Užduotys ir tikslai

Kaip pasauliniu mastu veikiantis Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros institutas siekiame Vokietijos, Europos ir viso pasaulio darnaus bendrabūvio. Mūsų veiklą apibrėžia bendrasis susitarimas su Vokietijos Federalinės Respublikos užsienio reikalų ministerija. Visame pasaulyje teikiame informaciją apie Vokietijos ir Europos kultūrinę ir socialinę įvairovę. Mūsų pasaulinį tinklą sudaro 151 Goethe's institutai 98 šalyse ir daugybė institucinių partnerių. Federalinė užsienio reikalų ministerija remia mūsų veiklą. Būdami registruota bendrija, mes veikiame savarankiškai, nesame susiję su jokia politine partija ir esame teisiškai nepriklausomi. Apie trečdalį mūsų biudžeto sudaro pajamos, gaunamos iš kalbos kursų ir egzaminų. Be to, mus remia Europos Sąjunga, kitos Vokietijos Federalinės Respublikos ministerijos, fondai ir įmonės Vokietijoje bei užsienyje.

Prisidedame prie vokiečių kalbos įtvirtinimo priimančių šalių švietimo sistemose. Remiame daugiau nei 100 000 mokyklų visame pasaulyje, kuriose vyksta aukštos kokybės vokiečių kalbos pamokos, ir skatiname vokiečių kalbos mokytojų kvalifikacijos kėlimą. Taip pat siūlome įvairius kalbos kursus – nuo bendrųjų vokiečių kalbos kursų iki profesinės kalbos kursų bei socialinių bei kultūrinių kompetencijų ugdymo seminarų. Siūlome nuotolinius kursus ir savarankiško mokymosi programas. Kasmet daugiau nei pusė milijono žmonių visame pasaulyje laiko vokiečių kalbos egzaminus Goethe's institute arba licencijuotuose egzaminų centruose. Be to, suteikiame įvairias mokymosi ir informacijos teikimo paslaugas studentams ir specialistams iš užsienio, taip palengvindami jų atvykimą į Vokietiją.

Tikime tarptautinių kultūrinių mainų galia. Bendradarbiaudami su priimančiųjų šalių vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis bei pilietinės visuomenės iniciatyvomis organizuojame apie 20 000 kultūros renginių per metus. Suteikiame kvalifikaciją, konsultuojame kūrybinių profesijų atstovus/es, remiame tvarių kultūros ir kūrybinių industrijų struktūrų plėtrą. Pavyzdžiui, suteikiame galimybes kultūrininkėms/ams dalyvauti kvalifikacijos tobulinime ir padedame kurti tarptautinius kūrybinių organizacijų tinklus. Rezidencijų programos, tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir bendros produkcijos – tai priemonės, skatinančios pasaulinio kultūros atstovų/ių tinklo plėtojimą. Siūlome pilietinės visuomenės nariams/ėms saugią erdvę, sudarydami sąlygas atvirai keistis nuomonėmis. Net ir sunkiais laikais neatsisakome demokratinio dialogo. Mūsų darbas grindžiamas demokratinės, liberalios ir konstitucinės visuomenės santvarkos vertybėmis.

Skaitmeninės informacijos ir nuotolinio mokymosi paslaugos daugiau nei 60-čia kalbų bei 87-ių bibliotekų tinklas – tai kartu ir mokymosi, susitikimų bei renginių erdvės. Naudodamiesi inovatyviomis technologijomis ir skaitmenizacijos teikiamomis galimybėmis vertiname jų poveikį žmonėms ir visuomenei. Pasitelkdami įvairius renginių formatus sudarome sąlygas žmonėms susitikti visame pasaulyje. Šiam tikslui įgyvendinti organizuojamos informacinės kelionės specialistams, vyksta profesiniai ekspertų mainai, jaunimo mainų programos ir tarptautiniai festivaliai.

Goethe's institutas Lietuvoje

Goethe-Institut Litauen

Goethe´s institutą rasite Gedimino prospekte | Nuotr.: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Goethe's institutas Lietuvoje įkurtas 1998 m. Kartu su partneriais visoje šalyje inicijuojame ir organizuojame įvairių formatų kultūrinius mainus ir stipriname vokiečių kalbos  mokymą(si) Lietuvoje. Siūlome prieigą prie naujausios informacijos iš Vokietijos ir apie Vokietiją. Mūsų darbo šerdis – kuriami ir puoselėjami ryšiai su mūsų partneriais. Bendradarbiaujame su Lietuvos partneriais, taip pat mezgame ir glaudžius ryšius su Baltarusijos ir Ukrainos partneriais.

Švietimo srityje daugiausia dėmesio skiriame mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programoms kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, mokinių motyvacinėms programoms ir darbui su visoje šalyje veikiančiais teminiais mokyklų tinklais. Mūsų prioritetinės veiklos sritys yra vokiečių kalbos mokyma(si)s vaikų darželiuose ir pradinėse mokyklose, vokiečių kalba kaip antroji užsienio kalba bei integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokyma(si)s. 

Pasitelkdami kultūrines priemones ir žvelgdami iš šiuolaikinio meno perspektyvos stengiamės atliepti nūdienos aktualias temas, tokias kaip pliuralistinė(-s) visuomenė(-s) ar pilietinis aktyvumas. Veikiame kaip tarpininkas tarp Lietuvos ir Vokietijos įvairių regionų institucijų bei menininkų/-ių, taip pat skatiname kartu nagrinėti už Europos ribų egzistuojančias patirtis.

Skaitmeninėje bibliotekoje „Onleihe“ rasite vokiškų e-knygų, audio knygų, medžiagos vokiečių kalbos besimokantiems, žurnalų, laikraščių ir kt. Kino platformoje „Goethe on Demand“ kasmet pateikiami nauji tematiniai filmų ciklai nemokamai peržiūrai. Iš mūsų Filmų archyvo skoliname filmus DVD formatu viešoms nekomercinėms peržiūroms Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Mūsų tinklo dalis yra licencijuotas Goethe's instituto egzaminų centras Valstybės institucijų kalbų centras, Thomo Manno kultūros centras Nidoje bei Vokiškų leidinių bibliotekos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Būkite su mumis