Tyskeksamener

A1

Ungdom

Voksne

Goethe-Zertifikat A1

Ved bestått eksamen har man vist at man kan forstå og bruke kjente, hverdagslige uttrykk og svært enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov. Man kan presentere seg selv og andre og kan stille og svare på personlige spørsmål om f.eks. bosted, venner og bekjente og eiendeler. Man kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

A2

Ungdom

Voksne

Goethe-Zertifikat A2

Ved bestått eksamen har man vist at man kan forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet (f.eks. informasjon om en selv og familien, innkjøp, arbeid, nærmiljø). Man kan gjøre seg forstått i enkle, rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente og rutinepregede forhold. Man kan med enkle ord beskrive sin egen bakgrunn og utdannelse, sitt nærmiljø og grunnleggende personlige behov.

B1

Ungdom

Voksne

Goethe-Zertifikat B1

Ved bestått eksamen har man vist at man kan forstå den viktigste informasjonen gitt i klare standardspråklige beskjeder om kjente forhold knyttet arbeid, skole, fritid osv. Man kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå når en reiser i språkområdet. Man kan uttale seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og personlige interesseområder og kan beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og målsetninger og gi korte begrunnelser og forklaringer av planer og synspunkter.

B2

Voksne

Goethe-Zertifikat B2

Ved bestått eksamen har man vist at man kan forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner; man forstår også faglige drøftinger innenfor ens eget fagområde og kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene. Man kan skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner, forklare et standpunkt i en aktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer.

C1

Voksne

Goethe-Zertifikat C1

Ved bestått eksamen har man vist at man kan forstå et bredt spekter av krevende, lengre tekster og også oppfatte budskap som ikke er direkte uttrykt. Man kan uttrykke seg spontant og flytende, uten at det merkes noe særlig at en leter etter formuleringer. Man kan bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig til sosiale og yrkesrelaterte formål eller i studiesammenheng, kan uttale seg klart, velstrukturert og utførlig om komplekse emner og samtidig vise at en mestrer ulike virkemidler for å binde sammen en tekst.

C2

Voksne

Goethe-Zertifikat C2

Ved bestått eksamen har man vist at man uten problemer kan forstå praktisk talt alt en hører eller leser. Man kan sammenfatte informasjon fra ulike skriftlige og muntlige kilder ved å gjengi argumenter og redegjørelser på en sammenhengende måte samt uttrykke seg spontant, med svært god flyt og presisjon og få fram finere betydningsnyanser selv i mer komplekse saksforhold.

TestDaF

For studiet

TestDaf

TestDaF er en språkeksamen for kandidater på viderekommende nivå. I den felleseuropeiske referanserammen for språk som har seks nivåer omfatter denne eksamen nivåene B2 til C1 og gir godkjent dokumentasjon av språkkunnskaper for opptak til alle universiteter og høgskoler i Tyskland. Fagkunnskaper er ikke påkrevd.

Goethe-Test PRO

For yrkeslivet

Goethe-Test PRO

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf egner seg for alle som vil jobbe på det internasjonale arbeidsmarkedet. Goethe-Test PRO tester dine yrkesrelaterte språkkunnskaper i løpet av 60-90 minutter.