Råd og service

Gespräch in unserer Bibliothek Foto: Goethe-Institut Norwegen

Språkavdelingen/Bildungskooperation Deutsch gir faglig råd til våre norske tysklærer kollegaer:

  • vi planlegger og holder etterutdanningsseminarer for tysklærere, 
    og tar gjerne imot deres ønsker og temaer med datoer 
  • vi utvikler og tester ut undervisningsmateriale

Veiledning om undervisningsmateriell

Det er også mulig å få veiledning på Goethe-Institut i Oslo. I vårt bibliotek finner du et stort utvalg av aktuelt materiell, som f.eks. lærebøker, enkle lesetekster, materiell til eksamensforberedelser og DVD-er til bruk i undervisningen. Bor du utenfor Oslo kan alt lånes via fjernlån på ditt lokale bibliotek.
Bibliothek

Rådgivning for tysk i skolen

Språkavdelingen har et tett samarbeid med Utdanningsdirektoratet i Oslo og Fremmedspråksenteret i Halden.
Viktig informasjon og hjelp for tyskundervisningen gis også av Fremmedspråksenteret i Halden, og du kan abonnere på deres nyhetsbrev:
www.fremmedspraksenteret.no

Likeså gjør vi oppmerksom på Tyskforum - Norsk tysklærerforening. Det lønner seg å være medlem!
Mer info:
http://www.tyskforum.no

Som før kommer vi til å informere om våre aktiviteter og etterutdanningsseminarer via nyhetsbrev Vil du abonnere nyhetsbrevet?