Іспити з німецької мови

A1

Підлітки

Дорослі

Goethe-Zertifikat A1

Складання іспиту демонструє: вміння розуміти і вживати знайомі повсякденні вирази і зовсім прості речення, направлені на задоволення конкретних потреб; вміння представити себе та інших, ставити іншим людям питання про особу – напр. де вони мешкають, яких людей знають і які речі мають – і вміння відповідати на питання такого ґатунку; вміння порозумітися у простий спосіб, коли співрозмовники говорять повільно і чітко та готові допомогти.

A2

Підлітки

Дорослі

Goethe-Zertifikat A2

Складання іспиту демонструє: вміння розуміти речення та часто вживані вирази, пов’язані зі сферами, які мають досить безпосереднє значення (напр. інформація про особу та сім’ю, покупки, робота, близьке оточення); вміння порозумітися в простих, рутинних ситуаціях, в яких йдеться про простий та прямий обмін інформацією щодо знайомих та загальновідомих речей; вміння описати простими засобами власне походження та освіту, безпосереднє оточення та речі, пов’язані з прямими потребами.

B1

Підлітки

Дорослі

Goethe-Zertifikat B1

Складання іспиту демонструє: вміння розуміти основні моменти, якщо говорять чіткою стандартною мовою і коли йдеться про такі знайомі речі як робота, школа, дозвілля і т. д.; вміння дати собі раду в більшості ситуацій, які трапляються в подорожах до мовного регіону; вміння висловлюватися просто і зв’язно на знайомі теми й сфери особистих інтересів та повідомляти про досвід та події, описувати мрії, сподівання та цілі, подавати короткі обґрунтування або пояснення щодо планів та поглядів.

B2

Дорослі

Goethe-Zertifikat B2

Складання іспиту демонструє: вміння розуміти головний зміст складних текстів на конкретні та абстрактні теми; розуміння також і фахових дискусій у сфері власної спеціалізації та спонтанне і вільне порозуміння з іншими, завдяки якому цілком можливою стає розмова з носіями мови без значних взаємних зусиль; вміння висловитися чітко і детально з широкого спектру тем, озвучити власну позицію з актуального питання та представити переваги і недоліки різних варіантів.

C1

Дорослі

Goethe-Zertifikat C1

Складання іспиту демонструє: вміння розуміти широкий спектр довгих текстів вибагливого змісту, схоплюючи також і прихований зміст; вміння висловлюватися спонтанно і вільно, без частої, чітко помітної необхідності підбирати слова; вміння ефективно та гнучко використовувати мову в публічному та професійному житті або в здобутті освіти чи в навчанні у вищому навчальному закладі, висловлюватися ясно, структуровано та розлого щодо складних змістів, використовуючи при цьому належним чином різні засоби зв’язності тексту.

C2

Дорослі

Goethe-Zertifikat C2

Складання іспиту демонструє: вміння без зусиль розуміти практично все, що читається чи слухається; вміння узагальнити інформацію з різних письмових та усних джерел, відтворюючи при цьому в зв’язній формі обґрунтування та пояснення, а також висловлюватися спонтанно, дуже плинно і точно, а також чітко вказувати тонкі нюанси значень, включаючи складні змісти.

TestDaF

Для вищої освіти

TestDaf

TestDaF – це мовний іспит на просунутому рівні. На шестирівневій шкалі Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти він охоплює рівні від В2 до С1 і являє собою мовне свідоцтво для доступу до здобуття вищої освіти, що визнається усіма вищими навчальними закладами Німеччини. Фахові знання не вимагаються.

Goethe-Test PRO

Для професії

Goethe-Test PRO

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf підходить для всіх, хто шукає своє місце на міжнародному ринку праці. Goethe-Test PRO перевіряє упродовж 60-90 хвилин Ваші мовні знання в прив’язці до професії.