Inkluderende læring og undervisning
Kjønnsinkluderende språk i tyskundervisningen

Språk, og dermed også språklæring, er nært knyttet til identitet. Allerede på nybegynnernivå snakker elevene om seg selv, sine erfaringer og relasjoner til andre mennesker. Hvordan kan du hjelpe elevene med å uttrykke ikke-binære kjønnsidentiteter?
 
 

Hvorfor trenger vi kjønnsinkluderende språk i tyskundervisningen?

Ikke alle språkelever identifiserer seg med de binære kategoriene "mann" eller "kvinne". Kjønn, menneskets sosiale kjønn (gender), bør snarere forstås som et bredt spekter av sosiale identiteter. Men hvordan kan dette spekteret gjenspeiles på tysk? Utenfor det tyske språkets offisielle normer finnes det mange muligheter for en kjønnsinkluderende språkbruk. Lærere kan bidra til å øke bevisstheten om kjønnsinkluderende språk ved å gjøre elevene oppmerksomme på det i undervisningen. 

Synliggjøre kjønnsidentiteter

I språklæring er det nødvendig å bruke substantiver som refererer til personer. Det tyske språket følger her tradisjonelt en binær kjønnsforståelse, maskulin og feminin. I dag er det imidlertid mulig å synliggjøre et bredt spekter av kjønnsidentiteter på tysk. Med den såkalte "Binnen-I", som for eksempel i "LehrerIn", forsøkte man å erstatte det generisk maskuline. Men denne skrivemåten er i samsvar med en binær kjønnsinndeling. To andre mer inkluderende alternativer er den såkalte "Gender-Gap" (Student_in) og "Gendersternchen" (Student*in). Både understreking og stjerne representerer hele spekteret av kjønnsidentiteter. I undervisningen kan vi gjøre oppgaveformuleringene mer inkluderende ved å bruke gender-gap eller gender-stjernen.
En annen måte å synligjøre inkludering på er å bruke kjønnsnøytrale eller inkluderende bilder. Det finnes flotte inkluderende bildedatabaser på nettet, som for eksempel "Disabled And Here Collection" og "The Gender Spectrum Collection".
 
Freund*innen auf einer Party  | © DR. STEFFEN KAUPP Freund*innen auf einer Party | © DR. STEFFEN KAUPP | © The Gender Spectrum Collection

Kjønnsnøytrale alternativer

"Gendersternchen" og "Gender-Gap" gjør det enkelt å lage kjønnsinkluderende varianter av substantiv, for eksempel kan "Freund" (mannlig venn) og "Freundin" (kvinnelig venn) skrives om til "Freund*in" (venn, inkludert mann, kvinne og alt imellom). Dette kan imidlertid by på visse språklige utfordringer for elever (og lærere), for noen ganger vil grammatisk informasjon gå tapt. Hvis man for eksempel skriver "Ich sehe eine*n Köch*in" (jeg ser en kokk), er det ikke tydelig for tyskelevene at den maskuline entallsformen er "Koch" og ikke "Köch". Problemet kan omgås ved at du lærer elevene kjønnsnøytrale former, som for eksempel "Studierende" (student) og "Lernende" (elev). Finnes det ikke et kjønnsnøytralt alternativ for et substantiv i vanlig språkbruk? Da kan du vise elevene hvordan de kan unngå binære konstruksjoner ved å bruke det tyske språket kreativt: Slik blir "der*die Teilnehmer*in" (deltakeren) til "die teilnehmende Person" (den deltakende personen) og "der*die Chefin" (sjefen) til "die Führungskraft" (lederen).
 

Oppgaver i undervisningen

Elevene får en liste med 3–4 substantiver, for eksempel: der*die Sänger*in, der*die Arbeiter*in, der*die Fensterreiniger*in (sangeren, arbeideren, vinduspusseren). De får i oppgave å gjøre om "Gendersternchen"-formene til kjønnsnøytrale varianter. "der*die Sänger*in blir da for eksempel til "die singende Person" (den syngende personen), og "der*die Fensterreiniger*in" blir til "die Fensterreinigungskraft" (vindusvaskeren). Nybegynnere kan få en research-oppgave der de skal finne kjønnsnøytrale alternativer til et utvalg substantiver, for eksempel fra nettsiden https://geschicktgendern.de/.
 
Recherche im digitalen Genderwörterbuch Recherche im digitalen Genderwörterbuch | © Dr. Steffen Kaupp

Kjønnsinkluderende personlige pronomen 

Kjønnsinkluderende undervisning stopper selvfølgelig ikke ved substantivene. Det personlige pronomenet "xier", som oppsto i det tyske transmiljøet, er også mye brukt. På Anna Hegers nettside finner du utførlige forklaringer om hvordan disse pronomenene brukes (se link nedenfor). Som med kjønnsnøytrale substantiver er det viktigste å øke elevenes bevissthet om disse pronomenene. Det betyr ikke at de må introduseres eller diskuteres i detalj. Man kan for eksempel ta opp temaet "valg av pronomen" ved å stille spørsmålet "Hva er pronomenet ditt?" når elevene presenterer seg. Kjønnsinkludering blir dermed en del av den aktive språkbruken. Hvis elever møter både kjønnsnøytrale substantiver og pronomener regelmessig i forbindelse med autentiske språkbruk, vil bruken av dem bli normalisert, noe som vil bidra betydelig til inkludering av ikke-binære personer.  

En genderinklusiv Dialog En genderinkludert dialog | © Dr. Steffen Kaupp Men det står jo ikke i Duden! 

En kjønnsinkluderende språkbruk er nært knyttet til bredere diskusjoner om kjønn og kjønnsidentitet. Tysklærere, som underviser i ulike kulturelle sammenhenger, må forene lokale betingelser og kulturelle diskurser om kjønn med formidlingen av et moderne og inkluderende bilde av Tyskland. Mange av disse språklige strukturene er ennå ikke blitt offisielt inkludert i Duden. En av våre viktigste oppgaver som lærere er likevel å skape et læringsmiljø der alle elever føler seg representert. En viktig del av denne inkluderingen er å formidle hvordan vi kan bruke språket til å uttrykke mangfoldet av kjønnsidentiteter.
 
Referanser

 - Herrmann, Steffen (2003): Performing the Gap – Queere Gestalten und geschlechtliche Aneignung. Arranca! Utgave 28, november, s. 22 - 26.
 - Djavadghazaryans, Angineh. ’Please Don’t Gender Me!’ Strategies for Inclusive Language Instruction in a Gender-Diverse Campus Community. Diversity and Decolonization in German Studies. Red.: Regine Criser and Ervin Malakaj. New York: Palgrave, 2020. 269–287.