Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Institut Deutschprüfungen Goethe-Zertifikat C1 Nuotr.: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Jūs norėtumėte ...

 • pasiruošti studijoms Vokietijoje
 • įrodyti, kad turite darbui reikalingų pažengusiųjų lygio kalbos žinių
 • pasiruošti darbui medicinos srityje
 • dokumentuoti mokymosi C1 lygiu rezultatus
 • gauti oficialų tarptautiniu mastu pripažįstamą pažymėjimą

Goethe-Zertifikat C1  – tai vokiečių kalbos egzaminas suaugusiesiems. Šiuo egzaminu patvirtinamas gero kalbos mokėjimo lygis, atitinkantis penktąjį – C1 – lygį iš šešių Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse (BEKM) nustatytų kalbos mokėjimo lygių.

Išlaikę egzaminą, Jūs įrodote, kad gebate ...

 • suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti potekstę.
 • spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių, dėstyti savo mintis.
 • lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais.
 • kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis.
Apie galimybę būsimiesiems studentams iš užsienio nelaikyti kito stojamojo egzamino, turint „Goethe-Zertifikat C1“ pažymėjimą, reikėtų teirautis konkrečioje aukštojoje mokykloje arba parengiamuosiuose aukštųjų mokyklų kursuose (Studienkolleg), dar prieš prasidedant studijoms.

Reikalavimai

 • Egzaminas „Goethe-Zertifikat C1“ rekomenduojamas asmenims nuo 16 metų.
 • Egzaminui „Goethe-Zertifikat C1“ išlaikyti būtinos C1 pakopos kalbos žinios pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis (BEKM).
 • Šiai pakopai pasiekti reikėtų – atsižvelgiant į turimas kalbos žinias ir mokymosi galimybes – nuo 800 iki 1 000 pamokų po 45 minutes.