Ankara Cebeci Ortaokulu

Ankara Cebeci Ortaokulu

Okul; mimarın, tasarımıyla Türkiye’deki okul yapılarına örnek oluşturmuş rasyonel-fonksiyoncu çizgideki binalarından biridir. Önde, öğrencinin kullanımına açık geniş bir gezinti alanına bakan yapı U biçiminde birleşen farklı yükseklikteki kütlelerden meydana gelmiştir. Bunlardan, caddeye sundurmalı bağlantısı olan ana girişin bulunduğu kütlede büyük açıklıklı jimnastik salonu ve onun arkasında kütüphane yer almaktadır. Diğer uçtaki uzantıda ayrı bir giriş bulunmaktadır. Çatısı düz olan bu kütlenin giriş merdiveninin olduğu köşe, kütüphanede olduğu gibi yuvarlatılmıştır. Mimarın Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte binasında ve burada, yer yer de olsa, dik açılı köşelerden uzaklaşmaya çalıştığı görülmektedir.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan ve bodrum üzerine üç katlı olan uzun ana kütlede güneye bakan sınıflar bir koridor boyunca dizilmişlerdir. Her sınıfın güneş siperli üçlü pencere düzeni aynı yıllarda birçok okul binasında uygulanan bir cephe biçimlenmesi olmuştur (Afyon Kız Enstitüsü, Antalya Lisesi gibi). Arka cephe, gerisindeki fonksiyonun gereği olarak önden tümüyle farklı bir anlatımdadır. Bu koridor cephesinde altta demir korkuluğuyla dikey pencereler ve bunların aralarında küçük yatay pencereler yer almaktadır.

Yapıda, bir okul tasarımında önemli olan sınıfların ışık düzeni, geniş ve alçak basamaklı merdivenler, rahat koridorlar, iyi ışık alan bir kütüphane gibi tutarlı çözümlerde bulunulmuştur. İçte ve dışta dönemin yalın çizgilerini yansıtan yapı işlevsel mimarlığa iyi bir örnek oluşturmaktadır.

Goethe-Institut Ankara 2010