Užduotys ir tikslai

Kaip pasauliniu mastu veikiantis Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros institutas siekiame Vokietijos, Europos ir viso pasaulio darnaus bendrabūvio. Mūsų veiklą apibrėžia bendrasis susitarimas su Vokietijos Federalinės Respublikos užsienio reikalų ministerija. Visame pasaulyje teikiame informaciją apie Vokietijos ir Europos kultūrinę ir socialinę įvairovę. Mūsų pasaulinį tinklą sudaro 158 Goethe's institutai 98 šalyse ir daugybė institucinių partnerių. Federalinė užsienio reikalų ministerija remia mūsų veiklą. Būdami registruota bendrija, mes veikiame savarankiškai, nesame susiję su jokia politine partija ir esame teisiškai nepriklausomi. Apie trečdalį mūsų biudžeto sudaro pajamos, gaunamos iš kalbos kursų ir egzaminų. Be to, mus remia Europos Sąjunga, kitos Vokietijos Federalinės Respublikos ministerijos, fondai ir įmonės Vokietijoje bei užsienyje.

Prisidedame prie vokiečių kalbos įtvirtinimo priimančių šalių švietimo sistemose. Remiame daugiau nei 100 000 mokyklų visame pasaulyje, kuriose vyksta aukštos kokybės vokiečių kalbos pamokos, ir skatiname vokiečių kalbos mokytojų kvalifikacijos kėlimą. Taip pat siūlome įvairius kalbos kursus – nuo bendrųjų vokiečių kalbos kursų iki profesinės kalbos kursų bei socialinių bei kultūrinių kompetencijų ugdymo seminarų. Siūlome nuotolinius kursus ir savarankiško mokymosi programas. Kasmet daugiau nei pusė milijono žmonių visame pasaulyje laiko vokiečių kalbos egzaminus Goethe's institute arba licencijuotuose egzaminų centruose. Be to, suteikiame įvairias mokymosi ir informacijos teikimo paslaugas studentams ir specialistams iš užsienio, taip palengvindami jų atvykimą į Vokietiją.

Tikime tarptautinių kultūrinių mainų galia. Bendradarbiaudami su priimančiųjų šalių vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis bei pilietinės visuomenės iniciatyvomis organizuojame apie 20 000 kultūros renginių per metus. Suteikiame kvalifikaciją, konsultuojame kūrybinių profesijų atstovus/es, remiame tvarių kultūros ir kūrybinių industrijų struktūrų plėtrą. Pavyzdžiui, suteikiame galimybes kultūrininkėms/ams dalyvauti kvalifikacijos tobulinime ir padedame kurti tarptautinius kūrybinių organizacijų tinklus. Rezidencijų programos, tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir bendros produkcijos – tai priemonės, skatinančios pasaulinio kultūros atstovų/ių tinklo plėtojimą. Siūlome pilietinės visuomenės nariams/ėms saugią erdvę, sudarydami sąlygas atvirai keistis nuomonėmis. Net ir sunkiais laikais neatsisakome demokratinio dialogo. Mūsų darbas grindžiamas demokratinės, liberalios ir konstitucinės visuomenės santvarkos vertybėmis.

Skaitmeninės informacijos ir nuotolinio mokymosi paslaugos daugiau nei 60-čia kalbų bei 95-ių bibliotekų tinklas – tai kartu ir mokymosi, susitikimų bei renginių erdvės. Naudodamiesi inovatyviomis technologijomis ir skaitmenizacijos teikiamomis galimybėmis vertiname jų poveikį žmonėms ir visuomenei. Pasitelkdami įvairius renginių formatus sudarome sąlygas žmonėms susitikti visame pasaulyje. Šiam tikslui įgyvendinti organizuojamos informacinės kelionės specialistams, vyksta profesiniai ekspertų mainai, jaunimo mainų programos ir tarptautiniai festivaliai.

Goethe-Institut Lietuvoje

Goethe´s institutą rasite Gedimino prospekte. Goethe´s institutą rasite Gedimino prospekte. | Nuotr.: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig Vilniaus Goethe´s institutas įkurtas 1998 m. Institute yra du skyriai: kultūros, organizuojantis kultūrinius renginius (teatro ir šokio spektaklius, koncertus, parodas, filmų peržiūras, simpoziumus ir seminarus), ir kalbos skyrius, kuris glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos švietimo įstaigomis, rengia kvalifikacijos kėlimo kursus vokiečių kalbos mokytojams ir dėstytojams, ir organizuoja kultūrines programas besimokantiems vokiečių kalbos ir dėstantiems ją.
Vilniaus Goethe´s institutas remia Valstybės institucijų kalbų centro rengiamus vokiečių kalbos kursus Vilniuje. VIKC siūlo kalbos kursus pradedantiesiems ir pažengusiems, taip pat intensyvaus mokymo kursus, dalykinės kalbos kursus ir kursus moksleiviams. Bendradarbiaudamas su VIKC, Goethe´s institutas siūlo laikyti visame pasaulyje pripažįstamus ir vieningus reikalavimus atitinkančius kalbos egzaminus.

Vilniaus Goethe´s institute nėra bibliotekos ir informacijos centro. Šias funkcijas atlieka „Vokiškų leidinių bibliotekos“ Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, įsikūrusios Vilniaus universiteto bibliotekoje bei Kauno bei Klaipėdos apskričių viešosose bibliotekose. Šios „Vokiškų leidinių bibliotekos“ buvo įsteigtos, siekiant suteikti lankytojams informacijos apie Vokietiją, jos kultūrą, visuomeninį gyvenimą, politiką ar ekonomiką. Šiose „Vokiškų leidinių bibliotekose“ galima rasti naujausių vokiškų leidinių: per 6000 knygų, žurnalų, kompaktinių plokštelių ir kompaktinių diskų. Be to, „Vokiškų leidinių bibliotekose“ yra kompiuterių, leidžiančių naršyti internete.

Goethe´s instituto interneto svetainėje rasite nuorodas į visų, daugiau nei 70 šalių veikiančių Goethe´s institutų interneto puslapius, taip pat medžiagos apie kultūrinį ir visuomeninį Vokietijos gyvenimą ir informacijos besimokantiems vokiečių kalbos bei dėstantiems ją. Šioje interneto svetainėje galima užsiregistruoti į Vokietijoje vykstančius kursus bei seminarus.