En bro mellem erhvervslivet og tyskundervisningen
Unternehmen Deutsch

To unge mænd og en kvinde sidder udendørs på en café og arbejder på et projekt. Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Unternehmen Deutsch fremmer samarbejdet mellem skoler og erhvervslivet med direkte relationer til Tyskland. Projektet kombinerer  erhvervsorientering med kreativitet og opfindsomhed.

Elever sidder i et foredragssal og hygger sig. © Goethe-Institut Dänemark/ Peter Klint

En virkelighedsnær tilgang til det tyske

Det første forløb af Unternehmen Deutsch er afsluttet, og vi glæder os over den positive modtagelse og store interesse, projektet har fået. I filmen fortæller projektkoordinator Julie Markussen, elever og tysklærere fra Campus Vejle og virksomhedsrepræsentanter, hvordan de oplevede konkurrencen. Vi glæder os til det næste forløb i august 2023, kontakt os for at høre mere!

Undervisningsmateriale og konkurrence

Der er i øjeblikket ingen ny dato for den næste Unternehmen Deutsch-konkurrence. Undervisningsmodulerne og materialerne på denne side kan dog også bruges i undervisningen uafhængigt af konkurrencen.

 

Om projektet

Konkurrencen Unternehmen Deutsch skaber kontakt mellem skoler og virksomheder på regionalt plan. Eleverne udforsker det økonomiske samarbejdsområde i lokalmiljøet, og udvikler en produktidé eller en ydelse til en partnervirksomhed. Med produktidéen eller ydelsen dystes mod andre skoleklasser landet over. Partnervirksomheden er enten en tysk virksomhed med en afdeling i Danmark, eller en dansk virksomhed med erhvervsmæssige forbindelser til Tyskland.  

hvem kan deltage?

Konkurrencen henvender sig primært til skoleklasser på handelsskoler i 2.G med tyskkundskaber fra sprogniveau B1. Hvis du underviser i en anden skoleform, og er interesseret i at deltage i konkurrencen, er du velkommen til at kontakte os.

Projektforløb

Klasserne gennemgår de første tre moduler af undervisningsmaterialet efter underviserens valg. Fire arbejdsopgaver er obligatoriske
Arbejdsmaterialerne kan hentes gratis længere ned her på siden.
 
Projektet gennemføres af underviserne på egen hånd. Goethe-Institut Dänemark står dog til rådighed for underviserne med rådgivning og tager sig af det til projektet hørende Moodle-rum på Goethe-Instituttets hjemmeside, hvor elevgrupperne kan uploade resultaterne af deres arbejdsopgaver. Gennemførelsen af de obligatoriske arbejdsopgaver er bundet til faste tidspunkter.

Udnævnelse af vinderne 

På baggrund af kriterierne kreativitet, innovation, generel indsats og sprog vælger en ekspertjury idékonkurrencens mest overbevisende opgave. De tre bedste idéer bliver belønnet med en attraktiv præmie. Alle deltagende elever modtager et personligt certifikat ved afslutning af projektet.

Tidsforbrug

Underviserne skal sammen med deres klasse i gennemsnit bruge mindst to undervisningstimer (i alt 90 min.) om ugen på projektet i perioden fra august til november. Mange opgaver kan også laves derhjemme.

Kontakt

deutsch-daenemark@goethe.de

 
Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialerne på niveau B1 opdeles i fire moduler. Modulerne kombinerer erhversorientering med kreativ produktudvikling såsom tjenesteydelse for en selvvalgt virksomhed. Eleverne lærer arbejdslivet bedre at kende og kan samtidig benytte sig af egne ideer. Her kan du downloade hele håndbogen som PDF, de enkelte moduler finder du nedenunder.


 

Tre containerskibe i Hamborgs havn. © Unsplash

Modul 1
Wirtschaftsstandort Deutschland - Den tyske økonomi

Her får man et overblik over forholdene i den tyske økonomi og stifter bekendtskab med tyske produkter og innovative virksomheder.


En gruppe medarbejder fra en virksomhed, en kvinder stikker hånden frem til håndslag. © Colourbox.com

Modul 2
Unser Partnerunternehmen - vores partnervirksomhed

Her bliver man fortrolig med strukturen og kommunikationen i en tysk virksomhed.


En gruppe unge mennesker holder et møde. © Getty Images

Modul 3
Vores produktidé

Her skal man opfinde et produkt eller en tjenesteydelse til en partnervirksomhed og annoncere det til tysktalende kunder. 


En ung mand med en maskine i baggrunden. © Getty Images

Modul 4
Berufsorientierung - erhvervsorientering

Her kan man udforske sine egne karriereønsker og erkende vigtigheden af at  kunne fremmedsprog.


Top