Oppgaver og mål

Språk. Kultur. Tyskland. Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Språk. Kultur. Tyskland.

Goethe-Institut e.V. er Forbundsrepublikken Tysklands kulturinstitutt og finnes over hele verden.

Vi fremmer kunnskap om det tyske språk og legger til rette for internasjonalt kultursamarbeid. Vi formidler bred kunnskap om Tyskland gjennom informasjon om tysk kultur, politikk og samfunnsliv. Våre kultur- og utdanningsprogrammer fremmer den interkulturelle dialog og fasiliterer kulturell deltakelse. De styrker utvikling av sivilsamfunnets strukturer og fremmer global mobilitet.

I over seksti år har vi gjennom vårt nettverk av Goethe-institutter, Goethe-sentre, kulturforeninger, lesesaler og eksamens- og språkopplæringssentre vært mange menneskers første kontakt med Tyskland. Mangeårig samarbeid gjennom partnerskap med førende institusjoner og personligheter i over 90 land skaper vedvarende tillit til vårt land. Vi samarbeider med alle som beskjeftiger seg aktivt med Tyskland og tysk kultur og opererer på eget ansvar og uavhengig av partipolitiske bindinger.

Willkommen im Goethe-Institut Norwegen Coyright: Goethe-Institut Norwegen, Per Oskar Skjellnan

Goethe-Institut Norwegen

Goethe-Institut Norge har satt seg følgende mål: 

- være med på å utforme og formidle norsk-tysk kultur- og utdanningsdialog
- øke interessen for tysk språk som fremmedspråk i Norge
- arbeide for Europa
- ta opp globale debatter og diskutere dem med fokus på mangfold og pluralisme