet tandløse protestshow indser Zeno, at der må tages anderledes radikale midler i brug. Han forbereder en desperat og fatal handling, hvis budskab medierne dog ikke forstår; det drukner i nyhedsstrømmen – sendt i dag, glemt i morgen.

Ilija Trojanow
Eistau
Roman
2011
176 Seiten
Carl Hanser Verlag 
ISBN 978-3-446-23757-5

Top