Videreutdannelse

Goethe-Institut tilbyr hvert år videreutdanning til mer enn tusen tysklærere i alle deler av verden og online.

Konsepter og materiale

Vi tilbyr deg undervisnings- og læringsmateriale og interessante impulser for din undervisning. Les mer om aktuelle temaer innenfor metodikk og didaktikk for tysk som fremmedspråk og tysk som andrespråk.

Konkurranser og arrangementer

Vi presenterer et utvalg av konkurranser og arrangementer ved Goethe-Institut.

Magazin Sprache

Aktuelle artikler om læring av tysk og undervisning i tysk som fremmedspråk
Magazin Sprache