Iniciatyva „Mokyklos – ateities partneriai“

 • Teatro festivalis Nuotr.: Karolina černevičienė © Goethe-Institut

  Tarptautinio PASCH teatro festivalio „Keiskis ir dalinkis!“ kūrybinės dirbtuvės 2016 m. Vilnius/Lietuva

 • Teatras Nuotr.: Karolina černevičienė © Goethe-Institut

  Teatro grupė iš Dolni Kubino/Slovakija mokyklos-partnerės tarptautiniame PASCH teatro festivalyje „Keiskis ir dalinkis!“ 2016 m. Vilnius/Lietuva

 • Chemija Nuotr.: Cordula Hunold © Goethe-Institut

  CLILiG Vilniaus licėjuje/Lietuva

 • KLICK Nuotr.: Andreas Teich © Goethe-Institut

  Online moksleivių laikraščio KLICK rašymo dirbtuvės Berlyne

 • KLICK jaunųjų redaktorių susitikimas Nuotr.: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut

  Online moksleivių laikraščio KLICK rašymo dirbtuvės Berlyne

 • Pasch Nuotr.: Nelly Küfner © Goethe-Institut

  PASCh alumnai konferencijoje „PASCH geht weiter“ Miunchene

 • Pasch susitikimas Nuotr.: Nelly Küfner © Goethe-Institut

  Pasimatymas PASCH konferencijoje: PASCH alumnė iš Lenkijos susitiko su savo buvusia mokytoja

 • Mokytojos © Goethe-Institut

  PASCH mokytojos iš Lenkijos, Slovakijos ir Slovenijos per PASCH mokyklų vadovų konferenciją

 • PASCH susitikimas Nuotr.: Nelly Küfner © Goethe-Institut

  Alumnai, mokytojai, mokyklų vadovai: per PASCH konferenciją Miunchene gimsta bendros idėjos

 • Mokyklos direktorius © Goethe-Institut

  PASCH mokyklos vadovas iš Rėzeknės/Latvija pasirašant PASCH sutarties pratęsimo dokumentą Varšuvoje/Lenkija

Iniciatyva „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH) visame pasaulyje vienija daugiau kaip 2 000 mokyklų, palaikančių glaudžius ryšius su Vokietija. Goethe’s institutas globoja apie 600 PASCH mokyklų, priklausančių atitinkamai nacionalinei švietimo sistemai, iš daugiau kaip 100 šalių.

2008 m. vasarį Vokietijos užsienio reikalų ministerija pradėjo iniciatyvą „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH). Šią iniciatyvą, koordinuojant Vokietijos užsienio reikalų ministerijai, įgyvendina Vokiškų mokyklų užsienyje koordinavimo centras (ZfA), Goethe’s institutas, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) bei Kultūros ir švietimo ministrų konferencijos įsteigta Pedagoginių mainų tarnyba (PAD).
            

Pagrindinės idėjos ir tikslai

Iniciatyvą PASCH apibūdina keturios pagrindinės idėjos:
 • perspektyvos, kurias suteikia švietimas,
 • horizonto išplėtimas daugiakalbystės priemonėmis;
 • prieiga prie kalbos ir švietimo;
 • bendras ateities problemų sprendimas – tarptautinės besimokančiųjų bendruomenės užduotis.

2008 m. vasarį Vokietijos Užsienio reikalų ministerija pradėjo iniciatyvą „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH). Ši iniciatyva visame pasaulyje vienija daugiau kaip 2 000 PASCH mokyklų, palaikančių glaudžius ryšius su Vokietija. Goethe’s institutas globoja apie 600 PASCH mokyklų, priklausančių atitinkamai nacionalinei švietimo sistemai, iš daugiau kaip 100 šalių.

Šią iniciatyvą, koordinuojant Vokietijos užsienio reikalų ministerijai, įgyvendina Vokiškų mokyklų užsienyje koordinavimo centras (ZfA), Goethe’s institutas, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) bei Kultūros ir švietimo ministrų konferencijos įsteigta Pedagoginių mainų tarnyba (PAD).

Įgyvendinant šią iniciatyvą stiprinamas vokiškų mokyklų užsienyje tinklas ir mokyklų, siūlančių egzaminą „Deutsches Sprachdiplom“, tinklas. Be to, plečiamas mokyklų bendradarbiavimas, siekiant sustiprinti vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos dėstymą nacionalinėje švietimo sistemoje. Skiriamos ir stipendijos studijuoti Vokietijoje, siūloma galimybė rengti moksleivių mainus ir steigti mokyklų partnerystes.

Iniciatyvos PASCH tikslai

Šia iniciatyva siekiama sukelti ilgalaikį jaunų žmonių susidomėjimą ir susižavėjimą Vokietija, jos visuomene ir vokiečių kalba. Taip atsiranda pasaulinis Vokietijos partnerystės mokyklų tinklas; mokyklos tampa tarptautine besimokančiųjų bendruomene, kurią vienija bendra veikla ir mainai.

Patrauklūs edukaciniai pasiūlymai – tai iniciatyvos PASCH indėlis į ilgalaikę moksleivių ir mokytojų kvalifikaciją, plėtojant jaunų žmonių kompetencijas studijoms Vokietijoje ir tolesniam profesiniam gyvenimui. Be to, siekiama užmegzti intensyvius ir ilgalaikius ryšius su Vokietija, paskatinti mokyklas, jų mokytojus ir moksleivius atvirai keistis idėjomis ir bendradarbiauti. Iniciatyva PASCH glaudžiai susijusi su kitomis užsienio politikos kultūros ir švietimo srityse iniciatyvomis, pavyzdžiui, su savanorių tarnyba „Kulturweit“.

