CLILiG – Integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas(is) Lietuvoje

CLILiG@Litauen nuotr.: Goethe-Institut/Karolina Černevičienė

Aktyvūs kalbos mokymo(si) metodai per kitų dalykų turinį atveria naujas perspektyvas užsienio kalboms ir padeda mokiniams ugdyti bendradarbiavimo, tolerancijos ir kritinio bei kūrybinio mąstymo kompetencijas. Vilniaus Goethe`s institutas pristato savo iniciatyvas, kurios padeda vokiečių kalbos mokytojams sėkmingai bendradarbiauti su gamtos, tiksliųjų, humanitarinių ir socialinių mokslų bei menų ir muzikos mokytojais.


Apie projektą

„Kiek vandens žmogus sunaudoja per dieną?“ arba „Kokiu oru kvėpuojame mokyklos kieme?“. Į šiuos ir panašius klausimus nuo 2014/2015 mokslo metų bando atsakyti mokytojų komandos, sudarytos iš vokiečių kalbos ir kitų dalykų mokytojų ir jų mokiniai visoje Lietuvoje. Integruoto vokiečių kalbos ir dalyko mokymo programos vykdomos su įvairaus amžiaus mokiniais (nuo 5 iki 11 klasės), pradedant pavienėmis dalykų pamokomis su vokiečių kalbos integracija ir baigiant visus mokslo metus trunkančiais kassavaitiniais moduliais. Skiriasi ir turinio vokiečių kalba ir mokyklos kalba apimtis. Tačiau visas mokyklas vienija didelis moksleivių susidomėjimas ir ypatingas mokytojų aktyvumas.

Dalyvaujančios mokyklos


2022/2023 mokslo metais projekte dalyvaujančios naujos mokyklos/komandos:

Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Salvija Elona Reveltaitė, anglų kalbos mokytojas Saulius Skučas

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija
Vokiečių kalbos mokytojos Viktorija Kavoliūnienė ir Vida Zulonaitė, matematikos mokytojos Snieguolė Ramanauskienė, Rūta Kabackė ir Dovilė Daukšienė

Kauno Valdorfo mokykla
Vokiečių kalbos mokytoja Ieva Lideikytė-Milaknienė, geografijos ir informatikos mokytoja Daiva Vaišnorienė

Klaipėdos Tauralaukio progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Asta Jaramavičiūtė, geografijos mokytoja Jovita Būtaitė

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija
vokiečių kalbos mokytoja Žaneta Petokaitienė, muzikos mokytoja Ilona Naglienė

Papilės Simono Daukanto gimnazija
vokiečių kalbos mokytoja Žaneta Petokaitienė, technologijų mokytoja Dalia Sakalauskienė

Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Anželika Zujeva, geografijos mokytoja Eglutė Ptakauskienė

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Žaneta Sventickienė, technologijų mokytoja Zyta Kobiak, istorijos mokytoja Greta Bartosevič-Juodviršė

Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Irina Voitiuk, dailės mokytoja Viktorija Starygina

IDUKM su vokiečių kalba pamokos bent vienoje klasėje ar grupėje vyksta kas savaitę vieną semestrą ar vienus mokslo metus.

Elektrėnų savivaldybės Semeliškių gimnazija
Vokiečių kalbos mokytojas Povilas Liperskis, chemijos mokytoja Meilutė Rašimienė

Jonavos Justino Vareikio progimnazija
Vokiečių kalbos ir robotikos mokytoja Jurgita Kvietkuvienė, vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Skamaročienė, chemijos mokytoja Marta Marčiulionytė

Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Vokiečių kalbos mokytojos Lina Šapkauskienė, Jurgita Valentukonienė ir Salvija Elona Reveltaitė, teatro pedagogė Ugnė Žirgulė, chemijos mokytoja Janina Bejerienė, lietuvių kalbos mokytoja Ingrida Rinkevičienė, istorijos mokytoja Inga Račaitytė, kūno kultūros mokytoja Dovilė Šertvytienė

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Edita Kondrašovienė

Kauno Simono Daukanto progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Skaidra Šergalienė, geografijos mokytoja Gintarė Budrienė, Biologielehrerin Akvilė Viligurskaitė

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Birutė Pukelienė, istorijos mokytoja Aušra Rajaskaitė
 
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
Vokiečių kalbos mokytoja Lina Bružienė, matematikos mokytoja Jurgita Kupšytė-Karbauskė, geografijos ir biologijos mokytoja Kristina Stonytė, informatikos mokytoja Erika Silina

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Eidukonienė, biologijos ir chemijos mokytoja Ieva Šmulkštienė

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Eidukonienė, technologijų mokytoja Daiva Matulaitienė

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Žaneta Petokaitienė, fizikos mokytoja Aina Akonaitė-Jašmontienė

Šiaulių Gegužių progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Lina Šidlauskienė, fizikos mokytoja Rasa Žemaičiūnienė

Šiaulių Jovaro progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė, geografijos mokytoja Aušra Mendelienė
 
Šiaulių Medelyno progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Ingrida Zibulskienė, pradinių klasių mokytojos Daiva Jokubaitienė, Laimutė Račkauskienė, Kristina Mažeikienė, Lorita Skridulienė ir Jūratė Jasmontienė, pradinių klasių mokytojas Arvydas Valukonis

Šiaulių Romuvos gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Aina Būdvytytė, geografijos mokytoja Joana Mekšriūnienė
 
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Lina Šidlauskienė, technologijų mokytoja Jūratė Burneikienė

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė, geografijos mokytoja Jurgita Lukošienė

Šiaulių Zoknių progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Vilma Ratkevičienė

Telšių raj. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Romualda Poškutė, biologijos mokytoja Giedrė Bajorūnienė

Vilniaus licėjus
Vokiečių kalbos mokytoja Vida Pasausienė

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla
Vokiečių kalbos mokytojos Rima Oganesian ir Jolanta Turlienė, pradinių klasių mokytojos Jurgita Rasimavičienė, Nijolė Malinauskienė, Jekaterina Lemeševa ir Virginija Mykolaitienė, muzikos mokytoja Eledija Kanevičienė

VGTU inžinerijos licėjus
Vokiečių kalbos mokytoja Kristina Sagaidak, biologijos mokytoja Augustė Matvijenkaitė

IDUKM pamokas bent vienoje klasėje ar grupėje vyksta bent vieną kartą per mėnesį (9 pamokas per mokslo metus).

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Rita Grigonienė, chemijos mokytoja Birutė Mokūnienė

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla
Vokiečių kalbos mokytoja Daiva Dumbliauskienė, biologijos mokytoja Eleonora Čepulienė

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Rasa Legienė, vokiečių ir lotynų kalbų mokytojas Jonas Legas, geografijos mokytoja Aušrinė Živaitienė

Jonavos Justino Vareikio progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Skamaročienė, muzikos mokytoja Živilė Talalienė

Kauno Juozo Urbšio progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Raimonda Jazukevičienė, biologijos mokytojos Skaistė Jakienė ir Elona Petrošienė, istorijos mokytoja Virginija Mikutavičiūtė, geografijos mokytojas Mindaugas Norkevičius

Kauno „Santaros“ gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Diana Kenstavičienė, geografijos mokytoja Jolanta Karčiauskienė, biologijos mokytoja Rimutė Aurutė Valauskienė

Kauno technologijos universiteto gimnazija
Vokiečių kalbos ir ekonomikos mokytoja Edita Kondrašovienė

KTU Vaižganto progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Jūratė Urbonienė, geografijos mokytoja Laima Lapinskienė

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Ramunė Misiūnienė, matematikos mokytoja Aušra Matažinskienė

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Jovita Ežerinskienė, biologijos mokytoja Loreta Auriukienė, vokiečių kalbos mokytojas Sigitas Gedgaudas, istorijos mokytoja Daiva Rimeikienė, vokiečių kalbos mokytoja Marta Einars, geografijos mokytojas Rolandas Norvaišas, vokiečių kalbos mokytojos Virginija Bajalienė, Edita Tikužienė, Dijana Miciuvienė ir Kristina Miliūnienė, pradinių klasių mokytojos Sidona Balykova, Audronė Jovaišienė, Brigita Pociuvienė ir Rimantė Joniškaitytė

Klaipėdos raj. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Lina Stulpinienė, technologijų mokytoja Ineta Ruškė

Molėtų gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Valentina Zapolskienė, biologijos mokytoja Regina Mongirdienė

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė, lietuvių kalbos mokytoja Vilma Vaivadienė, istorijos mokytoja Kristina Dargužienė

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Mingailė Andriejūnienė, chemijos mokytoja Renata Kudzevičienė, biologijos mokytoja Vilma Žikulina

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė, biologijos mokytoja Jurgita Dugnienė, fizinio ugdymo mokytojas Mindaugas Barzdenis, informatikos mokytoja Laura Kuchalskienė

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Asta Urbonaitė, pradinių klasių mokytojos Birutė Krapauskienė ir Brigita Bartkevičienė, geografijos mokytoja Jūratė Čiapienė

Šakių raj. Kidulių pagrindinė mokykla
Vokiečių kalbos mokytoja Ilona Šalnaitienė, geografijos mokytoja Alina Baranauskienė, biologijos mokytoja Sonata Kasperavičienė

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Valentina Svorobovič, geografijos mokytoja Agata Koriznienė, kūno kultūros mokytojas Andrej Sliževskij
 
Šiaulių universiteto gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Vilma Ratkevičienė, geografijos mokytoja Diana Čepauskienė

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Kristina Katauskaitė, biologijos mokytoja Jurgita Alminienė

Švento Juozapo mokykla
Vokiečių kalbos mokytoja Dalia Jonytienė, technologijų mokytoja Sigita Oniūnaitė

Tauragės „Versmės“ gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Margita Bertulienė, matematikos mokytoja Vilma Skiepenaitienė
 
Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla
Vokiečių kalbos mokytoja Regina Vaitkevičienė, matematikos ir informatikos mokytoja Virgilija Markevičienė

Vilniaus jėzuitų gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Lina Čepienė, geografijos mokytoja Renata Valienė

Vilniaus Jeruzalės progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Liucina Ramoškienė, biologijos mokytoja Daiva Paškevičienė, technologijų mokytoja Dalia Steponavičienė

Vilniaus Juodšilių „Šilo“ gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Liucina Ramoškienė, chemijos mokytoja Eugenija Treigytė

Vilniaus licėjus
Vokiečių kalbos mokytoja Inga Lenktytė

Vilniaus raj. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Neringa Pukalskienė, pradinių klasių mokytoja Jūratė Malinauskienė
 
Vilniaus Trakų Vokės gimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Irina Uždavinienė, pradinių klasių mokytoja Rita Bakšienė, biologijos mokytoja Agnė Avižienienė
 
VDU „Atžalyno“ progimnazija
Vokiečių kalbos mokytoja Diana Kenstavičienė, matematikos mokytoja Diana Karčiauskė

Veiklos


Projektui ypatingai būdingas mokytojų atvirumas naujovėms ir noras bendradarbiauti. Projekte dalyvaujantys mokytojai reguliariai veda atviras pamokas, kurias gali stebėti ir aptarti kolegos bei visi besidomintys.
Laikas, vieta Integruota pamoka
2022 / 2023 m. m.
2023.01.31
08:00-08:45
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Sportas antikos laikais“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė
2023.01.26
12:30-14:00
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
„Memento mori! Žmogus ir likimas“ (baroko laikmetis, poetas Simonas Dachas), 3 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Salvija Elona Reveltaitė, lietuvių kalbos mokytoja Ingrida Rinkevičienė, istorijos mokytoja Inga Račaitytė
2023.01.25
12:10-12:55
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Kaip augalai geria vandenį“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, biologijos mokytoja Jurgita Dugnienė
2023.01.23
08:55-09:40
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Apibūdink gyvūną!", 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, informatikos mokytoja Laura Kuchalskienė
2023.01.20
12:10-12:55
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Tinklinis ir vokiečių kalba fizinio ugdymo pamokoje“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, fizinio ugdymo mokytojas Mindaugas Barzdenis
2023.01.19
12:00-13:00
Šiaulių Gegužių progimnazija
„Ne viskas auksas, kas auksu žiba“, 7-8 klasių mokiniai, vokiečių kalbos mokytoja Lina Šidlauskienė, fizikos mokytoja Rasa Žemaičiūnienė
2023.01.16
09:55-10:40
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
„Maisto kelias virškinimo traktu“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Katauskaitė, biologijos mokytoja Jurgita Alminienė
2022.11.25
08:00-08:45
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Šventieji raižiniai“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė
2022.11.21
19:10
Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija
„Kūrybinis darbas“, 3 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Irina Voitiuk, dailės mokytoja Viktorija Starygina
2022.11.21
08:55-09:40
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Kalėdų angelas – simbolinė dangaus figūra“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, informatikos mokytoja Laura Kuchalskienė
2022.11.17
08:00-08:45
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Sportiniai žaidimai su kamuoliu pamokose“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, fizinio ugdymo mokytojas Mindaugas Barzdenis
2022.11.08
08:55-09:40
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
„Aš einu su žibintu“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Žaneta Sventickienė, technologijų mokytoja Zyta Kobiak
2022.11.07
13:05-13:50
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Mano 5 pojūčiai“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, biologijos mokytoja Jurgita Dugnienė
2022.10.27
8:45-10:25
Kauno Valdorfo mokykla
„Valstybės ekonominė galia ir gerovės lygis“, 9 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Ieva Lideikytė-Milaknienė, geografijos ir informatikos mokytoja Daiva Vaišnorienė
2022.10.21
8:10-8:55
Šiaulių universiteto gimnazija
„Vokiečiakalbės šalys“, 1 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Vilma Ratkevičienė, geografijos mokytoja Diana Čepauskienė
2022.10.14
12:10-12:55
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Lengvoji atletika mokykloje“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, fizinio ugdymo mokytojas Mindaugas Barzdenis
2022.10.10
10:55-11:40
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Ką paveldėjome iš romėnų?“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė
2021 / 2022 m. m.
2022.05.26
11:40-12:15
Vilniaus Filaretų pradinė mokykla
„Ar pažįsti slieką“, 1 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jolanta Turlienė, pradinių klasių mokytoja Jurgita Rasimavičienė
2022.03.17
9:50-10:35
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Viduramžiai: įvykiai ir asmenybės“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė
2022.03.08
9:50-10:35
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Pulso matavimas fizinio ugdymo pamokoje“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, biologijos mokytoja Jurgita Dugnienė, kūno kultūros mokytojas Mindaugas Barzdenis
2021.10.25
8:30-10:00
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
„Poseidono H2O pasaulis: mokslas ir fantazija“, 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė, lietuvių kalbos mokytoja Ingrida Rinkevičienė, chemijos mokytoja Janina Bejerienė
2020 / 2021 m. m.
2021.04.20
14:40-15.25
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija
Nuotolinė pamoka: „Laivai Hamburgo ir Klaipėdos uostuose“, 1 (9) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Aina Būdvytytė, geografijos mokytoja Joana Mekšriūnienė
2021.02.26
13:25-14:10
KTU Vaižganto progimnazija
Nuotolinė pamoka: „Europos tautos ir jų kultūra“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jūratė Urbonienė, geografijos mokytoja Laima Lapinskienė
2021.02.23
8:55-9:35
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Nuotolinė pamoka: „Aplinkos tarša“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Katauskaitė, biologijos mokytoja Jurgita Alminienė
2021.01.21
9:30-10:05
Šiaulių Gegužių progimnazija
Nuotolinė pamoka „Kokios spalvos yra šviesa?“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Šidlauskienė, fizikos mokytoja Rasa Žemaičiūnienė
2020.11.18
9:55-10:40
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
„Kaip sveikai maitintis?“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Katauskaitė, biologijos mokytoja Jurgita Alminienė
2020.10.16
9:00-13:00
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
„Sveikatingumo diena mokykloje“, 1 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Virginija Bajalienė, pradinių klasių mokytoja Sidona Balykova
2020.10.12
8:55-9:40
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
„Augalų mityba“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Katauskaitė, biologijos mokytoja Jurgita Alminienė
2020.10.07
11:05-12:55
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
„Kvapnus ir žydintis literatūros pasaulis. Narcizo mitas ir O. Vaildo „Doriano Grėjaus portretas", 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Šapkauskienė, chemijos mokytoja Janina Bejerienė, lietuvių kalbos mokytoja Ingrida Rinkevičienė
2019 / 2020 m. m.
2020.06.11
11:00
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija
„Ką mena Vilko vaikų istorija?“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė, lietuvių kalbos mokytoja Vilma Vaivadienė, istorijos mokytoja Kristina Dargužienė
2020.06.10
14:00-15:30
Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija
„Orientavimasis mieste“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jūratė Urbonienė, geografijos mokytoja Laima Lapinskienė
2020.05.22
11:30
Šiaulių Gegužių progimnazija
 
Nuotolinė pamoka: „Skirtingas garsas - skirtingi svyravimai“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Šidlauskienė, fizikos mokytoja Rasa Žemaičiūnienė
2020.05.12
14:30
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija
Nuotolinė pamoka: „Šviesos pokštai“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Žaneta Petokaitienė, fizikos mokytoja Aina Akonaitė-Jašmontienė
2020.02.27
08:55-10:35 val.
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
„Maža sagutė“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Birutė Marijona Terminienė, technologijų mokytoja Vilma Staskevičienė
2020.02.26
8:55-9:40
VGTU inžinerijos licėjus
„Gėrimai“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Sagaidak, biologijos mokytoja Augustė Matvijenkaitė
2020.02.25
13:30-14:15
Vilniaus jėzuitų gimnazija
„Musonai“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Čepienė, geografijos mokytoja Renata Valienė
2020.02.25
12:35-13:20
Vilniaus jėzuitų gimnazija
„Oro srovės“, 7a klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Čepienė, geografijos mokytoja Renata Valienė
2020.02.10
13:05 val.
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
„Japonijos geografija“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Marta Einars, geografijos mokytojas Rolandas Norvaišas
2020.02.03
16:00 val.
Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija
„Optinė iliuzija“, 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Irina Voitiuk, fizikos mokytoja Irena Šauklienė
2020.01.29
12:00 val.
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla
„Vandens lašelio kelionė“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Dumbliauskienė, geografijos mokytoja Staselė Kirkliauskienė
2020.01.23
9:50 val.
Šiaulių Gegužių progimnazija
„Žmogus, šviesa ir jos atspindys“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Šidlauskienė, fizikos mokytoja Rasa Žemaičiūnienė
2019.12.11
8:55 val.
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Nereikia į mokyklą – šventės!“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė
2019.12.06
12:00 val.
Tauragės „Šaltinio“ progimnazija
„Šv. Mikalojaus diena“, 1 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Neringa Juknienė, pradinių klasių mokytoja Jorūnė Klėtkienė
2019.11.20
13:05 val.
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Viduramžiai: kelias į riterius“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė
2019.10.24
08:00 val.
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
„Katrės likimas–detektyvinė mįslė?“, 1 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Šapkauskienė, lietuvių kalbos mokytoja Ingrida Rinkevičienė, chemijos mokytoja Janina Bejerienė
2019.10.23
08:00 val.
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Antikos palikimas. Alfabetas ir skaičiai“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė
2019.09.30
08:55 val.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
„Pirmos keturios civilizacijos“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Katauskaitė, istorijos mokytoja Veronika Gudaitė
 
2019.09.27
12:00 val.
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija
„Esu mandagus“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Žaneta Sventickienė, etikos mokytoja Asta Sutkuvienė
2018 / 2019 m. m.
2019.06.13
13:45 val.
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija
„Mano stiprybės“, 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Šidlauskienė, etikos mokytoja Dovilė Gulbinskienė
2019.06.10
12:00 val.
Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija
„Matematika virtuvėje“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Diana Kenstavičienė, matematikos mokytoja Diana Karčiauskė
2019.06.05
13:50 val.
Šiaulių Gegužių progimnazija
„Garsų ir tonų pasaulis“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Šidlauskienė, fizikos mokytoja Rasa Žemaičiūnienė
2019.05.27
12:10 val.
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
„Kolonializmas ir Pirmasis pasaulinis karas“, 9 klasė, vokiečių kalbos mokytojas Sigitas Gedgaudas, istorijos mokytoja Daiva Rimeikienė
2019.05.15
12:00 val.
Šiaulių Medelyno progimnazija
„Magiškos spalvos“, 1 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Ingrida Zibulskienė, pradinių klasių mokytoja Orinta Šalkuvienė
2019.05.14
10:55 val.
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija
„Mano miestas - Pagėgiai žali“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė, lietuvių kalbos mokytoja Vilma Vaivadienė, istorijos mokytoja Kristina Dargužienė
2019.05.10
9:50 val.
Tauragės „Šaltinio“ progimnazija
„Mano gatvė“, 4 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Neringa Juknienė, pradinių klasių mokytoja Jorūnė Klėtkienė
2019.05.03
12:10 val.
Klaipėdos Vitės progimnazija
„Nuoširdžiausi sveikinimai Motinos dienos proga!“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Bružienė, informatikos mokytoja Erika Silina
2019.05.03
9:55 val.
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
Pamokos „Turizmas Viduržemio jūros regione“ tęsinys, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Marta Einars, geografijos mokytojas Rolandas Norvaišas
2019.05.03
8:55 val.
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
„Turizmas Viduržemio jūros regione“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Marta Einars, geografijos mokytojas Rolandas Norvaišas
2019.04.29
12:30 val.
Kauno technologijos universiteto gimnazija
„Kaip sėkmingai vesti darbo pokalbį telefonu?“, 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos ir ekonomikos mokytoja Edita Kondrašovienė
2019.04.18
12:00 val.
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija
„Binominiai skaičiai“, 1 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Ramunė Misiūnienė, matematikos mokytoja Aušra Matažinskienė
2019.04.17
8:00 val.
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
„Kas slypi ląstelės branduolyje?“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytojas Alexander Wölffling, biologijos mokytoja Danguolė Vaznelė
2019.04.12
10:55 val.
Šiaulių universiteto gimnazija
„Ar pažįsti Europos šalis?“, 1 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Vilma Ratkevičienė, istorijos mokytoja Gitana Vasiliauskienė, geografijos mokytoja Diana Čepauskienė
2019.04.10
12:00 val.
Visagino Draugystės progimnazija
„Šviesa ir spalva“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Vanda Stepanova, fizikos mokytoja Olga Kunafina
2019.04.10
10:55 val.
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Gyvenimas mieste anksčiau ir dabar", 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė
2019.04.09
15:30 val.
Šiaulių Romuvos gimnazija
Integruotas vokiečių kalbos ir muzikos užsiėmimas 1–4 gimnazijos klasių muzikai gabiems moksleiviais, vokiečių kalbos mokytoja Aina Būdvytytė, muzikos mokytoja Aušra Kardašienė
2019.03.27
13:00 val.
VGTU inžinerijos licėjus
„Maistas ir gėrimai“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Sagaidak, biologijos mokytoja Augustė Matvijenkaitė
2019.03.26
13:50 val.
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla
„Vanduo“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Dumbliauskienė, geografijos mokytoja Staselė Kirkliauskienė
2019.03.22
8:50 val.
Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija
„Vanduo“, 3 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Irina Voitiuk, fizikos mokytoja Irena Šauklienė
2019.03.22
10:55 val.
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Pamokos „Paprastosios, dešimtainės trupmenos, jų procentinė išraiška; žemės ploto matavimas ir dalinimas“ tęsinys, 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Salvija Elona Reveltaitė, matematikos mokytoja Julija Grėbliūnaitė
2019.03.22
9:40 val.
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
„Paprastosios, dešimtainės trupmenos, jų procentinė išraiška; žemės ploto matavimas ir dalinimas“ (gimnazijoje vykstančios globalaus švietimo savaitės programos „Žemė“ dalis), 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Salvija Elona Reveltaitė, matematikos mokytoja Julija Grėbliūnaitė
2019.03.22
8:45 val.
Tauragės „Šaltinio“ progimnazija
„Mano namas“, 4 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Neringa Juknienė, pradinių klasių mokytoja Jorūnė Klėtkienė, anglų kalbos mokytoja Vida Šlickytė
2019.03.06
13:45 val.
Visagino Draugystės progimnazija
„Kodėl toks svarbus maistas?“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Vanda Stepanova, chemijos mokytoja Galina Ščekaturova
2019.02.28
10:55 val.
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Olimpinės žaidynės antikinėje Graikijoje“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė
2019.02.27
12:55 val.
Šilalės r., Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
„Mano diena“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Katauskaitė, istorijos mokytoja Veronika Gudaitė
2019.02.25
14:45 val.
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla
„Fizinio krūvio įtaka pulsui ir kraujo spaudimui“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė, biologijos mokytoja Elona Petrošienė
2019.02.14
12:10 val.
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija
„Marškinėliai man patinka!“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Valentina Svorobovič, matematikos ir informatikos mokytoja Renata Babravičienė
2019.02.12
12:00 val.
Vilniaus Trakų Vokės gimnazija
„Mano automobilis”, 4 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Irina Uždavinienė, pradinių klasių mokytoja Rita Bakšienė
2019.02.08
12:00 val.
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija
„Plūduriuoja ar skęsta?“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Anželika Zujeva, biologijos mokytoja Giedrė Paliukėnienė
2019.01.23
12:55 val.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
„Viduramžių puotos“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Katauskaitė, istorijos mokytoja Veronika Gudaitė
 
