Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Institut Deutschprüfungen Goethe-Zertifikat C2 Фото: Getty Images/Mario Castello

Ваш намір – це ...

  • навчатися і проводити дослідження в Німеччині
  • викладати в Німеччині у школі
  • засвідчити Ваші успіхи у навчанні на рівні С2
  • отримати офіційний та міжнародно визнаний сертифікат

Іспити Goethe-Institut в Україні не пропонуються

На жаль, іспити Goethe-Institut тимчасово не проводяться в Україні, а попередня реєстрація неможлива. Про початок реєстрації ми проінформуємо у нашому телеграм-каналі.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) – це іспит з німецької мови для дорослих. Він підтверджує дуже глибоко просунутий рівень володіння мовою та відповідає найвищому рівню (С2) на шестирівневій шкалі компетенцій Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Склавши цей іспит, Ви показуєте, що Ви ...

  • можете без зусиль розуміти практично все, що Ви читаєте або чуєте німецькою мовою
  • можете узагальнювати інформацію з різних письмових та усних джерел, відтворюючи при цьому в зв'язній формі обґрунтування та пояснення.
  • можете висловлюватися спонтанно, дуже плинно і точно, чітко показувати у змісті вищої складності тонкі нюанси значень.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom уможливлює іноземним студентам доступ до німецьких університетів і вищих навчальних закладів та служить в багатьох місцях мовним свідоцтвом для викладання німецької мови. Землі Федеративної Республіки Німеччина визнають іспит як мовне свідоцтво в межах кваліфікації вчительської посади. Довідку про це видають сертифікаційні установи у відповідних землях, як то міністерства з питань культури, шкіл, освіти, Служба педагогічної освіти, окружна адміністрація або управління Сенату.

01.01.2012  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom замінив три колишні іспити Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) та Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).
 

Підготовка

Вправи та інформаційні матеріали

Тут Ви знайдете модель та зразки іспиту для виконання онлайн, в тому числі адаптовані та інтерактивні.

Додаткова інформація

Умови участі, зміст та подальша інформація до іспиту Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom: