Yderligere informationer
2024

De fire moduler

Goethe-Zertifikat C1 består af modulerne læse, lytte, skrive og tale (mundtlig parprøve).

Prøven udbydes digitalt og på papir på udvalgte eksamenscentre. Den gennemføres og bedømmes efter ensartede standarder i hele verden.
 

Læse

Du læser forskellige tekster såsom (online) artikler og bidrag fra aviser og tidsskrifter. Du kan forstå overordnede udsagn, specifikke informationer og synspunkter.

Varighed: 65 minutter

Skrive

Du udtrykker og begrunder din mening skriftligt i et forumindlæg om et aktuelt socialt emne og skriver en formel besked. Du varierer tone, stil og register, så det passer til lejligheden og modtageren.

Varighed: 75 minutter

Lytte

Du lytter til en podcast, et interview, en diskussion og et foredrag. Du kan forstå overordnede udsagn, specifikke informationer og meninger om forskellige emner.

Varighed: ca. 40 minutter

Tale

Du holder en kort præsentation om et komplekst emne og taler om det med din samtalepartner. Derudover diskuterer I også parvis et kontroversielt emne.

Varighed: 20 minutter

Forudsætninger

Goethe-Zertifikat C1 er en tyskprøve for voksne.

Goethe-Instituttets prøver er tilgængelige for alle interesserede og kan aflægges uafhængigt af, om man har nået minimumsalderen eller har tysk statsborgerskab.
  • Goethe-Zertifikat C1 anbefales fra alderen 16 år.
  • For at bestå Goethe-Zertifikat C1 kræves sprogfærdigheder på kompetenceniveau C1 inden for  Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
  • For at nå dette niveau har man – afhængig af forkundskaber og læringsforudsætninger – brug for 800 til 1000 undervisningsenheder à 45 minutter.
Top