Kvalifikacijos tobulinimo
pasiūlymai vokiečių kalbos mokytojams

Krašto pažinimas, metodika ir didaktika ar kalbos kompetencijų plėtojimas – Goethe’s institutas garantuoja plačią kvalifikacijos tobulinimo pasiūlą vokiečių kalbos mokytojams.

Fortbildung Foto: Goethe-Institut

Kvalifikacijos tobulinimas Lietuvoje

Goethe’s institutas Vilniuje siūlo vokiečių kalbos mokytojams galimybę tobulinti kvalifikaciją.

Fortbildung in Deutschland © Getty-Images, Sam Edwards

Kvalifikacijos tobulinimas Vokietijoje

Kvalifikacijos tobulinimo kursai Vokietijoje suteikia Jums galimybę plėtoti kompetencijas ir pažinti Vokietiją.

Nuotoliniai kursai mokytojams

Pasirinkdami nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus, Jūs patys sprendžiate, kada ir kur mokysitės.

Pranešimai