TestDaF

Goethe-Institut Deutschprüfungen TestDaF Nuotr.: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Jūs norėtumėte ...

  • Studijuoti, vykdyti tiriamąją veiklą ar dirbti Vokietijoje
  • Išlaikyti kalbos egzaminą, kurį pripažįsta visos aukštosios Vokietijos mokyklos.
  • Įtikinti mokslo tiriamąsias institucijas ir darbdavius, kad turite vokiečių kalbos žinių.

TestDaF – tai pažengusiųjų lygio kalbos egzaminas. Jis atitinka kalbos mokėjimo lygius B2 ir C1 pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (BEKM).

Išlaikius visas keturias egzamino TestDaF dalis 4-uoju TestDaF lygiu, Jums išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę studijuoti beveik visas specialybes ir studijų programas Vokietijos aukštosiose mokyklose. Kalbos egzaminas TestDaF – tai ir visuotinai pripažįstamas įrodymas, kad Jūsų vokiečių kalbos žinios yra pakankamos moksliniams projektams ir akademiniam darbui.

Dalykinės žinios nebūtinos.

Weltweit vertreten

Egzaminą TestDaF galima laikyti licencijuotuose egzaminų centruose. Šiuo metu yra maždaug 450 egzaminų centrų, kurie siūlo laikyti egzaminą TestDaF. Ieškoti egzaminų centrų Vokietijoje ir pasaulyje:

Egzaminų centrai Vokietijoje
Egzaminų centrai pasaulyje

Reikalavimai

  • Egzaminu TestDaF pripažįstama, kad kandidatų kalbos žinios atitinka ketvirtąjį (B2) ir penktąjį (C1) kalbos mokėjimo lygius pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (BEKM). Todėl norint laikyti šį egzaminą būtinos ne žemesnės nei B2 pakopos kalbos žinios.
  • Prieš registruodamiesi į egzaminą kandidatai turėtų būti lankę nuo 700 iki 1 000 vokiečių kalbos pamokų po 45 minutes. Registruojantis į egzaminą pateikti dokumentą, patvirtinantį vokiečių kalbos žinias, neprivaloma.
Registruokitės į egzaminą TestDaF tuoj pat!

Jei turite pakankamai vokiečių kalbos žinių, registruokitės į egzaminą TestDaF. Rekomenduojama prieš tai susipažinti su egzamino turiniu. Geriausia tai padaryti Goethe’s instituto paruošiamuosiuose kursuose arba kituose egzaminų centruose ar nuotoliniuose parengiamuosiuose Goethe’s instituto kursuose. Kursų metu Jūs susipažinsite su egzamino pobūdžiu ir eiga.

Egzaminas TestDaF visose šalyse laikomas vieną iš šešių nustatytų dienų per metus. Užsiregistruokite tinklalapyje www.testdaf.de. Kinijos Liaudies Respublikoje nustatomos kitos datos; registraciją vykdo National Education Examination Authority.

Specialiųjų poreikių egzaminų dalyviai turėtų iš anksto informuoti pasirinktą egzaminų centrą ir pateikti naujausią sveikatos pažymą. Tokiu atveju egzamino vykdymas bus priderintas prie jų poreikių.