CLILiG – Integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas(is) Lietuvoje

CLILiG@Litauen nuotr.: Goethe-Institut/Karolina Černevičienė

Aktyvūs kalbos mokymo(si) metodai per kitų dalykų turinį atveria naujas perspektyvas užsienio kalboms ir padeda mokiniams ugdyti bendradarbiavimo, tolerancijos ir kritinio bei kūrybinio mąstymo kompetencijas. Vilniaus Goethe`s institutas pristato savo iniciatyvas, kurios padeda vokiečių kalbos mokytojams sėkmingai bendradarbiauti su gamtos, tiksliųjų, humanitarinių ir socialinių mokslų bei menų ir muzikos mokytojais.


Apie projektą

„Kiek vandens žmogus sunaudoja per dieną?“ arba „Kokiu oru kvėpuojame mokyklos kieme?“. Į šiuos ir panašius klausimus nuo 2014/2015 mokslo metų bando atsakyti mokytojų komandos, sudarytos iš vokiečių kalbos ir kitų dalykų mokytojų ir jų mokiniai visoje Lietuvoje. Integruoto vokiečių kalbos ir dalyko mokymo programos vykdomos su įvairaus amžiaus mokiniais (nuo 5 iki 11 klasės), pradedant pavienėmis dalykų pamokomis su vokiečių kalbos integracija ir baigiant visus mokslo metus trunkančiais kassavaitiniais moduliais. Skiriasi ir turinio vokiečių kalba ir mokyklos kalba apimtis. Tačiau visas mokyklas vienija didelis moksleivių susidomėjimas ir ypatingas mokytojų aktyvumas.

Dalyvaujančios mokyklos

Veiklos

Mokymo(si) priemonės

Informacinė projekto medžiagaMetodinė-praktinė konferencija „„CLILiG@Litauen” – dabar ir ateityje“ nuotr.: Goethe-Institut/Karolina Černevičienė

Videofilmas

Pirmojoje projekto metodinėje-praktinėje konferencijoje „CLILiG@Litauen – dabar ir ateityje“, vykusioje Vilniuje 2018 m. birželio 18–19 d., projekto dalyviai skaitė pranešimus, rengė praktines dirbtuves, pristatė išbandytus darbo metodus, projekte sukauptą darbo patirtį ir aktyviai dalyvavo diskusijoje apie projekto ateitį.
 

Straipsniai IDUKM tema

Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is) (IDUKM) – tai mokymo(si) būdas, kai mokomasis dalykas dėstomas užsienio kalba. Kalba ir turinys dėstomi integruotai. Pateikiame informaciją apie svarbiausius IDUKM aspektus.

Kontaktai

Margarita Repečkienė
Pedagoginio bendradarbiavimo, vokiečių kalbos kursų ir egzaminų programų koordinatorė
Tel.: +370 5 2191503
margarita.repeckiene@goethe.de