TestDaF

Jūs norėtumėte ...

  • Studijuoti, vykdyti tiriamąją veiklą ar dirbti Vokietijoje
  • Išlaikyti kalbos egzaminą, kurį pripažįsta visos aukštosios Vokietijos mokyklos.
  • Įtikinti mokslo tiriamąsias institucijas ir darbdavius, kad turite vokiečių kalbos žinių.

TestDaF – tai pažengusiųjų lygio kalbos egzaminas. Jis atitinka kalbos mokėjimo lygius B2 ir C1 pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (BEKM).

Išlaikius visas keturias egzamino TestDaF dalis 4-uoju TestDaF lygiu, Jums išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę studijuoti beveik visas specialybes ir studijų programas Vokietijos aukštosiose mokyklose. Kalbos egzaminas TestDaF – tai ir visuotinai pripažįstamas įrodymas, kad Jūsų vokiečių kalbos žinios yra pakankamos moksliniams projektams ir akademiniam darbui.

Dalykinės žinios nebūtinos.

Weltweit vertreten

Egzaminą TestDaF galima laikyti licencijuotuose egzaminų centruose. Šiuo metu yra maždaug 450 egzaminų centrų, kurie siūlo laikyti egzaminą TestDaF. Ieškoti egzaminų centrų Vokietijoje ir pasaulyje:

Pasiruošimas

Pratybų medžiaga

Čia rasite mokymosi medžiagą ir rekomenduojamą literatūrą.

Papildoma informacija

Reikalavimus, egzamino turinį ir kitą informaciją apie TestDaF rasite čia: