Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Institut Deutschprüfungen Goethe-Zertifikat B2 Nuotr.: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Jūs norėtumėte ...

 • lankyti parengiamuosius aukštųjų mokyklų kursus (vok. Studienkolleg) Vokietijoje
 • įrodyti, kad turite darbui reikalingų pažengusiųjų lygio kalbos žinių
 • pasiruošti darbui medicinos srityje
 • dokumentuoti mokymosi B2 lygiu rezultatus
 • gauti oficialų tarptautiniu mastu pripažįstamą pažymėjimą

Goethe-Zertifikat B2 – tai egzaminas suaugusiesiems. Šiuo egzaminu patvirtinamas pažengusiųjų kalbos mokėjimo lygis, atitinkantis ketvirtąjį – B2 – lygį iš šešių Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse (BEKM) nustatytų kalbos mokėjimo lygių.

Išlaikę egzaminą, Jūs įrodote, kad gebate ...

 • suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis.
 • pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas.
 • kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.

Reikalavimai

 • Egzaminas „Goethe-Zertifikat B2“ rekomenduojamas asmenims nuo 16 metų.
 • Egzaminui „Goethe-Zertifikat B2“ išlaikyti būtinos B2 pakopos kalbos žinios pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (BEKM).
 • Šiai pakopai pasiekti reikėtų – atsižvelgiant į turimas kalbos žinias ir mokymosi galimybes – 600–800 pamokų po 45 minutes.