Impressum

Impressum

Utgiver

Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Tyskland
Telefon: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Registrert domstol

München Tingrett, VR 5007

MVA-nummer

DE 129516430

Representant

Styreledere: Johannes Ebert, Rainer Pollack

Ansvarlig i henhold til § 55 i den tyske kringkastingsloven

Klaus Krischok
Informasjonsavdelingsleder
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München

Artikler som nevnes ved navn på denne siden er ikke nødvendigvis representative for redaksjonens synspunkter.

Rettslig informasjon angående organisasjonens natur

Goethe-instituttet e. V. er en organisasjon som over hele verden jobber for å fremme det tyske språket i utlandet, å støtte internasjonalt kulturelt samarbeid og å formidle et bredt bilde av Tyskland ved hjelp av informasjon om kulturelle, samfunnsmessige og politiske forhold.

Goethe-instituttets arbeid er forankret i organisasjonens vedtekter og utføres på grunnlag av en rammeavtale inngått med Forbundsrepublikken Tyskland.

Dette impressumet gjelder også for samtlige land- og instituttsopptredener på vegne av Goethe-instituttet i sosiale medier, for eksempel for vår tilstedeværelse på Facebook, våre Twitter-kontoer og vår Youtube-kanal.

Nettbasert tvisteløsning i henhold til Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Europakommisjonen har opprettet en nettbasert klageportal på nettadressen: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Her blir forbrukere tilbudt en plattform for å løse forbrukertvister. Vi legger til rette for å søke minnelige løsninger på forbrukertvister hos en klageinstans. Ansvarlig instans: Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo,https://forbrukereuropa.no/odr/.