Conceptul nostru de învățare
orientat către obiective, cu o structură clară, diversificat

Goethe-Institut Conceptul nostru de învățare © Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias Goethe-Institut Conceptul nostru de învățare Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias
Cursurile organizate de Goethe-Institut  nu presupun numai învățarea unei limbi, ci și cunoașterea unei culturi. Vă evaluăm nivelul cunoștințelor prealabile prin aplicarea unui test de încadrare la nivelul potrivit și o discuție individuală. Alegem împreună cursul potrivit pentru dumneavoastră. Aflați mai multe despre metodele de predare a limbii germane la Goethe-Institut.

Cursurile noastre

 • integrează cele mai noi concluzii ale cercetării pedagogice și educaționale.
 • pun accentul pe diversitate și comunicare. Vorbirea, ascultarea, cititul și scrisul sunt exersate pornind de la situații autentice, cu texte din viața reală. 
 • sunt actuale și interculturale. Temele de cultură civică abordate, proiectele (pe internet) și activitățile de documentare oferă numeroase posibilități de cunoaștere și aprofundare a limbii și culturii germane. 
 • limba de predare este încă de la prima ora germana.
 • platforma noastră de învățare conține oferte de învățare inovative și flexibile.

Sistemul nostru de cursuri

 • este structurat pe cele șase niveluri de limbă recomandate de Cadrul European Comun der Referință pentru Limbi. Astfel, cunoștințele lingvistice dobândite la cursurile noastre, pot fi evaluate obiectiv și comparate la nivel internațional.. 
 • este unitar și transparent la nivel mondial. După finalizarea unui curs puteți continua să învățați limba germană în mod flexibil – la fața locului, în Germania sau online.

Profesorii noștri

 • sunt pregătiți special pentru predarea limbii germane ca limbă străină. Baza acestei pregătiri constă în programul de formare și perfecționare DLL – Deutsch Lehren Lernen, dezvoltat de specialiști de la Goethe-Institut  în cooperare cu reprezentanți ai universităților.   
 • vorbesc germana ca limbă maternă sau au cunoștințe foarte bune de limba germană. 
 • au experiență în colaborarea cu oameni ce provin din țări și cercuri culturale diferite.
 • participă constant la cursuri de perfecționare și sunt la curent cu cele mai noi evoluții cu privire la predarea limbii germane ca limbă străină.
 • vă informează regulat despre rezultatele dumneavoastră în cadrul procesului de învățare și vă consiliază cu privire la cele mai bune modalități de învățare în continuare.

Examenele noastre de limba germană

 • Examenele noastre sunt recunoscute la nivel internațional și sunt considerate ca fiind o dovadă a calificării de mulți angajatori și instituții educaționale. 
 • Toate examenele pentru cursanți adulți ai Institutului Goethe sunt verificate de Association of Language Testers in Europe (ALTE) și certificate prin sigiliul de calitate Q-Mark (Qualitätssiegel Q-Mark).

Punctele noastre forte

 • Experimentați diversitatea Germaniei. Participarea la un curs la Goethe-Institut  vă oferă acces la bibliotecile și mediatecile noastre. De asemenea, puteți participa la numeroase evenimente culturale. 
 • Utilizați gratuit portofoliul nostru de exerciții și comunicare Deutsch für dich (Germana pentru tine). Prin comunitatea celor ce învață limba germană aveți acces la numeroase materiale didactice interactive și puteți discuta cu alți membri ai comunității. 
Satisfacția clienților noștri este unul dintre cele mai importante obiective ale activității noastre. Din acest motiv implementăm o procedură de managementul calității unitară pe plan mondial. Astfel ne asigurăm că cursurile de limbă și examenele se desfășoară conform unor standarde unitare la toate institutele noastre din întreaga lume.
Sus