Studieveiledning

Zuerst den passenden Kurs finden Foto: Kontrastwerkstatt, Fotolia

Studieveiledning

Visste du at for hundre år siden studerte halvparten av alle norske utenlandsstudenter i Tyskland? Siden da har Tyskland vært attraktiv for alle som søker en førsteklasses utdannelse.

Det finnes flere gode grunner for å studere i Tyskland:

  • Det første tyske universitetet ble grunnlagt i 1386 i Heidelberg. I dag tilbyr mer enn 300 tyske høyskoler en førsteklasses utdanning.
  • Med ca. 100 mill. med tysk som morsmål er tysk det mest talte språk i Europa. Det tyske næringslivets styrke og deres stadig sterkere globale engasjement gjør tysk til et språk med økende betydning på verdensmarkedet.
  • Studentenes kostnader til livsopphold reduseres ved flere støtteordninger.
  • DDet brede tilbudet av fritidsaktiviteter ved høyskolene kommer i tillegg til mangfoldige tilbud utenom universitetsområdet. Sport, kultur eller et bredt tilbud av andre aktiviteter.

Internasjonale studieløp

Mange høyskoler i Tyskland tilbyr studieløp som fører til en internasjonal eksamen. Man finner studiemuligheter som dekker nesten alt: Undergraduate, Graduate og Postgraduate-Courses (Bacherlor, Master, PhD). Alle kursene holder en høy akademisk standard og er godt organisert, undervisningen foregår på engelsk og suppleres med tyskkurs.

Deutscher Akademischer Austauschdienst Bergen

I Norge finnes en DAAD-lektor stasjonert i Bergen . Deres hovedoppgave er tildeling av stipendier til personer med tilknytning til høgskoler og universiteter, men utover dette informerer de om studier og forskning i Tyskland og utgir brosjyrer og materiell om dette emnet.