Ankara Atatürk Lisesi

Ankara Atatürk Lisesi

Yapı üç aşamada tamamlanmıştır. 1937-38 yılları arasında bugünkü A ve C Bloklar yapılmış, sonradan özgün tasarıma uygun olarak B Blok eklenmiştir. Özgün projede B Bloğun kuzeyine bitişik olan spor salonu ise uygulanmamış, bunun yerine, İmar Dairesi Başkanlığının 1966’da aldığı bir kararla başka bir proje uygulanmıştır.

Yapı, doğu-batı doğrultusunda uzanan 30.000 metrekarelik büyük yapı parselinin batısına yerleştirilmiş, simetrik olmayan farklı mimari özelliklerdeki kütlelerden oluşmaktadır. Büyük bir bahçe içinde yer alan yapı, dört yönden alçak duvarlarla kuşatılmıştır.

Yapıda, işlevine uygun olarak yerleştirilmiş birbirine bitişik üç ayrı kütle algılanmaktadır. A, B ve C olarak adlandırılan bu blokların doğu-batı doğrultusundaki uzun kollarında derslikler ve çok amaçlı mekânlar; kuzey-güney doğrultusundaki kısa kollarda ise konferans salonu, yemek salonu, spor salonu gibi büyük mekânlar yer almaktadır. Parselin güneybatı köşesinde, A Bloğa sütunlu ve saçaklı bir yol ile bağlanmış olan müdür lojmanı (günümüzde müze) bulunur. A Bloğun doğusundaki dört katlı yönetim bölümü dışında, A ve B Blokların uzun kolları yarım bodrum üzerine üç katlı, büyük mekânlar bir katlıdır. C Blok ise yarım bodrum üzerine iki katlı olarak tasarlanmıştır. Yapıda, konferans salonu dışında bütün bölümler kiremit kaplı kırma çatı ile örtülüdür.

Simetriden uzak bir anlayışla tasarlanmış olan doğu cephede A ve C Blokların özenle tasarlanmış olan ana girişleri dikkati çeker. A Bloğun doğusunda Ankara taşı ile kaplı olan yükseltilmiş zemin üzerinde, geniş bir saçak taşıyan iki sıra kolon yer alır. Ana giriş, saçak kodu daha alçak olan revaklar ile diğer blokların girişlerine bağlanmaktadır. Doğu cephenin güney ucunda C Blok girişini vurgulayan, özgün projede okul bahçesine ana ulaşımı sağlayan merdiveni de örtecek şekilde geniş tutulmuş, on kolonun taşıdığı geniş saçak bulunur.

Yapının taşıyıcı sistemi betonarme iskelettir. Giriş portiğindeki sütunlar ile giriş bölümünün zemini Ankara taşı ile kaplıdır. Subasman seviyesine kadar bosajlı kesme taş, diğer bölümler ise edelputz sıva ile kaplanmıştır. İç mekânlarda giriş holünün zemin kaplamasında dökme mozaik ve mermer kullanılarak geometrik bir düzenleme yapılmıştır.

Goethe-Institut Ankara
2010