2019.01.23
10:00 val.
Šiaulių Gegužių progimnazija
„Vanduo – ypatinga medžiaga“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Šidlauskienė, fizikos mokytoja Rasa Žemaičiūnienė
2019.01.17
12:05 val.
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
„Apyrankė grupės draugui“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Birutė Marijona Terminienė, technologijų mokytoja Vilma Staskevičienė
2019.01.16
12:00 val.
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
„Ar oras sveria?“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė, geografijos mokytoja Indrė Staliorevičienė
2018.12.19
12:55 val.
Šilalės r., Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
„Apgyvendinimas, baldai, kambariai“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Katauskaitė, istorijos mokytoja Veronika Gudaitė
2018.12.13
15:15 val.
Kauno „Santaros“ gimnazija
„Procentai mūsų aplinkoje“, 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Raimonda Jazukevičienė, matematikos mokytoja Elvyra Aukščionienė
2018.11.21
12:00 val.
Visagino Draugystės progimnazija
„Mano fizikinis portretas“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Vanda Stepanova, fizikos mokytoja Olga Kunafina
2018.11.15
13:00 val.
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
Pamokos „Sagos“ tęsinys, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Birutė Marijona Terminienė, technologijų mokytoja Vilma Staskevičienė
2018.11.15
12:05 val.
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
„Sagos“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Birutė Marijona Terminienė, technologijų mokytoja Vilma Staskevičienė
2018.10.26
11:05 val.
Tauragės „Šaltinio“ progimnazija
„Ūkininko kiemas“, 4 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Neringa Juknienė, pradinių klasių mokytoja Jorūnė Klėtkienė
2018.10.23
19:25 val.
Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija
„Ar pažysti Vokietiją?“, 3 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Irina Voitiuk, geografijos mokytoja Laura Riškienė
2018.10.24
14:35 val.
Visagino Draugystės progimnazija
„Vanduo yra gyvybė“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Vanda Stepanova, chemijos mokytoja Galina Ščekaturova
2018.10.10
10:55 val.
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Mano giminės medis“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė
2017 / 2018 m. m.
2018.06.07
11:05 val.
Telšių raj. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija
„Vandens kokybės tyrimas“, 2 gimnazijos klasė, vokiečių kalbos mokytoja Romualda Poškutė, biologijos mokytoja Giedrė Bajorūnienė
2018.06.06
13:50 val.
Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla
„Statistika“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Kamandulienė, matematikos mokytoja Jūratė Žukauskienė
2018.06.04
12:30 val.
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
„Kelionė  po Europą“, 1 gimnazijos klasė, vokiečių kalbos mokytoja Ingrida Bagučianskienė, istorijos mokytoja Elvyra Rickevičiūtė
2018.06.01
08:00 val.
Šiaulių Zoknių progimnazija
„Žiedo sandara“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kamilė Jaraitė, biologijos mokytoja Lina Dulevičienė
2018.05.31
11:05 val.
Juodšilių „Šilo“ gimnazija
„Rūgštys ir bazės. Ph“, 9 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Liucina Ramoškienė, chemijos mokytoja Eugenija Treigytė
2018.05.29
11:45 val.
Kidulių pagrindinė mokykla
„Saulė mūsų gyvenime“, 6-7 klasės, vokiečių kalbos mokytoja Jolita Valavičienė, geografijos mokytoja Alina Baranauskienė, biologijos mokytoja Sonata Kasperavičienė
2018.05.28
13:50 val.
Vilniaus Jeruzalės progimnazija
„Maisto produktai sveikatai“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Liucina Ramoškienė, technologijų mokytoja Dalia Steponavičienė
2018.05.18
8:00 val.
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla
„Rūgštys ir šarmai“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Eglė Karmonienė, geografijos mokytoja Edita Pumputienė
 
2018.05.16
9:50 val.
Vilniaus jėzuitų gimnazija
„Orientavimasis“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Čepienė, geografijos mokytoja Renata Valienė
2018.05.15
9:50 val.
Šiaulių Jovaro progimnazija
„Magnetai“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė, fizikos mokytoja Ramunė Mickaitienė
2018.05.15
8:55 val.
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
„Vokietija šaltojo karo metais'', 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Birutė Pukelienė, istorijos mokytoja Aušra Rajaskaitė
2018.05.10
12:00 val.
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija
„Vokiškos ir lietuviškos kultūrų atspindžiai Pagėgiuose“, 5 klasė, Vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė, lietuvių kalbos mokytoja Vilma Vaivadienė, istorijos mokytoja Kristina Dargužienė
2018.05.10
10:55 val.
Elektrėnų „Versmės“ gimnazija
Pamokos „Bioplastiko gaminimas“ tęsinys, 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Rita Grigonienė, chemijos mokytoja Birutė Morkūnienė
2018.05.10
11:55 val.
Elektrėnų „Versmės“ gimnazija
„Bioplastiko gaminimas“, 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Rita Grigonienė, chemijos mokytoja Birutė Morkūnienė
2018.05.07
9:50 val.
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
„Muzikos instrumentai“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Edita Kondrašovienė, muzikos mokytoja Edita Snarskaitė
2018.04.18
13:50 val.
Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla
„Šeimos biudžetas“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Kamandulienė, matematikos mokytoja Jūratė Žukauskienė
2018.04.25
12:55 val.
Vilniaus Trakų Vokės gimnazija
„Oro paštas“, 3 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Irina Uždavinienė, pradinių klasių mokytoja Rita Bakšienė
2018.04.24
12:55 val.
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija
„Figūrų plotai“, 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Ramunė Misiūnienė, matematikos mokytoja Aušra Matažinskienė
2018.04.17
12:55 val.
Panevėžio „Saulėtekio" progimnazija
„Martinas Liuteris ir Reformacija"(tęsinys), 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė
2018.04.17
12:00 val.
Panevėžio „Saulėtekio" progimnazija
„Martinas Liuteris ir Reformacija", 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė
2018.04.10
13:00 val.
Šiaulių Jovaro progimnazija
„Atvelykis. Greitis“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė, matematikos mokytoja Valentina Baradinskienė, gamtos mokytoja Ramunė Mickaitienė
2018.04.10
12:25 val.
Kauno jėzuitų gimnazija
„Gyvaėdžių mitybos grandinė“, 7 klasė,
 vokiečių kalbos mokytoja Vilma Palienė, biologijos mokytoja Inga Vareikienė
2018.03.29
13:00 val.
Jonavos Justino Vareikio progimnazija
„Eksperimentai su sausu ledu“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Skamaročienė, biologijos mokytoja Ilona Nomeikė
2018.03.29
08:55 val.
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
„Bestuburių įvairovė“(tęsinys), 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jovita Ežerinskienė, biologijos mokytoja Lina Snapkienė
2018.03.29
08:00 val.
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
„Bestuburių įvairovė“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jovita Ežerinskienė, biologijos mokytoja Lina Snapkienė
2018.03.28
13:00 val.
Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcis centras
„Jutimo organai ir pojūčiai", 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Dalia Sviensienė, biologijos mokytoja Daiva Šiušienė
2018.03.27
11:05 val.
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
„Velykinis margutis“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Birutė Marijona Terminienė, technologijų mokytoja Jūratė Gliaudelienė
2018.03.22
11:10 val.
Akmenės gimnazija
„Galimybių medis", 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Jomantienė, matematikos mokytoja Jūratė Krūmienė
2018.03.21
10:00 val.
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje
„Vertybės mūsų gyvenime – Šeima", 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Valentina Svorobovič, matematikos ir informatikos mokytoja Renata Babravičienė
2018.03.23
11:00 val.
Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcis centras
„Nuo sėklos iki augalo", 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Dalia Sviensienė, biologijos mokytoja Daiva Šiušienė
 
2018.03.20
12:55 val.
Šilalės raj. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
„Antrasis pasaulinis karas“, 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Katauskaitė, istorijos mokytoja Veronika Gudaitė
2018.03.07
12:35 val.
Vilniaus jėzuitų gimnazija
„Musonai“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Čepienė, geografijos mokytoja Renata Valienė
 
2018.03.06
12:00 val.
Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija
„Žmogaus griaučiai“, 1 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Romualda Poškutė, biologijos mokytoja Giedrė Bajorūnienė
2018.03.06
8:00 val.
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla
„Pasaulio kryptys“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Eglė Karmonienė, geografijos mokytoja Edita Pumputienė
2018.03.01
10:55 val.
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija
„Sveika mityba“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Anželika Zujeva, biologijos mokytoja Giedrė Paliukėnienė
2018.02.28
12:35 val.
Vilniaus jėzuitų gimnazija
„Oro judėjimas“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Čepienė, geografijos mokytoja Renata Valienė
2018.02.13
11:05 val.
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
„Užgavėnių blynai“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Birutė Marijona Terminienė, technologijų mokytoja Jūratė Gliaudelienė
2018.02.06
13:00 val.
Šiaulių Jovaro progimnazija
„Medžiagų elektros laidumas“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė, fizikos mokytoja Ramunė Mickaitienė
2018.01.30
11:00 val., 12:50 val.
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
„Pažink Žemynus galvosūkių labirintuose“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Bružienė, geografijos Kristina Stonytė
2018.01.26
9:45 val.
Molėtų gimnazija
„Augalinė ląstelė ir druska“, 10 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Valentina Zapolskienė, biologijos mokytoja Regina Mongirdienė
2017.12.21
18:35 val.
Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija
„Skaičius – paslaptingas likimo ženklas“, 3 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Irina Voitiuk, fizikos mokytoja Irena Šauklienė
2017.12.20
12:00 val.
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija
„Diagramos“, 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Ramunė Misiūnienė, matematikos mokytoja Aušra Matažinskienė
2017.12.19
12:55 val.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija
„Kalėdinis receptas“, 1 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Šapkauskienė, dailės ir technologijų mokytoja Ilona Murašovienė, fizikos mokytoja Salomėja Kukauskienė
2017.12.18
8:55 val.
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
„Mitas ar tikrovė – eksperimentas su sultimis“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Mingailė Andriejūnienė, biologijos mokytoja Vilma Žikulina
2017.12.14
8:00 val.
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
„Atgal į viduramžius“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė
2017.12.14
13:55 val.
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija
„Kalėdos Vokietijoje“, 3 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Rasa Legienė, geografijos mokytoja Aušrinė Živaitienė
2017.11.29
14:40 val.
Šiaulių Romuvos gimnazija
„Kruizas po pasaulio šalis“, 1–3 gimnazijos klasės, vokiečių kalbos mokytoja Aina Būdvytytė, geografijos mokytoja Joana Mekšrūnienė
2017.11.28
11:05 val.
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
„Tautinio kostiumo išskirtiniai bruožai Lietuvos regionuose“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Birutė Marijona Terminienė, technologijų mokytoja Jūratė Gliaudelienė
2017.11.28
11:05 val.
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
„Tautinio kostiumo išskirtiniai bruožai Lietuvos regionuose“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Birutė Marijona Terminienė, technologijų mokytoja Jūratė Gliaudelienė
2017.11.20
13:05 val.
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
„Mirguliuojančios spalvos", 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Mingailė Andriejūnienė, chemijos mokytoja Renata Kudzevičienė
2017.11.15
13:55 val.
Vilniaus Trakų Vokės gimnazija
„Vaivorykštė", 3 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Irina Uždavinienė, pradinių klasių mokytoja Rita Bakšienė
2017.10.26
10:40 val.
Kauno jėzuitų gimnazija
„Temperatūros ir Ph įtaka mielių katalazės aktyvumui“, 1a (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Vilma Palienė, biologijos mokytoja Inga Vareikienė
2017.10.26
9:50 val.
Kauno jėzuitų gimnazija
„Paviršiaus ploto įtaka bulvės (kopūsto, morkos) fermento katalazės veikimui“, 1a (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Vilma Palienė, biologijos mokytoja Inga Vareikienė
2017.10.24
8:00 val.
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla
„Kur gyvena tavo šeima?“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Eglė Karmonienė, geografijos mokytoja Edita Pumputienė
2017.10.23
8:30 val.
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
„Kur slepiasi Juliaus Janonio gimnazijos istorija?", 10 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Ingrida Bagučianskienė, istorijos mokytoja Elvyra Rickevičiūtė
2016 / 2017 m. m.
2017.05.23
13:00 val.
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija
„Išgelbėk tris gyvybes!“, 9 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Petrulevičiutė, biologijos mokytoja Irena Kondrotienė
2017.05.23
12:05 val.
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija
„Gyvenimo būdo atspindys – sveika širdis“, 9 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Petrulevičiutė, biologijos mokytoja Irena Kondrotienė
2017.05.23
14:45 val.
Telšių „Džiugo“ gimnazija
„Masčio ežero vandens tyrimas“, 10 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Regina Vidrinskienė, chemijos mokytoja Zita Mikutienė
2017.05.22
8:00 val.
Vilniaus Užupio gimnazija
„Varis, sidabras, auksas“, 9–10 klasės, vokiečių kalbos mokytoja Sigita Žurauskienė, chemijos mokytoja Sigutė Matiukienė
2017.05.19
9:50 val.
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija
„Padėtis koordinačių plokštumoje“, 2 (gimnazijinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jūratė Poškaitė-Genienė, matematikos mokytoja Rasa Tadijošaitienė
2017.05.18
13:55 val.
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija
 
„Vandenynų tarša“, 11 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Rasa Legienė, geografijos mokytoja Aušrinė Živaitienė
2017.05.17
13:45 val.
Naujosios Akmenės „Saulėtekio” progimnazija
„Labas. Mano vardas Elektra“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Žaneta Petokaitienė, fizikos mokytoja Aina Akonaitė-Jašmontienė
2017.05.15
8:00 val.
Vilniaus Užupio gimnazija
„Aliuminio lydiniai ir jų naudojimas“, 9–10 klasės, vokiečių kalbos mokytoja Sigita Žurauskienė, chemijos mokytoja Sigutė Matiukienė
2017.05.10
13:45 val.
Naujosios Akmenės „Saulėtekio” progimnazija
„Akrobatai pusiausvyroje“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Žaneta Petokaitienė, fizikos mokytoja Aina Akonaitė-Jašmontienė
2017.05.09
8:50 val.
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija
„Pažinkime Pagėgius“, vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė, lietuvių kalbos mokytoja Vilma Vaivadienė, istorijos mokytoja Kristina Dargužienė
2017.05.09
13:55 val.
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija
„Landšaftas, klimatas, orai“, 2 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Rasa Legienė ir geografijos mokytoja Aušrinė Živaitienė
2017.05.08
9:50 val.
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija
„Geometriniai kūnai”, 1 gimnazijos klasė, vokiečių kalbos mokytoja Ramunė Misiūnienė, matematikos mokytoja Aušra Matažinskienė
2017.05.04
12:05 val.
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
„Trikampiai ir keturkampiai“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Bružienė, matematikos mokytoja Jurgita Kupšytė- Karbauskė
2017.05.04
17:30 val.
Vilniaus „Varpo" suaugusiųjų gimnazija
„Saulė ir žvaigždės“, vokiečių kalbos mokytoja Irina Voitiuk, fizikos mokytoja Irena Šauklienė
2017.05.03
13:00 val.
VGTU inžinerijos licėjus
„Savaitės dienos: tekstinių uždavinių sprendimas”, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Sagaidak, matematikos mokytoja Neringa Reisienė
2017.04.27
12:05 val.
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
„Kampas. Kampų rūšys“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Bružienė, matematikos mokytoja Jurgita Kupšytė- Karbauskė
2017.04.21
13:05 val.
Akmenės gimnazija
„Kelyje”, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Romualda Poškutė, biologijos mokytoja Giedrė Bajorūnienė
2017.04.21
8:55 val.
Šiaulių Jovaro progimnazija
„Magnetų rūšys, savybės“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė, chemijos mokytoja Ramunė Mickaitienė
2017.04.07
12:00 val.
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
„Miškai pavojuje“, 10 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jovita Ežerinskienė, biologijos mokytoja Lina Snapkienė
2017.04.07
11:05 val.
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
„Miško ekosistema“, 10 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jovita Ežerinskienė, biologijos mokytoja Lina Snapkienė
2017.04.04
14:45 val.
Telšių „Džiugo“ gimnazija
„Velykų papročiai ir simboliai. Kiaušinių dažymas natūraliomis medžiagomis“, 10 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Regina Vidrinskienė, chemijos mokytoja Zita Mikutienė
2017.04.04
12:55 val.
Telšių raj. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija
„Tirpalai“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Romualda Poškutė, biologijos mokytoja Giedrė Bajorūnienė
 
2017.04.03
8:00 val.
Vilniaus Užupio gimnazija
„Metalai žmogaus organizme ir augaluose“, modulis, vokiečių kalbos mokytoja Sigita Žurauskienė, chemijos mokytoja Sigutė Matiukienė
2017.03.29
13:45 val.
Naujosios Akmenės „Saulėtekio” progimnazija
„Spalvos“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Žaneta Petokaitienė, fizikos mokytoja Aina Akonaitė-Jašmontienė
2017.03.29
13:00 val.
Skuodo Pr. Žadeikio gimnazija
„Virtualus vanduo mūsų gyvenime“, 10 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Petrulevičiutė, biologijos mokytoja Irena Kondrotienė
2017.03.28
9:50 val.
Šiaulių Jovaro progimnazija
„Laikas“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė, matematikos mokytoja Valentina Baradinskienė
2017.03.23
11:10 val.
Akmenės gimnazija
„Virtuvėje“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Jomantienė, biologijos–chemijos mokytoja Laima Zdanavičienė
2017.03.20
14:00 val.
Šiaulių Jovaro progimnazija
„Vokiškų užduočių protmūšis“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė, chemijos mokytoja Ineta Gavorskienė
2017.03.16
12:05 val.
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
„Ilgis“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Bružienė, matematikos mokytoja Jurgita Kupšytė- Karbauskė
2017.03.16
11:00 val.
Molėtų gimnazija
„Kas vaisiai? O kas – ne. Kas jų viduje“, 9 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Valentina Zapolskienė, biologijos mokytoja Regina Mongirdienė
2017.03.15
13:00 val.
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla
„Mano pamokų tvarkaraštis", 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Dalia Sviensienė, matematikos mokytoja Rasytė Gedaminskienė
2017.03.15
12:50 val.
Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija
„Rūgštieji lietūs ir jų poveikis aplinkai", 9 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Edita Kvietkutė, biologijos mokytoja Marytė Gečienė
2017.03.09
13:50 val.
Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla
„Medžiagos tankis", 7–8 klasės, vokiečių kalbos mokytoja Anželika Zujeva, fizikos mokytoja Helena Rovdo
2017.03.03
12:05 val.
LSMU gimnazija Kaune
„Visuma ir jos dalys“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Šapkauskienė, matematikos mokytoja Ingrida Masaitienė
2017.03.03
9:50 val.
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija
„Rinkiniai“, 10 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jūratė Poškaitė-Genienė, matematikos mokytoja Rasa Tadijošaitienė
2017.03.01
13:40 val.
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija
„Berlynas – pasaulio, Europos, šeimos amžino skilimo epicentras“, 12 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė, lietuvių kalbos mokytoja Vilma Vaivadienė, istorijos mokytoja Kristina Dargužienė
2017.02.28
17:50 val.
Vilniaus „Varpo" suaugusiųjų gimnazija
„Optiniai prietaisai“, 10 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Irina Voitiuk, fizikos mokytoja Irena Šauklienė
2017.02.24
9:50 val.
Vilniaus Jeruzalės progimnazija
„Pažinkime medžiagas“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Liucina Ramoškienė, biologijos mokytoja Daiva Paškevičienė
2017.02.24
8:00 val.
Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla
„Gyvūnai šalia mūsų“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Regina Vaitkevičienė ir informacinių technologijų mokytoja Virgilija Markevičienė
2017.02.22
13:00 val.
VGTU inžinerijos licėjus
„Interaktyvus protmūšis“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Sagaidak, matematikos mokytoja Neringa Reisienė
2017.02.22
9:50 val.
Vilniaus Jeruzalės progimnazija
„Pažinkime medžiagas“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Liucina Ramoškienė, biologijos mokytoja Daiva Paškevičienė
2017.02.10
8:00 val.
Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla
„Gyvūnai šalia mūsų“, 7 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Regina Vaitkevičienė ir informacinių technologijų mokytoja Virgilija Markevičienė
2017.01.25
11.55 val.
Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija
„Spalvų burtai“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Edita Kvietkutė, biologijos mokytoja Marytė Gečienė
2016.12.20
9:50 val.
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija
„Romėniški skaičiai“, 2b (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jūratė Poškaitė-Genienė, matematikos mokytoja Rasa Tadijošaitienė
2016.12.15
13:55 val.
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija
„Europos geografija: Vokietija“, 3 (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Rasa Legienė ir geografijos mokytoja Aušrinė Živaitienė
2016.12.15
12:55 val.
Visagino Draugystės progimnazija
„Chemijos elementai žmogaus kūne“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Vanda Stepanova ir chemijos mokytoja Galina Ščekaturova
2016.12.13
13:50 val.
Telšių raj. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija
„Virškinimo sistema“, 1g (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Romualda Poškutė ir biologijos mokytoja Giedrė Bajorūnienė
2016.12.09
11:00 val.
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
„Žmogaus griaučiai“, 2a (gimnazinė) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jovita Ežerinskienė, biologijos mokytoja Lina Snapkienė
2016.12.07
12:00 val.
Šiaulių Jovaro progimnazija
„Galimybių vaizdavimas–galimybių medis”, 5d klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė, matematikos mokytoja Valentina Baradinskienė
2016.12.07
11:00 val.
Šiaulių Jovaro progimnazija
„Galimybių vaizdavimas–galimybių lentelė”, 5c klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė, matematikos mokytoja Valentina Baradinskienė
2016.12.05
14:00 val.
Šiaulių Jovaro progimnazija
„Anglies filtro gamyba”, 8acd klasės, vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė, chemijos mokytoja Ineta Gavorskienė
2016.11.29
14:45 val.
Telšių „Džiugo“ gimnazija
„Atmosferos oro užterštumas mūsų aplinkoje“, 10b klasė, vokiečių kalbos mokytoja Regina Vidrinskienė, chemijos mokytoja Zita Mikutienė
2016.11.29
13:50
Vilniaus Trakų Vokės gimnazija
„Mokausi skaityti ir kurti miesto planą“, 6–7 klasės, vokiečių kalbos mokytoja Irina Uždavinienė, geografijos mokytoja Rita Balčiūnienė
2016.11.18
13:05 val.
Akmenės gimnazija
„Apsipirkimas parduotuvėje", 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Jomantienė, matematikos mokytoja Jūratė Krūmienė
2016.11.18
12:00 val.
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija
 
„Žmogus prievartos pasaulyje", vyresnių klasių moksleiviams, vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė, lietuvių kalbos mokytoja Vilma Vaivadienė, istorijos mokytoja Kristina Dargužienė
2016.11.16
12:00 val.
Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija
„Vandens savybės ir jo reikšmė gyviems organizmams", 10 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Edita Kvietkutė, biologijos mokytoja Marytė Gečienė
 
2016.11.15
16:00 val.
Vilniaus „Varpo" suaugusiųjų gimnazija
„Kokios spalvos šviesa?“, 12 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Irina Voitiuk, fizikos mokytoja Irena Šauklienė
2016.11.10
11:00–13:00 val.
Molėtų gimnazija
 
„Nuostabus grybų pasaulis. Susipažinkime – mielės", modulis pirmose gimnazinėse klasėse, vokiečių kalbos mokytoja Valentina Zapolskienė, biologijos mokytoja Regina Mongirdienė
2016.10.28
9:50 val.
Vilniaus Jeruzalės progimnazija
„Jutimo organai”, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Liucina Ramoškienė, biologijos mokytoja Daiva Paškevičienė
2016.10.15
14:00 val.
Šiaulių Jovaro progimnazija
„Mišiniai, jų išskirstymo būdai“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė, chemijos mokytoja Ineta Gavorskienė
2015 / 2016 m. m.
2016.05.03
9:50 val.
Vilniaus Trakų Vokės gimnazija
„Koks šiandien oras?“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Irina Uždavinienė, biologijos mokytoja Agnė Avižienienė
2016.04.14
11:10 val.
Akmenės gimnazija
„Kūno dalys. Judėjimas. Sveikata“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Jomantienė, biologijos–chemijos mokytoja Laima Zdanavičienė
2016.04.07
8:15–9:55 val.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija
„Namų apyvokos priemonių tyrimas panaudojant raudonąjį kopūstą kaip indikatorių“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Šapkauskienė, biologijos mokytoja Elena Juotkienė
2016.03.16
8:00 val.
Šiaulių Zoknių progimnazija
„Daržovės ir vaisiai ant mūsų stalo“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė, biologijos mokytoja Lina Dulevičienė, chemijos mokytoja Ilona Grabauskienė
2016.03.10
10:20 val.
Šiaulių Didždvario gimnazija
„Vandens tyrimas“, Ia klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Staniulytė, biologijos mokytoja Kristina Muraškienė
2016.03.09
12:55 val.
Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla
„Aktyvinta anglis valo vandenį”, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Anželika Zujeva, biologijos mokytoja Giedrė Paliukėnienė
2016.03.09
11:00 val.
Vilniaus „Versmės" katalikiškoji gimnazija
„Spalvos ir indikatoriai“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Mingailė Paukštytė, chemijos mokytoja Renata Kudzevičienė
2016.03.07
11:15 val.
Šiaulių Didždvario gimnazija
„Vandens tyrimas“, Ib klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Staniulytė, biologijos mokytoja Kristina Muraškienė
2015.12.08
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija Kaune
„Vandens kokybės tyrimas“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė, chemijos mokytoja Giedra Aldakauskienė
2015.12.07
Šiaulių Jovaro progimnazija
 
„Metalų savybės“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė ir chemijos–biologijos mokytoja Virginija Motuzienė
2015.12.04
Kauno m. jėzuitų gimnazija
 
„Mišinių skirstymas", 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Ingrida Stonienė, chemijos mokytoja Rita Janavičienė
2015.12.01
Vilniaus inžinerijos licėjus
„PH nustatymas populiariausiuose gėrimuose“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Sagaidak, biologijos mokytoja Edita Lukšaitė
2015.11.26
Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija
„Fotosintezė“, 12 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Irina Voitiuk, biologijos mokytoja Irina Filipova
2015.11.24
Kauno Simono Daukanto progimnazija
„Aktyvuota anglis valo vandenį“, 6 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Skaidra Šergalienė, biologijos mokytoja Laima Razbadauskytė
2015.11.24
Šiaulių Didždvario gimnazija
„Žmogaus kūno dalys ir organai“, 9 (I gimnazijos) klasė, vokiečių kalbos mokytoja Daiva Staniulytė, biologijos mokytoja Kristina Muraškienė
2015.11.17
Vilniaus Tuskulėnų gimnazija
„Vandens tyrimai“, 10 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Gražina Bagdonavičiūtė, biologijos mokytoja Rima Vitkauskienė
2015.11.13
VšĮ Vilniaus „Versmės" katalikiškoji gimnazija
„Vandens valymas“, 8 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Mingailė Paukštytė, chemijos mokytoja Renata Kudzevičienė
2015.11.12
Akmenės gimnazija
„Tirpalų cheminiai tyrimai“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Jomantienė, biologijos–chemijos mokytoja Laima Zdanavičienė
2015.11.06
Vilniaus inžinerijos licėjus
„Medžių aukščio nustatymas“, 5 klasė, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Sagaidak, biologijos mokytoja Augustė Matvijenkaitė
2015.10.22
Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje
„Fotosintezė“, 7-8 klasės, vokiečių kalbos mokytojas Povilas Villuveit, biologijos mokytojas Jonathan Gastel

56 Lietuvos mokyklų 2018/19 mokslo metais dalyvauja projekte „CLILiG – Integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas(is) Lietuvoje“. Šiose mokyklose mokiniai mokosi matematikos, informatikos, biologijos, chemijos, istorijos arba geografijos ne tik mokyklos kalba, bet ir vokiečių kalba. Tokiu būdu jie gali pažvelgti ir į dalyką, ir į vokiečių kalbą iš kiek kitokios perspektyvos.
 
Bendradarbiaujant projekte dalyvaujantiems mokytojams susiformavo aktyvus tinklas, apimantis pasikeitimą patirtimi, atvirų pamokų lankymą ir dalijimąsi mokymo medžiaga. Siekdami sustiprinti šį tinklą papildėme jo veiklas projekto mokyklų mokinių teminiais susitikimais.
 
„CLILiG TAVO MOKYKLOJE“ MOKYKLŲ TINKLO MOKSLEIVIŲ SUSITIKIMAI
2018 / 2019 m. m.
Bestuburių įvairovės ir paplitimo tyrimas Kidulių dvaro parke
2019.06.07-21
Kidulių pagrindinė mokykla ir Kauno „Santaros“ gimnazija

Integruojami dalykai: vokiečių kalba, biologija, matematika, geografija
Dalyvaujantys mokytojai: Jolita Valavičienė (Kidulių pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja), Sonata Kasperavičienė (Kidulių pagrindinės mokyklos  biologijos mokytoja), Alina Baranauskienė (Kidulių pagrindinės mokyklos geografijos mokytoja),
Raimonda Jazukevičienė (Kauno „Santaros“ gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Elvyra Aukščionienė (Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytoja)
2017 / 2018 m. m.
Sodybų šulinių vandens ir augalų tyrimai. Šimtmečio dovana Lietuvos kaimui
2018 m. gegužė-birželis
Elektrėnų „Versmės“ gimnazija ir Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija
 
Integruojami dalykai: vokiečių kalba, chemija, biologija, technologijos
Dalyvaujantys mokytojai: Rita Grigonienė (Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Birutė Morkūnienė (Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos chemijos mokytoja), Povilas Liperskis (Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vokiečių kalbos mokytojas), Asta Dzikevičienė (Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos biologijos mokytoja), Meilutė Rašimienė (Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos chemijos ir technologijų mokytoja)
Po Trakų Vokę besižvalgant
2018.05.18
Vilniaus Trakų Vokės gimnazija ir Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija
 
Integruojami dalykai: vokiečių kalba, geografija, pasaulio pažinimas
Dalyvaujantys mokytojai: Rita Balčiūnienė (Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos geografijos mokytoja), Irina Uždavinienė (Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja),
Rita Bakšienė (Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos pradinių klasių mokytoja), Rasa Legienė (Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Aušrinė Živaitienė (Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos geografijos mokytoja)
Lietuviškos ir vokiškos kultūrų dermė
2018.04.11 (virtuali pažintis) ir 2018.05.17 (susitikimas)
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, LSMU gimnazija
 
Integruojami dalykai: vokiečių kalba, matematika, istorija, lietuvių kalba, technologijos, dailė
Dalyvaujantys mokytojai: Loreta Skvirbienė (Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Vilma Vaivadienė (Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja), Kristina Dargužienė (Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos istorijos mokytoja),
Ramunė Misiūnienė (Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Aušra Matažinskienė (Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos matematikos mokytoja), Ilona Murašovienė (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja)
Tiesiame tiltus Lietuvos 100-mečiui paminėti
2018 m. balandžio 22 d. (virtualiai) ir 2018.05.18 (gyvai)
Akmenės rajono Akmenės gimnazija, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija ir Šiaulių Jovaro progimnazija
 
Integruojami dalykai: vokiečių kalba, biologija, chemija, matematika, fizika
Dalyvaujantys mokytojai: Kristina Jomantienė (Akmenės rajono Akmenės gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Laima Zdanavičienė (Akmenės rajono Akmenės gimnazijos biologijos–chemijos mokytoja), Jūratė Krūmienė (Akmenės rajono Akmenės gimnazijos matematikos mokytoja), Žaneta Petokaitienė (Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Aina Akonaitė–Jašmontienė (Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos fizikos mokytoja), Lina Juškevičienė (Šiaulių Jovaro progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Ramunė Mickaitienė (Šiaulių Jovaro progimnazijos fizikos mokytoja)
Saulės sistemos paslaptys
2018.06.08
Vilniaus „Varpo" suaugusiųjų gimnazija ir Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija
 
Integruojami dalykai: vokiečių kalba, biologija, fizika (astronomija), matematika, informacinės technologijos, menai
 
Dalyvaujantys mokytojai: Irina Voitiuk (Vilniaus „Varpo" suaugusiųjų gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Irina Filipova (Vilniaus „Varpo" suaugusiųjų gimnazijos biologijos mokytoja), Irena Šauklienė (Vilniaus „Varpo" suaugusiųjų gimnazijos fizikos mokytoja), Anželika Zujeva (Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Giedrė Paliukėnienė (Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos biologijos mokytoja)
2016 / 2017 m. m.

Pažinimo tiltu
2017.04.04. (virtualiai) ir 2017.05.09 (gyvai)
Šiaulių Jovaro progimnazija, Akmenės rajono Akmenės gimnazija, Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokykla
 
Integruojami dalykai: vokiečių kalba, chemija, biologija, matematika, technologijos, geografija
Dalyvaujantys mokytojai: Lina Juškevičienė (Šiaulių Jovaro progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Valentina Baradinskienė (Šiaulių Jovaro progimnazijos biologijos mokytoja), Ineta Gavorskienė (Šiaulių Jovaro progimnazijos chemijos mokytoja), Kristina Jomantienė (Akmenės rajono Akmenės gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Laima Zdanavičienė (Akmenės rajono Akmenės gimnazijos biologijos mokytoja), Jūratė Krūmienė (Akmenės rajono Akmenės gimnazijos matematikos mokytoja), Dalia Sviensienė (Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokyklos vokiečių kalbos mokytoja), Rasytė Gedaminskienė (Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokyklos matematikos mokytoja)

Laimės formulė
2017.05.12
LSMU gimnazija, VGTU inžinerijos licėjus, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija
 
Integruojami dalykai: vokiečių kalba, chemija, biologija, matematika, lietuvių kalba, istorija, technologijos, informacinės technologijos.
Dalyvaujantys mokytojai: Lina Šapkauskienė (LSMU gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Jurgita Valentukonienė (LSMU gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Giedra Aldakauskienė (LSMU gimnazijos chemijos mokytoja), Elena Juotkienė (LSMU gimnazijos biologijos mokytoja), Ingrida Masaitienė (LSMU gimnazijos matematikos mokytoja), Kristina Sagaidak (VGTU inžinerijos licėjaus vokiečių kalbos mokytoja), Loreta Skvirbienė (Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Vilma Vaivadienė (Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja), Kristina Dargužienė (Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos istorijos mokytoja), Ilona Murašovienė (LSMU gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja), Egidijus Čilčius (LSMU gimnazijos informacinių technologijų specialistas)

Žalias? Gyvas ir naudingas
2017.05.19
Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla, Vilniaus Jeruzalės progimnazija
 
Integruojami dalykai: vokiečių kalba, biologija, technologijos, ekonomika, matematika, informacinės technologijos, menai
Dalyvaujantys mokytojai: Irina Voitiuk (Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Irina Filipova (Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos biologijos mokytoja), Anželika Zujeva (Barboros Radvilaitės pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja), Giedrė Paliukėnienė (Barboros Radvilaitės pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja), Liucina Ramoškienė (Vilniaus Jeruzalės progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Daiva Paškevičienė (Vilniaus Jeruzalės progimnazijos biologijos mokytoja)

Pažinkime mus supančią aplinką
2017.05.23
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija ir Vilniaus Trakų Vokės gimnazija
 
Integruojami dalykai: vokiečių kalba, geografija, biologija
Dalyvaujančios mokytojos: Aušrinė Živaitienė (Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos geografijos mokytoja), Rasa Legienė (Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja), Rita Balčiūnienė (Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos geografijos mokytoja), Irina Uždavinienė (Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja)

Vokiečių kalbos ir sporto derinys skatina mokymąsi ir atveria duris žaismingam požiūriui į vokiečių kalbą. Tai įrodo futbolo konkursas „1:0 vokiečių kalbos naudai“, skirtas 5-6 klasių moksleiviams.
1:0 vokiečių kalbos naudai

Lietuvoje jaunimo kursams „Vokiečių kalba + profesija“ viena stipendija skiriama vokiečių kalbos besimokantiems/čioms moksleiviams/ėms, kurie/os mokosi tinklo „CLILiG – Integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymasis Lietuvoje“ mokyklose.
Teikti paraišką

Mokymo(si) priemonėsUmweltkoffer „Ecolabbox“ Foto: Goethe-Institut/TomasTerekas
Projekte dalyvaujančios mokyklos buvo aprūpintos rinkiniu vandens, dirvožemio ir oro eksperimentams „Ecolabbox“.
 
Rinkinys „Ecolabbox“ skirtas mokiniams nuo 4-os klasės darbui grupėse arba projektiniam darbui. Jis taip pat puikiai tinka dalykų integracijai.
 
Tai tikra mobili laboratorija vandens, dirvožemio ir oro eksperimentų atlikimui. Visi tyrimai gali būti atliekami lauke, pvz., prie tvenkinio, sode arba pievoje. Daug privalumų turi ir eksperimetų aprašymo knygutė. Joje labai paprastai paaiškinta, kaip atliekami individualūs eksperimentai arba darbas grupėse siekiant ištirti artimos aplinkos, t. y. vandens, dirvožemio ar oro būklę.
 
Knygutėje aprašytas 21 eksperimentas, kuriuos galima atlikti naudojant lagaminėlyje esančias ir paprasčiausiai buityje ar virtuvėje naudojamas medžiagas. Eksperimentai apima šias sritis:
 • Rugštingumas ir šarmingumas,
 • Viskas apie orą,
 • Viskas apie vandenį,
 • Viskas apie dirvožėmį.

Matematikos lagaminas Nuotr.: Goethe-Institut/TomasTerekas
Didžiulis interaktyvios parodos „Matematika gyvai“ pasisekimas Lietuvoje parodė nepaprastą matematikos mokytojų susidomėjimą interaktyviais eksperimetais ir žaidimais, sukuriančiais naują ir lengvesnį santykį su abstrakčiu matematikos mokslu. Ši paroda yra Goethe‘s instituto projektas, gimęs bendradarbiaujant su pirmuoju pasaulyje interaktyviu matematikos muziejumi „Mathematikum“ Gysene. Parodą lydėjo seminarai mokytojams ir matematikos šou moksleiviams.
 
Pasibaigus parodai Goethe`s institutas Lietuvoje paruošė „Matematikos lagaminą“, kurį sudaro eksperimentai, knygos ir žaidimai iš „Mathematikum“ muziejaus parduotuvės. Šis lagaminas keliauja po Lietuvos mokyklas ir yra naudojamas matematikos pamokose, projektinėje veikloje arba renginiuose, skirtuose moksleivius sudominti matematika.
 
„Matematikos lagaminą“ sudaro šios priemonės:
 • Knyga „Matematikos pasaulio įdomybės“
 • Medinė dėlionė „Tangram“
 • Medinė dėlionė „Magiškas kauliukas“
 • Medinė dėlionė „Keliaujantis bokštas“
 • Medinė dėlionė „Magiška skaičiuoklė“
 • Galvosūkis „Užburta raidė V“
 • Galvosūkis „Užburta raidė T“
 • Galvosūkis „Piramidė“
 • Galvosūkis „Piramidė iš rutuliukų“
 • Maža medinė dėlionė „Leonardo tiltas“
 • Žaidimas „Tantrix“
 • Dėlionė „Korių dėlionė“
 • Mąstymo žaidimas „PotzKlotz“
 • Kortelės-dėlionės „Mathematikum“
 • Žaidimas „Soma kauliukas“
 • CD „Nulaužk kodą“
 • CD „Muzikinis žaidimas su kauliukais“
 • Dėlionė „Veidrodinis Tangram žaidimas“
 • Didelė medinė dėlionė „Leonardo tiltas“

IDUKM bibliotekėlė Nuotr.: Goethe-Institut/TomasTerekas
Per pastaruosius metus Vilniaus Goethe`s institutas sukaupė nemažą knygų, žurnalų ir kitų priemonių rinkinį, kuris įvairiapusiškai naudojamas vykdant IDUKM projektą. Mūsų bibliotekėlėje galima rasti ir garsių mokslininkų knygų, gvildenančių IDUKM teorijos, metodikos ir didaktikos klausimus, ir įvairiems dalykams skirtų vadovėlių ir mokymo(si) medžiagos.
 
Bibliotekėlėje sukaupta mokymosi medžiaga pasižymi įdomiu turiniu, kuris pateikiamas vizualiai ir nesudėtinga kalba, todėl medžiaga gali būti naudojama dirbant taip pat ir su mokiniais, kurių vokiečių kalbos žinių lygis nėra aukštas.
 
Rinkinyje yra visi žurnalų „LINGO macht MINT“ ir „Das Magazin für neugierige Forscher“ numeriai. Abiejuose žurnaluose apstu įdomių idėjų tarpdalykinei integracijai.
 
Eksperimentams skirti lagaminai chemijos, biologijos, matematikos, geografijos ar fizikos pamokoms leidžia mokinimas praktiškai patirti daugelį sudėtingų mokslinių reiškinių, jie puikiai tinka vykdant integruotus tarpdalykinius projektus.

Visa medžiaga prieinama IDUKM  projekto dalyviams. Iš anksto susitarę jie gali susipažinti su medžiaga Goethe`s institute arba pasiskolinti.

Informacinė projekto medžiagaMetodinė-praktinė konferencija „„CLILiG@Litauen” – dabar ir ateityje“ nuotr.: Goethe-Institut/Karolina Černevičienė

Videofilmas

Pirmojoje projekto metodinėje-praktinėje konferencijoje „CLILiG@Litauen – dabar ir ateityje“, vykusioje Vilniuje 2018 m. birželio 18–19 d., projekto dalyviai skaitė pranešimus, rengė praktines dirbtuves, pristatė išbandytus darbo metodus, projekte sukauptą darbo patirtį ir aktyviai dalyvavo diskusijoje apie projekto ateitį.
 

Pageflow © Goethe-Institut

Multimedijos pasakojimas

Multimedijos pasakojime pristatomas Lietuvoje vykdomas integruoto vokiečių kalbos ir dalyko mokymo(si) projektas– jo atsiradimas, turinys, dalyvaujančios mokyklos ir siūlomi dalykai, moksleivių susitikimai „Tiesiame tiltus“. Pasakojime galima išgirsti projektų dalyvių nuomones apie įvairius jo aspektus. Multimedijos pasakojimą parengė programos kulturweit savanorė Victoria Becker.

Straipsniai IDUKM tema

Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is) (IDUKM) – tai mokymo(si) būdas, kai mokomasis dalykas dėstomas užsienio kalba. Kalba ir turinys dėstomi integruotai. Pateikiame informaciją apie svarbiausius IDUKM aspektus.

Kontaktai

Margarita Repečkienė
Pedagoginio bendradarbiavimo, vokiečių kalbos kursų ir egzaminų programų koordinatorė
Tel.: +370 5 2191503
margarita.repeckiene@goethe.de