Goetheʼs instituto uždaviniai ir priemonės

Goetheʼs institutas remia daugiau kaip 550 PASCH mokyklų, pradedančių dėstyti vokiečių kalbą arba plečiančių šį dėstomąjį dalyką. Institutas siūlo mokytojams metodinio-didaktinio kvalifikacijos tobulinimo ir kalbos kursus, aprūpina mokyklas šiuolaikiška, multimedijoms tinkama mokymo, mokymosi ir krašto pažinimo medžiaga. Be to, pagal šią iniciatyvą Goethe’s institutas siunčia mokymo ekspertus į kitas pasaulio šalis padėti mokykloms partnerėms. Vokietijoje vykstančiuose kursuose jaunimui moksleiviai iš iniciatyvoje dalyvaujančių mokyklų stiprina vokiečių kalbos žinias, ugdo tarpkultūrinę kompetenciją ir skatina krašto pažinimą.

Tinklalapį www.pasch-net.de sudaro trys skiltys:
 • bendroji skiltis
 • mokytojų skiltis
 • mokinių skiltis
Bendroji skiltis

Bendrojoje skiltyje pateikiama informacija apie iniciatyvoje dalyvaujančias institucijas ir jų veiklą. Tai projektai, vykdomi pagal iniciatyvą PASCH, darbuotojų iš įvairių pasaulio regionų tinklaraščiai, PASCH jaunimo kursai Vokietijoje ir partnerių birža tarptautinėms mokyklų partnerystėms steigti. Interaktyvus pasaulio žemėlapis suteikia galimybę susipažinti su mokyklų partnerystės tinklu, čia pateikiami ir trumpi dalyvaujančių mokyklų aprašymai.

Mokytojų skiltis

Šioje skiltyje mokytojai ras idėjų, kaip naudoti tinklalapį PASCH-net vokiečių kalbos pamokose, galės atsisiųsti pamokų medžiagos, gauti informacijos metodikos ir didaktikos temomis. Pasitelkę į pagalbą e. mokymosi platformą PASCH, mokytojai gali susikurti virtualią kursų erdvę arba pasinaudotis esamais kursais.

Internetinė bendruomenė siūlo galimybę keistis mokomąja medžiaga arba ieškoti partnerio projekto idėjoms įgyvendinti. Kartu su internetine bendruomene, naudodami e. mokymosi platformą arba tinklaraščius, mokytojai ir dėstytojai imasi įgyvendinti daugiašalius projektus, kaip antai, regioniniai internetiniai moksleivių laikraščiai ar tinklalaidės.

E. mokymosi platformos PASCH tinklalapyje (PASCH-net) mokytojams siūlomi nuotolinio kvalifikacijos tobulinimo kursai. Pasirinkę internetinį kursą „PASCH-net- Führerschein“ („PASCH-net vartotojo pažymėjimas“), mokytojai gauna vokiečių kalbos pamokoms skirtus tinklalapio pasiūlymus, tarp kurių, pavyzdžiui – internetinės bendruomenės, e. mokymosi platforma ir moksleivių laikraštis PASCH-Global. Nuotolinio kurso „Moodle-Führerschein“ („Moodle“ vartotojo pažymėjimas“) metu galima sužinoti, kaip vedant pamokas ar tobulinant mokytojų kvalifikaciją naudotis e. mokymosi platforma PASCH, veikiančia su „Moodle“ programine įranga.

Susisiekite su mumis: lernplattform@pasch-net.de

Moksleivių skiltis

Internetinėje bendruomenėje vyksta besimokančių vokiečių kalbos PASCH mokyklų moksleivių mainai su kitais moksleiviais. Čia jie gali įkelti tekstus, nuotraukas ir vaizdo siužetus, burti grupes ir diskutuoti forumuose.

Įvairūs konkursai ir projektai ragina moksleivius prisijungti. Skirtingo kalbos lygio tekstai informuoja apie Vokietiją, taip pat ir apie galimybes studijuoti.

Nuolatiniai pasiūlymai diskutuoti, bendra veikla ir mokomieji žaidimai kviečia moksleivius mokytis vokiečių kalbos.

Kiekvienas, kuris norėtų aktyviai dalyvauti tinklalapio PASCH-net bendruomenėse ar naudotis e. mokymosi platforma, turi užsiregistruoti ir prisijungti nurodydamas savo el. pašto adresą bei slaptažodį.

PASCH-net-Flyer

Susisiekite su mumis: service@pasch-net.de

 

PASCH iniciatyvos tinklas apima daugiau kaip 2 000 mokyklų iš viso pasaulio. Goethe’s institutas globoja apie 600 mokyklų, priklausančių atitinkamai nacionalinei švietimo sistemai, iš daugiau kaip 100 šalių. Įgyvendindamos iniciatyvą „Mokyklos – ateities partneriai“, šios mokyklos naujai įveda arba plečia jau dėstomą vokiečių kalbos mokomąjį dalyką. Vokiečių kalba mokyklose dažniausiai dėstoma kaip antroji užsienio kalba.

Be to, PASCH tinklui, kurį globoja Vokiškų mokyklų užsienyje koordinavimo centras (ZfA), priklauso apie 140 užsienyje veikiančių vokiškų mokyklų, 27 mokyklos su mokomąja vokiečių kalba ir apie 1 100 nacionalinių mokyklų, organizuojančių Kultūros ir švietimo ministrų konferencijos įsteigtą „Deutsches Sprachdiplom“ egzaminą.

Mokyklų aprašymai

Mokyklos-partnerės Lietuvoje

Goethe‘s institutas Lietuvoje kuruoja dvi mokyklas – ateities partneres: Vilniaus licėjų ir Kauno Simono Daukanto progimnaziją.

Knygelė „Mokyklos – ateities partneriai“

Leidinys „Mokyklos – ateities partneriai“