Dažnai užduodami klausimai

Čia atsakysime į dažnai užduodamus bendro pobūdžio klausimus apie Goethe’s instituto egzaminus.

Jei Jums kyla daugiau klausimų apie A1–C2 lygio Goethe’s instituto pažymėjimus, nemokamą ir neįpareigojamą asmeninę konsultaciją galite gauti viename iš mūsų egzaminų centrų (Goethe’s institute, Goethe’s instituto centruose arba iš egzaminų vykdymo partnerių).

Goethe’s instituto egzaminus gali laikyti kiekvienas besidomintysis, nepriklausomai nuo kandidato pilietybės. Jį išlaikius gaunamas dokumentas, patvirtinantis vokiečių kalbos kaip užsienio ir antrosios kalbos mokėjimą.
Kiekvieno egzamino atveju nustatomas rekomenduojamas minimalus egzamino dalyvio amžius.
Iš auditorijos galite išeiti trumpam (pvz., į tualetą). Tai užfiksuojama „Egzamino vykdymo protokole“.
Goethe’s instituto pažymėjimų lygius nuo A1 iki C2 pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis rasite čia:
Goethe's instituto egzaminų kalbos lygiai ir kalbų kursai
Bendrieji Europos kalbų metmenys (BEKM)
Nepakanka pažymėjimo, patvirtinančio, kad dalyvavote kalbos kursuose, bandomajame teste, egzamine ar kitur.

Tarptautiniu lygiu vokiečių kalbos mokėjimą patvirtinančiu dokumentu pripažįstamas tik toks Goethe’s instituto pažymėjimas, kuris patvirtina išlaikytą A1–C2 lygio Goethe-Zertifikat, Kleines Deutsches Sprachdiplom arba Großes Deutsches Sprachdiplom egzaminą.
Vokietijos aukštojoje mokykloje (universitete) galima studijuoti išlaikius Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom ir Großes Deutsches Sprachdiplom egzaminus, kurių pažymėjimas pripažįstamas kaip dokumentas, patvirtinantis kalbos mokėjimo lygį. TestDaF arba kito aukštosios mokyklos egzamino (DSH) laikyti nebereikia. 

Konkretesnės informacijos dėl Jūsų pasirinktos aukštosios mokyklos, studijų krypties ar dalyko kalbinių reikalavimų prašome teirautis toje aukštojoje mokykloje (universitete), kurioje ketinate studijuoti arba ieškokite informacijos www.sprachnachweis.de.
Vertinant visų Goethe’s instituto egzaminų rašytinę dalį privaloma laikytis vokiečių kalbos rašybos ir skyrybos taisyklių, nustatytų 2006 m. rugpjūčio mėn. Remiamasi šiais leidiniais: „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (nuo 2006 m. 24 leidimo) ir „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (nuo 2006 m.).

Šiuo metu galiojančias taisykles galima rasti interneto svetainėse:
Duden. Vokiečių kalbos rašyba ir skyryba
Duden produktų katalogas
Bertelsmann WAHRIG. Leidyklos programa
Vokiečių kalbos institutas
DUDEN. Konsultacijos kalbos klausimais
Mokymasis yra individualus procesas. Kiek laiko užtruksite, kol pasieksite tam tikrą kalbos lygį, priklausys nuo įvairių asmeninių veiksnių: įdėtų pastangų, skirto laiko ir papildomų mokymosi galimybių išnaudojimo.

Jeigu jau mokėtės vienos ar kelių kalbų, tikėtina, kad vokiečių kalbą išmoksite greičiau. Daug įtakos daro ir tai, ar dalyvaujate kalbos kursuose savo šalyje ar Vokietijoje, kur ir po pamokų girdite vokiečių kalbą ir galite ja kalbėti.

Mokymosi procesui svarbus ir pamokų intensyvumas (intensyvūs kursai, kursai vakare ir pan.). Prašome kreiptis į pasirinktą egzaminų centrą, kuriame gausite asmeninę konsultaciją.
Prie kiekvieno egamino rasite šią pratybų ir informacinę medžiagą:
  • Nuotolinio mokymosi medžiaga
  • Mokymosi medžiaga parsisiųsti
  • Mokymosi medžiaga užsisakyti
  • Egzaminų tvarka ir egzaminų vykdymo nuostatai
Kai kada mokymosi medžiagą galite gauti vietinio Goethe’s instituto kalbų kursų rengėjų biure.
Kai kuriems egzaminams yra parengta nuotolinio mokymosi medžiaga ir kursai internetu.
Nuotolinis vokiečių kalbos mokymasis
Viso egzamino perlaikymų skaičius yra neribojamas. Atskirų egzamino dalių arba dalies egzamino perlaikymas reglamentuojamas kiekvieno egzamino „Egzamino vykdymo nuostatose“.
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 30 points (50% of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
The exam is deemed to have been passed when at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been complet-ed. Of these points, at least 45 points must have been earned in the written exam and at least 15 points in the oral exam. Otherwise, the entire exam will be deemed to have been failed.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
A module is deemed to have been passed if at least 60 points or 60% are attained.

You can know more about the Goethe certificates by clicking on the examination title.


 
A1–C2 lygio Goethe’s instituto pažymėjimų galiojimo laikas nėra ribojamas.

Tačiau daugelis institucijų ir darbdavių prašo pažymėjimo, kuris būtų išduotas ne seniau kaip prieš dvejus metus.

2012-01-01 atsiradus naujam egzaminui Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ir perėjus prie naujos C2 lygio egzaminų tvarkos, pažymėjimai, išduoti išlaikius Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) ir Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) egzaminus, lieka galioti.
Praprastai pažymėjimo duplikatas neišduodamas.

Jeigu egzaminas buvo laikytas ne seniau kaip prieš 10 metų, egzaminų centras, kuriame laikėte egzaminą, už tam tikrą mokestį gali išduoti pakaitinį pažymėjimą.
Pasikeitus pavardei (pvz., santuokos, įvaikinimo, skyrybų ar kitu atveju) neišduodamas nei naujas, nei pakaitinis pažymėjimas.

Apie pasikeitusią pavardę galima pranešti pateikiant atitinkamos institucijos pažymą (gimimo, santuokos ar kitą liudijimą) arba patvirtintą dokumento kopiją.

Pavardė arba pavardės rašymo būdas įrašomas egzaminų centre remiantis asmens dokumentu su nuotrauka registracijos egzaminui metu. Pažymėjimas, patvirtinantis išlaikytą egzaminą, išduodamas pagal šiuos duomenis.
Pažymėjimas, reikalingas studijoms, gali būti patvirtintas kiekvienoje viešoje institucijoje (teisme, ministerijoje, mokykloje, banke ar pan.). Darbdaviai paprastai prašo įgalioto advokato patvirtinto dokumento.
Oficialų vertimą gali atlikti vienas iš licencijuotų vertėjų ar vertimo biurų.
Norint laikyti egzaminą nėra privaloma lankyti tam tikrus kalbos ar parengiamuosius kursus arba įgyti žemesnio kalbos lygio pažymėjimą.

Tačiau mes rekomenduojame lankyti egzaminų centro siūlomus parengiamuosius kursus. Čia įgysite reikalingų kalbinių ir egzaminui būtinų gebėjimų, kurie palengvins egzamino laikymą.

Išsamesnės informacijos prašome teirautis pasirinktame egzaminų centre, kuriame gausite asmeninę konsultaciją.
If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.