Goethe-Zertifikat C2: GDS

Jūs norėtumėte ...

  • studijuoti ar vykdyti tiriamąją veiklą Vokietijoje
  • dėstyti Vokietijos mokykloje
  • dokumentuoti kalbos mokymosi C2 lygiu rezultatus
  • gauti oficialų tarptautiniu mastu pripažįstamą pažymėjimą

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) – tai vokiečių kalbos egzaminas suaugusiesiems. Šiuo egzaminu patvirtinamas puikaus kalbos mokėjimo lygis, atitinkantis aukščiausią – C2 – lygį iš šešių Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse (BEKM) nustatytų kalbos mokėjimo lygių.

Išlaikę šį egzaminą, Jūs įrodote, kad gebate ...


  • lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdite ar skaitote vokiškai.
  • apibendrinti informaciją iš įvairių – rašytinių ir žodinių – šaltinių bei rišliai ir argumentuotai ją paaiškinti.
  • spontaniškai, visiškai laisvai ir tiksliai reikšti mintis, perteikdami reikšmės niuansus net ir sudėtingesnėse situacijose.
Egzaminas Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom suteikia užsienio šalių studentams galimybę studijuoti Vokietijos universitetuose ir aukštosiose mokyklose; daugeliu atveju tai kalbos mokėjimo patvirtinimas, kurio pakanka vokiečių kalbai dėstyti.
Vokietijos Federacinės Respublikos žemėse šis egzaminas vertinamas kaip kalbos mokėjimo patvirtinimas, atitinkantis kvalifikacinius mokytojams keliamus reikalavimus. Išsamesnę informaciją teikia egzaminą pripažįstančios įstaigos atitinkamose Vokietijos žemėse, t. y. kultūros, mokyklų ar švietimo ministerijos, mokytojų rengimo tarnyba, apskrities valdžia ar senato administracija.

2012 m. sausio 1 d. egzaminas Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom pakeitė tris ankstesnius egzaminus: Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) ir Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Pasiruošimas

Pratybų medžiaga

Čia rasite egzamino užduočių pavyzdžius ir pratyboms skirtas užduotis mokymuisi internete, taip pat ir interaktyvias bei specialiųjų poreikių turintiems dalyviams skirtas versijas.

Papildoma informacija

Reikalavimus, egzamino turinį ir kitą informaciją apie Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom rasite čia: