ติดต่อ-สอบถามและลงทะเบียนเรียน

contact and information © Foto: Getty Images contact and information Foto: Getty Images

ติดต่อ-สอบถามและลงทะเบียนเรียน

หากท่านสนใจชั้นเรียนภาษาของเราหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ห้องลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำ

สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายลงทะเบียน
18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร 1
กรุงเทพมหานคร 10120
ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2108 82-12/-13/-14
แฟกซ์ +66 2 1088299
courses-bangkok@goethe.de